شهربهشت(رضوانشهر) إِلَهِی وَ رَبِّی مَنْ لِی غَیْرُكَ اى خدا اى پروردگار جز تو من كه را دارم ------------------------------------------------- سلام به وبلاگ من خوش آمدید این وبلاگ جهت تبادل افکار واستفاده ازنظرات شما ایجادگردیده است لطفا مارا همراهی نمائید. متشکرم _______________________ گفت دانایی که: گرگی خیره سر، هست پنهان در نهاد هر بشر!... هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پاک وآن که با گرگش مدارا می کند خلق و خوی گرگ پیدا می کند در جوانی جان گرگت را بگیر! وای اگر این گرگ گردد با تو پیر روز پیری، گر که باشی هم چو شیر ناتوانی در مصاف گرگ پیر مردمان گر یکدگر را می درند گرگ هاشان رهنما و رهبرند... وآن ستمکاران که با هم محرم اند گرگ هاشان آشنایان هم اند گرگ ها همراه و انسان ها غریب با که باید گفت این حال عجیب؟ فریدون مشیری http://diarebehesht.mihanblog.com 2020-09-27T20:35:58+01:00 text/html 2020-03-18T11:22:12+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تبریک سال نو عید نوروزباستانی http://diarebehesht.mihanblog.com/post/460 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">عید نوروز باستانی</font><font color="#3333FF"> و</font><font color="#009900"> بهارطبیعت</font> <font color="#3333FF">و</font><font color="#6666CC"> سال نو</font><font color="#FFCC33"> خورشیدی</font><font color="#CC9933"><font color="#FFCC33">&nbsp;<font color="#6600CC"> </font></font><font color="#6600CC">بر</font></font><font color="#6600CC"> </font><font color="#663300">همگان</font> <font color="#FF0000">مبارکباد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></div><div align="center"><img alt="Image result for عید نوروز ۹۹" class="n3VNCb" src="https://persianv.com/tanz/wp-content/uploads/sites/33/2016/02/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-99-16-600x600.jpg" data-noaft="1" style="width: 490px; height: 490px; margin: 0px;"></div><div align="center"><p><font size="3" color="#3333FF"><strong><font color="#33CCFF">یامقلب</font> ،<font color="#FF0000">قلب ما در دست توست</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CCFF"> یامحول</font> ،<font color="#666600">حال ماسرمست توست</font></strong></font></p><font size="3" color="#3333FF"><strong><font color="#CC33CC">کن تو تدبیـــــری که در لیل ونهار&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp; <font color="#33CC00">حال قلــــب ما شود مثل بهـــــار</font></strong></font></div><div align="center"><br><img alt="Image result for سال نو مبارک" class="n3VNCb" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSse-kQvsT4nrAYsBqkvbSspj1q1gEgAfUtY3ErdE0QyBGezORv" data-noaft="1" style="width: 483px; height: 304px; margin: 0px;"></div> text/html 2020-01-13T06:10:25+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) در رسای شهادت مالک اشتر زمان سپهبد سردار قاسم سلیمانی http://diarebehesht.mihanblog.com/post/459 <div align="right">شعر حماسی احمد بابایی در باره سردارشهید قاسم سلیمانی:</div><div align="right"><br></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://serateshgh.com/farsi/wp-content/uploads/2020/01/سردار-310x205.jpg" style="" alt="Image result for ‫دکلمه درباره سردار سلیمانی‬‎" width="310" height="205"></div><div><br></div><div><p align="center"><font size="4" color="#000099"><b><font face="Mihan-IransansBold">در رگ حادثه، خون موج زد، آیینه شکست</font></b></font></p><p align="center"><font size="4" color="#000099"><b><font face="Mihan-IransansBold">شعله‌ور شد در و دیوار حرم، سینه شکست</font></b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: #ff0000;"><strong>خون مالک به زمین ریخت، خبر سنگین است</strong></span></font></b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: #ff0000;"><strong>بعد مالک، به تن حوصله، سر، سنگین است</strong></span></font></b></font></p><p align="center"><br><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"><span style="color: #ff0000;"><strong><img data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScddw7RnxS4D6aDrOxJVqUukdptXEFPdT3PYEForoh8-i6jtWIpA&amp;s" class="rg_ic rg_i" alt="Image result for ‫پیکر سردار سلیمانی‬‎" style="width: 288px; height: 175px; margin-left: 17px; margin-right: 18px; margin-top: 1px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScddw7RnxS4D6aDrOxJVqUukdptXEFPdT3PYEForoh8-i6jtWIpA&amp;s"></strong></span></font></b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold">اشک آغاز جنون است، تماشا سخت است</font></b></font></p><p align="center"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold">دیدن بغض علی در غم زهرا سخت است</font></b></font></p><p align="center"><font size="4" color="#CC0000"><b><font face="Mihan-IransansBold">خون ما وجه سلوک است که سالک باقی‌ست</font></b></font></p><p align="center"><font size="4" color="#CC0000"><b><font face="Mihan-IransansBold"><strong>کشته شد مالک اگر، غیرت مالک باقی‌ست</strong></font></b></font></p><p align="center"><img data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSf0IR9nkOlSKjxfZ2WGr3-mE7LwuP0C1m3L_Xh-lFb3Bpl0XV9iQ&amp;s" class="rg_ic rg_i" alt="Image result for ‫پیکر سردار سلیمانی‬‎" style="width: 275px; height: 183px; margin-left: -4px; margin-right: -8px; margin-top: 22px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSf0IR9nkOlSKjxfZ2WGr3-mE7LwuP0C1m3L_Xh-lFb3Bpl0XV9iQ&amp;s"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#CC33CC"><b><font face="Mihan-IransansBold">شعله‌ور بود و به ققنوس، توسل می‌کرد</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#CC33CC"><b><font face="Mihan-IransansBold">تشنه لب بود و لب آب تحمل می‌کرد</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold">وسط معرکه غوغاست، جنون می‌رقصد</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4"><b><font face="Mihan-IransansBold">مالک انگار که در برکه خون می‌رقصد</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b><font face="Mihan-IransansBold">شعله‌ور بود درِ خانه، لگد بر در خورد</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#660000"><b><font face="Mihan-IransansBold">داغ، مسمار شد و بر جگر حیدر خورد</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#FF0000"><b><font face="Mihan-IransansBold">شعله‌ور بود خبر، دل به صدا آمده است</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#FF0000"><b><font face="Mihan-IransansBold">خبر ار مصحف امّ الشهدا آمده است</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-IransansBold">سنگ باران شده قاسم، شده دل، خونین‌تر</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-IransansBold">این چه زخمی ‌ست که باشد ز عسل شیرین‌تر</font></b></font></p><p style="text-align: center;"><br><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-IransansBold"><img data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTw2Su9CmwpvPaYeX6v0xhIfI79JEL1QX48L4sx6Cng1_l0qqr1" class="rg_ic rg_i" alt="Image result for ‫ادامه مطلب‬‎" style="width: 284px; height: 83px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 29px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTw2Su9CmwpvPaYeX6v0xhIfI79JEL1QX48L4sx6Cng1_l0qqr1"></font></b></font></p><br></div> text/html 2019-11-02T05:27:52+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) گرامی داشت روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با آمریکا http://diarebehesht.mihanblog.com/post/457 <div align="center"><div align="center"><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"><p class="MsoNormal"><font size="5"><font color="#FF0000">13<font face="Mihan-IransansBold"> آبان</font></font><font face="Mihan-IransansBold"> <font color="#009900">روزدانش آموزان</font> ( نونهالان عزیز )</font><font color="#CC33CC"><font face="Mihan-IransansBold">برتمامی</font></font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><font color="#CC33CC"><font face="Mihan-IransansBold"> <font size="5">آینده سازان</font></font> </font><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#CC33CC"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">ایران اسلامی</font></font></span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#CC33CC"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"> وشکوفه های عرصه علم ودانش مبارکباد.</font>/<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></span></font></p></span></span></div><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"></span></span><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"></span></span></div><div><br></div><div align="center"><img class="irc_mut" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxoo-KnGtggMhjVZDMZR9_Bwn4T1hL0USImGDUm4HE_IRwu_4WFw&amp;s" alt="Image result for ‫13آبان‬‎" width="602" height="241"></div><div align="center"><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"></span></span><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"><p class="MsoNormal"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#FF0000">13<font face="Mihan-IransansBold"> آبان</font></font><font face="Mihan-IransansBold"> روزملی <font color="#FF0000">مبارزه</font> <font color="#6633FF">بااستکبارجهانی(</font></font></span><font face="Mihan-IransansBold" color="#6633FF">وبه خاک مالیدن</font><font face="Mihan-IransansBold"> <font color="#FF6600">پوزه </font></font><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000000">آمریکای جهانخوار</font><font color="#6600CC"><font face="Mihan-IransansBold">)مبارکباد.</font>/</font></span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#6600CC"><font color="#330033">وعده همه ما شرکت در راهپیمایی دشمن شکن روز 13 آبان</font><br></font></span></font></p></span></span></div> text/html 2019-09-26T11:21:03+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تبریک آغازسال تحصیلی http://diarebehesht.mihanblog.com/post/455 <div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="4"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#663300">آغازسال تحصیلی جد</font></font></span></span></span></span><font color="#663300"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="font-family: tahoma; line-height: 20px; font-size: 12px;"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></span></span></span></font><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"><font color="#663300"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">یدبر</font></font></span></font><font size="4"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">همه دانش آموزان<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></font></font></span></span></span></div><div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"><br></font></font></span></span></span></div><div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"><font size="4"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#009900"> عزیز</font><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#CC33CC"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">وتمامی <font color="#33CCFF">آینده سازان</font> ایران اسلامی و<font color="#CC0000">شکوفه های <br></font></font></font></span></font></span></span></span></div><div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#CC33CC"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font color="#CC0000"><br></font></font></font></span></font></span></span></span></div><div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#CC33CC"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">عرصه علم ودانش مبارکباد.</font>/</font></font></span></font></span></span></span></div><div align="center"><br><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="color: rgb(12, 97, 114); font-family: tahoma; line-height: 20px; widows: auto; font-size: 12px;"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#CC33CC"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="http://www.tasvirezendegi.ir/wp-content/uploads/2015/09/post-card-beginning-school-year-16.jpg" style="margin-top: 26px;" alt="Image result for ‫سال نوتحصیلی‬‎" width="482" height="238"></font></font></span></font></span></span></span></div> text/html 2019-08-31T05:09:28+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) محرم ماه خون وقیام فرا رسید http://diarebehesht.mihanblog.com/post/454 <div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC"><b><font size="5"><font color="#3333FF">سلام </font>بر <font color="#FF0000">خون</font> خدا</font></b></font></div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC33CC"><b><font size="5"><font color="#3333FF">سلام</font> بر<font color="#009900">شافع</font> روز جزا</font></b></font><br><div align="center"><img src="https://media.isna.ir/content/1414919509596_9.jpg/3" alt="Image result for ‫بازاین چه شورش است‬‎"></div><div align="center"><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">سلام</span><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">بر آن که ملائک در عزایش می‌گریند.</span></div><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold"> <font color="#006600">سلام بر چهره<font color="#FF0000"> به خاک و خون آلوده‏‌اش.</font></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"> سلام <font color="#000099">بر دندان کوبیده‏ مولا</font> با چوب خیزران و چوب‌دستی عبیدالله ملعون.</font><br><font face="Mihan-IransansBold"> <font color="#009900">سلام بر سر مقدسی که بر فراز نیزه عدوان زده شد.</font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"> <font color="#3366FF">سلام بر تشنگى کشیده در کنار نهر آب</font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"> <font color="#FF6600">سلام بر حسین (ع) و فرزندان فرزانه و اصحاب عزیزش</font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"> <font color="#663333">سلام بر تو اى کربلا</font></font></font></div> text/html 2019-08-17T10:53:52+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) عیدغدیرخم http://diarebehesht.mihanblog.com/post/453 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">( من کنت مولا فهذا علی مولا )<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#6633FF"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">حضرت محمد(ص):<font color="#009900">هرکس که من <a href="http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="مولا (صفحه وجود ندارد)">مولای</a> اویم، علی مولای اوست.</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#6633FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">عیدغدیرخم ،<font color="#993300">عیداکمال دین</font> و<font color="#FF0000">عیدولایت وامامت </font>امیرالمومنین<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">علی(ع)بر<font color="#3333FF">عاشقان آنحضرت</font> مبارکباد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></font></div><div align="center"><img class="irc_mut" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTEhMWFhUXFxgYFxgVGBgVGxoeFxcYHhodFxceHSggHR4lHRgYITEiJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lHyYtLS0tKy0tLS8tLystLS0tLTUvLS4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBKwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAADBAIFAAYHAQj/xABCEAACAQMCAwYDBQUHAwQDAAABAgMABBESIQUxQQYTIlFhcQcygRQjQpGhUmJysdEVM4KSweHwJENzorLC8RYXNP/EABsBAAMBAQEBAQAAAAAAAAAAAAIDBAEABQYH/8QAMxEAAgIBBAAEBAQFBQEAAAAAAAECAxEEEiExIkFRoQUTYbFxgZHwFDLB0eEWIzNSYgb/2gAMAwEAAhEDEQA/AOhQ8MMIdsue8PjLN4ueNiOQAIHnhfbBZbTu9Ri0q5U+J3dicKMkj0O31B9CpFxxPxMQw+VWD5BIJORgFmO/ygjHvmlf/wAvtA+RLscqSFfbI8OAVGRnI9M86ndlcV2jMpB7SOLWk0qutwBsPEAA3NQvIjrqI6dMYGs8X7M3M8rTM1uCTnAY+fJjjfG4+lWjcbtH7xWnGkhgGIIOlv3iOe3T0rULz7x2ae4XQdI0w5Z28OzGNiMZxuWI3PLepNRKtx9fwf3FzcQN9YkL3yxlYjjc8tRzkJk5Kgg4PUYPUUC04fLIGaONnC/MVGce9e95qb7xnYDlvuMctjtjHT9ayNCORI9iRXkzlHORHDYq0eaCY6s1iqMsVArDsFaYc1A7bGrJbfFRlts0SsRojozUuXKi93ipBM0W4w94WhmuIIovmkYlC6Er4CcCRT4SCUY7HkD12rpHGPhjCYSY5CJ+bO58GSRrbSMADGrA5b1qfw+47Z2M0jXblWfCxsUyiDr4h8pJPttVl8VfiJG0X2KxkEjyjEskZyEQ81DD8TD8hmvV08KnDkoio7Tn9vIpLBWDBWI1LybBIyvoef1psGg8N4eI0AApruT9K82yUdzx0TMVklxn2P6ChcNcvuRgU5OijIfZSCpPlkbH6HB9s0O3TT4Tsw+oOeRB6g9DW5Wzg7HBlzHtmq8pvVvJGTQ1tsb1kLMIAT7ioFcVYOlLv54zjfFFGeQSVtbFmVEBZ25Acz7VC9jaMgSKyFh4dalc+ozzrZfh5wU3t2rug+zxJqfDN87E4QbDA/dyRgbk5rsfH+HW80Dpcqpi0ksTtpCjOoH8JGM5HlVtWkc1ubHqjK7PnEjaki5pmykV9WglkDMEZtiVBOkn1xihTx4NJS2ycWTNYeAeahM3SjJCa9aCiysmZE5DQlG9HkSoIlNT4OInNY1GaPah4rkzMh7Cy7w77KOf9BVzDbouyqB/zzryzj0oo9N/c86X4nf93gADJ8+grOWfoeh0um+GaRX2rxYTbxl5fkvt7sfzWZrWzxqX938q9/tqX938qL5bO/1Lov8A1+n+S44hfiJcncnkM8/9q1We+kZiS7b+RIH0Fe3MjOxZjkn/AJtQGFOhFI+b+JfF7NXZ4eILpf1f1+x2CHtTNlSQAFUqAng54GSdzy22xVNPI0js7YyzFjjlv5VcXXZuaMhWAJIzhDq04GfHgbeVIQIxBwMqMM3LbfAPnjfFeLbZZ1M8t7umCMYIySNRO64xt555c+goawAVYHVp/d1Z5bZx0+hoYSpt5mAKQ0YRcunTP+1TEeN6kpBpbkakeyQBSQGDjowzg/Q70J46bFeFKDfyHgUVa9KUwkeKyRa3dyZgrpoTUYban9QoLzAcqYpy6B4AXdgjLgiq+14IkZyFrYbO3edhHEhdzvgdPUnoK2617CKqhrmcL5hMAf5m/pVNEb5R8PXsEot9HPJExtRUjytdRXsbYd2XyzKoJLd5kAAbnI2rlfDL0SqWX5cnGeeM7fpW36eyqCk8Y+hkoOPZG4iDDBFVawNEcNlotyCN2jz1TzHmh2PTB3q8C14E6Gl13OHHkBFi8Z30kgnAII5Mp3DKfIipaK94jYmKKyfO8rXBA/cDJp/Uuf8AFRJBiitjskvqZNYYlMtKledWLqKAYs1sZCy/7C/EK2sUFvLbuilizzL48s3VhzAxgbZwBQvir2/F3mwsye7OO/k3GrroXrp5Enry5Vr89oGGCKQjiCsA+FI2STpgclk9Ogbp125ejVqvDhfoPVz24DWlqI0AqMmCfajTnGQRhhzB9eR9R60rBGc1KsvLfZLLIxFHQ5EpqIUKb9c/zNCnyAJPFQ+6FDBLSN5KSMexptmFUPMeDpLAALigSRYpxVzQ7jlWxlyYWNpJqRT6YPuKX4nYd4AQcMPPrSVncFD5g8x/SrCW+ULldz0H9acng/QNL8S0et0Py9S0mktyb54816/l58FFdWDR41EZPIDc/wAqKnBpcZ8I9zv/ACq1tLQ57yTdjy9KcZgBk7AUW9idL/8AP0WJ22pxi+o55S9ZP1fp5GvNweQDJKgDnk/7VVuu9bAxe5fSu0YO58/+dBVLeoFkdRyDMB9DToqWMs+e18dLGzGmT2rzb7f0+n3O/cD4ql0X1KzR6gFjBAcAA+NwpBOrOnmRt6b1/aTgphBeBSkZVhINWo/OMA+mCNh5NWnRnG42PoSKNBdPgrqbB5jJwd+orybNSpwxJc+pL8zKw0OR7j0qXd1GIUxivKk8MxCczb4oeqmbiLO4qAhNGmsHAlY03bvnY0ExGpYI3A9fp1rmt3QUU2+BmSguKOFOASOYz54oZApS4NaYm6GlpkONhnyHr0q4dM8qy14bJOdESlm/ID1J6U6uTbSSMwE7VcSueExw21ogEs6a5bll1DVy0R9Mj1/LnVFwjsPecRbXPLIwJ8UkpYqP4V5E+grqdn/0duTxa7hkG2A6qAuOm+7n1xWm9o/im8oMHC4yo+XvnXGP/HH/AKn8q+j2pJN8JeX+fIc0vyFu213b8LszwqxJaWbed85Kq2NRbyZhsAOQ+lUPCYgkQFC4DwI99mZzlmLzSkqXA05GC2+WbbIydh615ZcYjlnFsFmdNQSMhVaWRyqru2cINYZuowemKm1LeoWIcpATjuLzh8DSsEjUu55Abn6+Q9TW7cJ+H4OGunz17tNh7M/M/TFP2EFpwi213Eqqx+eRvmc/sqOZA5ACud9t/ig95GbexWWONsiSUgB2XyTfwgjOTzoqNDXV4rOX7I6Naj2JdreLrd8RPcf/AM9svcR42XKk6yo8s4UeiCiKuaqeA2mhPl0+lW+sAV5+st+ZY8CJvMgcsXWvWtyts9wxARZEiXP4mbcgfwjehszMQFGWJwAOpJ2H51Z/Eu17kcPsVOyK80mPxOSBn8y/6Uemp3qUpdJGQimm2VKxkkBASzEBVG5JJ2Arf+F/DaNox9sc62HyRkAL9cZJ9eVU3Z7TZ2k3FJl1d2pSBTtqYnTn6sQufLNc9Y3d1Kbqa4kEp3yrsgX0QA+EDyqqiqFcFZZ59BwUYrdIuu1PAjZXD22vvFjjWaFjjV3bPpdH/hO4+vnS+gYzR7jg5trOS8upHee6AhgDsWYrqBd2yc4wNh/WlYz4R7UOrSymvMVfjKaIjypa8QkEUWVq9UZpC45JyrjOtjgfec2X9vzZPM8yV+ooyrncUe5sQxHQjcEbYx1z51NpCVLEeNCO8xsGVjhXx0bOAfPIPnVDkprK7DeJddkEjxS0hB2p2TlSLpvmghzyKBulO2Vpp3bn/KgwN4vXfpmpzXTg7AHryNOiz3vg0tJQ/wCI1CbaeEkspP1779OML8enmYAZOwqrJa4bSu0YO58/+dBQOITSMMcxsdhjORn9K8h4nKi6VRQF5+E/rv1qiqMc5kel8W+MS1H+zWmoefq/p+H3Njt4VRQqjAH/ADf1rTeIn72T+Nv/AHGrROMzHGFU56BWPLHr61UTSFmLHmSSfqc1TOSawj56ycZJJG+xbmmoovFS8C706gwa+VmwEGxREahRHejsKnYxHoXejEUKPnRc0tho8CZp/hNlmTuyCA2N9iQPTy2/lSYFP8IZzMhD4A1ZXGdWeRLc9iP1qrRygrPEU6fDePMduOyzFyqHEeM5Y8s5zk/SqTj/AAru2VFZGJGSUOcD13966FccO7/SHLCMHLKCMP6N12O/lWlcbs4o7gxWy4UYARAT4vxAD3r1tZXCmrNa5b+4UpYWEV9lZvIyxJuznH9SfQc66P8A2DotjBbSmBiN5VVWbPU+LbNI9jeBPEWmmXS7eFFyCVXrnyJP8q2qqfhmi+XDfNeJ+yExWDgnafsLNbSCW7nNwrtgSsTkE7gMCTjOOm23SiWFqiDwgVf/ABr44CbexjOWLCaXH4VXIQH1JJP+Gq7gfCJ5x90hIGxY7KPqf9M1J8Sqk5qMMvPkLl3wKcR4Ykwydtum1XnY3g0FhDJxKcYjiRu6yN/IsPVvlXzyfOtm4N2IVcG5fWeehdk+p5t+grQfi12g+13CcPtz91A2ZivJpANk9kHP1PpTNFpbKVvteEukaljlmn33EJ+JXTXNzyJIjT8Ma9FUfzPU1fWlsiLsKHFw4qoAHKnIICRv0qLU6n5rzngQ22yJ9KCzU48YxVv2d7JSXRDEGOHO7nYsPJB/8uXvSaYSsltigNrfCGvhrwMyy/aXH3cRwmfxP5jzCj9fan/iZ2Snurm1mgGrH3Mm4BVWYEPvzA8WfpW0cD4ta99JYW5Gq2RNSjkuvOBnqRjJ/iFX1fS06eEatn6lca0o4Kq74BBLa/ZJEDQ6Qunl8uMEHoQRnPnWtWfYC0tcyyyu8UYLYkICqF3yxA3x61vDuACScAc81wb4qdvTfObKzbNup+9kH/dI/Cp/YB69T6DdlkK8eJdGyUe2UfaPjjcTvWn3EEfggU7YQdcebYz+Q6UYrgYpTh1vpCqBudgAMkk8gB1rfeH/AA2upVDSOkPUKQXb64wB+deRZvvn4VwQyUrJZRpQTNGVKtO0XAZLKRI5SpDglGXkdOM7HkRkfnQ+D8GmupDHAuSBliThVHTUfXpU7rnu2Y5FOEs7cclbPyz5UaWzCWFzdNsr6beIfts0isxHooX+db32b7F/Z2NxxFoljj+VWYFc/tOTgY8h571oXxA7UR31zHBaAC0tidGkaVdjzZR+yBsPPJPWraNNsW6fl5DoU7VukV0J8A9q9kFTlHhFCLbVKueSRgWXByP+bUAznqBnI/Mcj+tMNS7U6LGwvnBYi/r+fQCS4O23yjA/y4pUXRwRgbgDO/QY/wBBR5uVKBaqg+B8dXb/ANvt6Y+3AVLkgEAYHi6nbURy9sUo1TkNQpqATbOjwjcU4KBByoymvl5vLHIIjCjk5FLvsa9VsUtoJMZj2qaGha6mppTQSZ7M/wBB514l+I91Go52LAgAfwg8/rUpFBFJW9i8sywx7s5wPQdWPoBTqI7nhdhKTT47Nu4Txi8u27uIhEAGt9Py+eD5nyrbeG8KhtVJGM/ikcjJ88seQrR+0vbe34TGLO0TvrgDxD8Kk/ilYdTz0j9K5/c/beIHXeTsV592PCg9kG355r6JbNPFSseZer/oNcvU7HxP4icOhyGuVdh+GLMh/wDSCK1PifxcaTKWVqxY5xJOQqj94qMnAG++K1yw4BCnJQaYv7VUjbQo5EbeRG9Sz+LbpbV/YHea/wAIRJLrvbufU0jhpnIKnTkBiMjkBttyHtXdY+PWEEYAuIEjUbYkTAH51wPtHwtbSWOAEtL3ALgnOJJ1OsnoAqEADqd/f237PxaQSoz7Cqnd/Dvc3y/oZuUTfO2fxVDq0HDAzO3hM5GFUHn3YO5b15D1qk7K9k5xB36xM4JOTnLHHM4Jyd80Xsd2d76YRIMIN5G8l8h6nkPrXaHeOCIklUijTJPIKqj+QArYxesi93EfucvHyzl3ZnhJuptIyI0P3h5EfufxH9Kc7ddn1tFWeI/dFgjqxyVLbKVPMjO2K2fsv2ysLsO1tKgO7OrDu28tTA4PIDf0rl3b3tf/AGjdJBbnNrC2dQ5SuPxD91d8ee58qBaPT10tPl+vmY4xUTauwlrbSO5mKlk0lEYjGDnxYPPf/m9G+InxGjtkNvZOslyw0grhliH7TEbavJfzrROJ8MR1GrpVZb8ISPdVqfS6uNde1d/vzFq3asJEOzc9xYSi7iOuQ57wMSe8DHLBjzyTvnzrov8A+5U072U2vy1Jj88/6VpUDDkSAN856ADJP5Us/EItaquGyM5xjGTtt7b/AFooaq3LeAI2zQx2r7Y8Q4kDFjuLc840Jy38b9R6DAqpsuGCIYxvVqGJIAHM4AAyT6AdTW58I7IJFGbriTCKFPFoY4z5d4f/AIjc/pWqy297V0DmdrNP4H2hSym794DMwH3YBACk82OeuNh7mu2dj+0sd/bieNWXcqysN1Ycx6+4qktuxHC5cXKDVEw1gCQ90Rzzjy9M4rSe0nxVdJlg4THH3ERILMuVfG2EAxhR59fbndp4upZz7lEE614i7452Qvr/AIk802mC1j+7iywdio3ZlUHYsd9+WBttQ7z4i2HDSbWzha4ZfnZCukv+9IfmPmRsK0PjPazil6DHNN3cR5pCO7B9CcliPTNIWfDUjUYAzQWaiuL3LsVO6EXmPZ72p7QXnFJQ1wdESnwQqTpX1P7Tep/So21mqDYUXltWNUtl0p8eRLZbKfZ7mok0QCoXGwpKEgpDtSckgzTDNtVdIDmqK4mo9lagsKxmqGqqEg0iLCgstEZqEWpsRscnTIDtRVpSOTAosclfNSiHkaaUdaH31BB3rNHWh2o3I/HsKJrxuaTikPKjMfCfaluPIaYdbkaivXAOPQ8qPd8TPD7CS7Uf9TcN3Ntn8I31P+hP+FfOtRsu8a4GPxvo8yGdhjPpknFX3xF8fEIbVP7u0hRcfvPufrpCfnXraTTxpbtfSXuOXHJrvA+F+EySZZ2JYltySTuSfPNbDA+BUoogBUJNIU55dcb159trtlli+xqCUHrV32bsBPcKjbqo1sPPB2B+v8q0jg91mUoAWdnKhV3JPkPMbc/SuxdluHLbACVlE8wJ05GQqY8K+eM7+pqnS6Ju9ZXhXIyKeTmvbPh2nitw0g/vAjxnzXQFOPYqRSBGK7Tx/gEN2miZdxurrsyHzU/6HY1od92GuYj4MTL0I8LfUHb8jVmu0lm9zisoGyDzlGlPdXcLa7WZoznJAwQ2P2lOxqXaLtLxHiEaW0oWOLbvO7yO9I5asnZeunz5+VXkvCpU+aGQe6Gl5dh8pH+E1HDVW1Lao+wO6S4Ndk7Mw6QOo60xYWaRDCU60cjZ0xyH0CMfywKe4X2eunkQG2lCF1Dll0YUsAx3PQZrUr7Fh5YGJSEHY9fOqSVZJXAGoKd0AyMjz/3rpHCuw9y0paZY40DOUXOvOM93kD8OcE5OcDzOzfBvhTEscguriSeSZg0rL91qwPlyMkL6AjkBy2qvTaGzltYDhU/M5SA4Eg2lKo/ykNzGBqUHUcHHTqPati7IfDa7m+9lBi1blpR4jnyTn+eK7BwXszZ2S/8ATwRx45tjLdM5c79B16VqHbD4s21vmK0AuZ+XhP3an95xz9l/Sr/4eEViT/QY61jkuBYWHCITcTMAQMd5J4nY/sxr5nyWuN9q+0lxxebLAx2qHMcWf/XJj5n/AEGcDqSnfNc303f3shc/hHJUBPJF5AfrtzqwhQKpVRU92pjBbaxNlyXhiVc1q8QltvtTxxBdbIzsscobl3YGQ2r2APWnOGWy6QIxqJ5Abkn0AqvTiNxESoGpMkhXVJF354DDw56gEA1ObtNeODGgSMHYiNEjG/ooGfYk0E4Tmkk/cGSUl2XdykEOPtE4Rj+BF7xh/Ecgfln3FAvNCxiVZNcZ6qu674y4zjGdticdcUknZWdE7+4hlw25d1b9fL61PhkAyy/9toXLeWFYjP5Fv8vpS/kxTwm2/wB9AqEG8YIxSK/y/pUhS3CwBEG9N6ldl0OSAF2BLc8sMgYG+cb48sE0OzMmkT7G3hB2cUOZ8iq03LvKV1ZVNhg5HSm2O1E69rWQJQ2vAJjSrnrRJjSpp8EaiM9BzRJKDT49DI9GMaXNHIoRFHEbE6CG2osJoYG1ShPSvn30ZkYj2NPRUmKZgep58hIIyAUpf3LIpK8+nuTTDmkOME6AR0511UcyWRkex3sBE/8AaFsrHUXMrsTvhYlzgeWXKn/CKR4neA3t7O2cmd1x/wCM6B+iitq+F8qteThlCvBH4cDIKTCM5z7r055rnUXERJI5xnXqfPQ4cq38ga9ycG9Olj8R0l4R4dpTpYqgGM7tk4wM+wzvvjpTXZ//AK5hAXMLTYAfHy7gtt+0UDAEbbiqy84UJBlfD7UpH2bkJB7xgQQQQSCCORB8/Wpq1p0s9MCM0jvvDuCWHCoWkAWNVGXlkOpj/iPn5DnXGeK9sLm64iL6HKpD4YEO2U/FqHm/Xy28qR4hwq5mI+0XEkoXkHcsB7DlR44AnhAqqzWxccRwbO30O39ke2dvfJ4G0ygeOJtmU+3UeorZQa+bW4PqxIrFHG4ZSVYexG4q1te1PFrcYW4Eq9BKoY/5hg0dPxBdN/v+vsFG1eZ32vNIri6fFLiSjxWsLexdf60ez+KN/JKkf2WFAT4mLO2FG7YGBk4Gw6nAqn+Lg/L3X9w98WdhxXua4XxD4o3jM3iWMYLCGFFeRU83kc6c43IVTiqo9v7p1wWunB/aaEc/aOuepa6j7nOSR3viHF4IEZ5ZURUGWLMBgetc/wC0Xxit4kP2eJ5HI+71juw372D4tPrgZ6Vy6/4q0uC0cowcj5X0+qhsop9QoNKQxkEskZ1nnJK3eP7jYKD64PoRS3qG1zwBKxLosO0HaO+v3EdxMVXSC8MfgQEkkBhzJ0lc5NSseExxjlvROF8MC+I7sdz1pyVCPavNv1Lk9sXwSWWNsHKlLmTFWjRYtZLliAiOke/4mfoPYb1TM2d6VGEsZaFNPtmOwwa2LhdzBwy3S/uYu8nmJ+yQ7DYYzIc8uY36Ajzqq7OWST3cEEhwjuNXqBk4+uMfWu39puydrfRLFOmybxsvhZDjHhPt0O1ejo6VLLZRRDPiOW2HxsdiwurLMbDAER1HfowbANaRA810zQWUErtJ85IUMEB+RVB0ogG2Sd/rv1Jvg9GGybphGOeY1DY/izge+KoOO9uoLNGsuCxrq5PckBt+pU/jPqdh0zVO15zJe47Mu5cFXwDhbIs8d9AQq6CApBLGNtQQAHxE/KTyAOSdq1njlwzMAWBYd5I+D4dcrlmP8CjSoPUrttU2lvGBDTtvzGFGffA3pQcNcnxtkZzjYfngb0mM4RzyhbtrS4C8Mt9K56nc0eRsCiKoUYoMq1M5bpZZBJ5eRYnNDeilaWm9KdE1A2NCqbmmLmxZIw7Y8ShlAYHHiVTrA5HxDY77GnxRRXBy6FRUCKn0z086lfQPE5jkRkdcZVhgjIBG3sQfrWoxI3tBtURzqYaouvWvARweU7US1POl33FGt2IFLa4NGWbpXqxa/ANyeQ8zjOPc0A0DiEqqhLEjG+xwfof+dKGMMtJBxeWbx8NwipcOyESRwhDkaS0QLsm/mPEvpiuZpYrEzIOSC4x/CSujPvqFdB7C8ca6sb8EOXSIqC+NTakfTnAwTnrz8/M6Fx8/f92vNzk46IrEr/m2P+CvelF/JSf1KpfyltaxAoKZUACgQtgAUUnavn5ZbJNxC4O1IqlTlmJo0KRqhlmkEcIOC3NmP7Ma/ib9BToQfSOWWz2BXZgkalmPJQMn/YUtxfiMdt90HWa5bYhDlIR1yw+Z+mBsN6UvOPzThobNDBAdmIOZZP8AySdB+6NqXs+CrH6mqlVXX/yd+n9w3iJaxXJZRkVXcWvHQfd7PyB8twc/pT0Qqx4J2blvGcRBcRgZZ9hk8lBxz6+1Lpj4+Fn6GRy3wao3ESFIjs40lZSjSgk+EjSQqch4cjrirzhluBGoIGa2fsr2IlkuHW6jaOKLn++SMgIw5jqSPaq7tdZpZ3f2dH1KyCRQTllBJGG/ykjzqnUV2yr3Ywvc2am1lldKgIwBSbLvjGKdBwOtCnG23MVBFtCOSamozZxsMkkAAdSeQ/OhWfHWhDC4RZYnwNyAU3xqAG+noce4rdPh92ZZ7lp5Qe5hYdyWHzllDA+oUNjP7QPlVVWklOS9Bqqbxg174oWRgh4dYDykmkI/E+wyfqzVrnd4AFdj+IvYlr8wyxOqSxah486WVsZGRuCCAR9aqeF/C85BuZgVH4YgRn3Y9PYV6OponKSUFwg7apSeF0cxh4dcTeK3SRmQgho1J0kctx1rq/w74txWTP8AaESRwRqfvHBjdiP3eWBzJOK2u1vLO3jKJJDGkQ8QDKNOOerfn71xr4j/ABAbiDG0tCRag4kk3Bm9B5R/z9uba641rOc4GRj8pZbJfEnt/Jfs1rZMVthtJINjNjoD0j/93tz1jhvD1jwMb4okNusahQKYLVFfqJWcLoituc2RlpR2okj0JmpMUTi7nNYzV7IaAxzT0jTHNT4bwuW5dkhTUyqXIyB4Vxk7+4oLmnOB573TrlRXVhIYVLtpxkjSOhIHtTYhQ7EOHyuksbIPFk6cjY5BB/136c+lX/aO1VoIHDbjMcw8UjR97oMWtyAWUYUBt+a+da+kRcqq53YYwQG3YDC56kt+p9aPxOeWNnilTxnCyBsrqC7jkcHfBDb/AFqiD5PU08qlW03yISkguhUA5wVG+kg76Tn059a8veJSyuXkcsxABJx+EADp0AA+ldf7AdjYrm2gnvo1YHU0KAaSUbGDKw3f5dgeQP5b5L2VsgcC1gA2/wC0vl7U6Nb7Fqp9o45G1E1CkDL0o8e9fOOHmS5GhRCaVL8q9eYUva2dkcRsUnxSMMu4yMEEZwcEdD59agZjU1fKkelbFOL3BReGbp2Ht1tuF3LuSpaIysxxqCENoB6A6QT6aq5zwYtNJJcOMF2yB+yOSqPQDA+lbcOJh7G9V9TIbW38KnByZmjIBwd8Ko5VRGMQPJDz7o49eQO/rg716mpm/kJJdlNr8KLBY69favOL8RSGHuu7+8MkQMhO+Wj7xlA6AKyD3NCD5FeTZTKGHLzEuO0FPDsWFI8a4YGvHjydEOlACf3FLHHqxJq1xkqo5llH5kUpNdCS9umXfVOwGOuDpGPyqilyVcpLs5cIbgt1QYUYqM4qFxdBEiJP940gUekZCk5/iJH0p/gPDjcv4mVIV/vJGIAG2cLnm38qSqrN3PmZht4K1jgE10ns92r4ZbWTNHOumMEyA7SM5/c5ksdgPbyrmlrcrIDjdckA+YB2NAl4NExyVGap016om93YUJqDNjsvjZKFlMtpnOow6GwOukSZ9MZIz7Vz48Tklme6uX1zSHJA6eQAHygDAAq6kskIK426flULPhcadM+9Uy1kZRaeTpX7lhlc18JW1KxilyNGrKoTjGNXJT5EnHtXqXFwGwY3ZwR3kajLA55ooBJRvTkfpVrcWiMMYG9C4ZxSWyuIphGJhETpDHBAIKkBseRP/wBV1Vtc+MHQsi+GdA4F8MI5XiurhpUXCt9ncKCMb6ZGB8/LGRz61ZW/xFthxNOHxaRCqshkGy96CNKKeWAAwz57dK0jtZ8Wbi5j7i2iNvrGl3Lanwc5CY+X3577VpkPCkVcdfP2q6VsK4pRHStjDo+q9Q51yH4pfErGqysHzIcrLMh2QdVQj8fqOXvy521/xB07o3kxi5adZ5eRPM/nXthwpI8bb0M9Ykvr9AZ6lJcCNr2fXGX3PM1ZQwqgwBR5JAKTncA6cjPPbp71A5zs/mZFKUpdhjLnap0hEfFTucUMo4FtEJk22pR801I1CJoo8AijtUreBnOEVmOCcKCxwOZwPKvZF3q1aye2klDTrG6xZGhi3eaxsgK4+vlgU9BLkq1jjXvBLr1Bfu9BUjVt8x3yuPKrHhXB7l2LwgQjdNRl7vBKHO+dRBwfTfHtTiIHSNSjJwc5AXcDLHHLf9DVonBQ1s8itDI0U+lvGwJXIChAdirE586ZEZBHQ/hR2f4ZPbayiS3S/wB4JcPoOTjQh20+TD86u+0/DrVmX7RawvpAUNo3AB2Ckb4HlXJuwfB7q4vI/s5kh0udc0YOIwBkjVyJOw0nOcjNdw7Q8NDIgyXkAALHAJ9SAMZPpVMnL5b2rk9LTuLXiXAnw3iiBo0XQqIoRQuwAUY5dP6U1d8V8ZxuNtx7CteXgEpYBefU5xjPn+tX8nCY1OkE4AH4j5DPTzodPK1rEg858jiijemVbalIpKJ3leNJHmBWOa9xtUVNFDbGgZyA6vKiwNSpbBo6mikuDhmHjT28F0iadTKhj1DPiEqEj1wMnHLY1X8Et9QkluZwoJMkjMcu5YkkIvNmJ+gol1AH2NZJw9WADchTVctii/zG/MykmNQ9rbRref7XamSUztNbDfSCUVFVmB5KFUEdcU52LkspIHW/uO4k1hkfIXI07jcEHfpVbBdi21OkEcrGNkXvNwpYY1aepxVXZ2upAJBnFPlZGUU2g3Ymk2bVx7j/AA+2UpYO91cEYWVvkiz+JdgC3lzxVFbTw2tv3hk13LZEcSgnQTkd5I3mOg86Hb2aKcgUw9qhOSBmlu2CwkuAXYvQYte0FhHYQpc27y3dv3giGWVG7xy3jYHdcncc/KqbiF5PfOrTBURRhY4hoRfMhR1PU1YWl+LeYTCFJmQNpV/lyRgEjrjypfhZfSS+ASSdhgb+Q6Cmyu8G5d/vo2VnhHLKMKNK088mBSYbFQeTNedKO55EZCK/P1oitS0ZxUmkxWuILCO29eO+aXEtQlm8qJQMAzWy51Y3qDPXss1AFURTxybljcM2OfWrCawmGkGJ1LyLGoZSu7jIO4+XHWtg+F3Zb7TN9plH3MLbAj53G4/wrsffFdV7R39pEii8kjRHJVe8IXJIOdJ6HBO/rVVekUlvk8FFWn3LLOQ8E+HEt1AbtJMaie5jfIEiA/NkfLr5rsdsE1odvbsJJO8VlcOysrc1IPI+1fRnartfbcPtO+1KwK4hRCPGceEKB+H16CvneK9kmaSaU5klYuxHmxzsPIcvpTrowjDMQ74qMeAibGitNtSrNUGepNuSFoYeSo97RbCOJy4ml7rCMy+EvqYcl25Zpjh3CDKC8U6Axw9+2QwKlW3TOMEjY5HnRqs5QbAQxpk96zKVZcxqh1MpPjIPJSF33FLXwUOe7DiM7x94MMV6Hlg/SnWFzdNLLkOdaK8mVTeTwJgnB0n8vOm+Nz3EkwgvJREyIE8YHd4UlgQVGwI5EZyfLoxRD2cFO/D5BD35ACaguMjVuMhtHPT68qLccUVxJrgi1SBAjLlO70gAsqg4JIG+a6D8I+zDzpLLcaxbOukRnYSnqx64GANuZ9q3nhXYCyhMkksYuHd9ZaZEOnGcBFChVAz5b0+NLfJRChtJlX8IJIlsp44n1qlw6hyANWUQ52yOZIG/ICi9suPywwiWCN5MZ1mIa2QgZQ6MboSCGPTarLjUlvbxsIkWNpCCdChMkDGTjrjbPoK13hs4OoFjg6epySp2B33BGxHX1rLL1BqBbGMduG8M2LhfE1uYY7iI5SRQwPl5g+oOR9KlcSnUfp/IVacPUkDOFGMBQMADoMVG6tY9Rzty646eVUqJx86I9HQ1lZXiSPLCasVHvTWVlLwcQ15O9MLJWVlbJHEzJUmk2xXlZS8GkWeogVlZW4wcTWsZqysrPM4W186kJNtqyspjRxNGrwnesrKEwKTS0771lZXQXJjI0NzvWVlMicLatzQnkrKyqEjcFt2b+Id/ZDu4wkkQOyOOW+Tgjz355qt7TcYuOJT9/dEAAYjjXOlF8hnqep61lZTt+1eHga7pYwJScP8AlyxIUYUEkgDyA6CnbKAMHOtU0LqCnOX3xhfXrWVlApOS5FbnLsiseSMHOfpg+RJ6/wBaZsYomljErMI2bDld3G2+FAJxn0zzrKyhQC7IcSu49DrHbIqPIWik8ZYKuxVGbmDzPln2pK2haaSOJD8xwNTAAZ578gP9qysp43BGIKsmmVmEYfEhjwSQpwSoOx+tb5w74ZXl2jXEkuhWB7oT6mlZR8hf9nbG2/tWVlOrgpdjqYKWcnQeznFnghihunAlCkPuG1HPPUNsYwRjz3Apu64Zcz3YlS9kgtxGo7pAjFmBOSdakKMY6En0rKyhom5Zi/IqT3BOMdl3uI3jaboDHIFwwYZyHA8LDlyA61qnBux3EYZCZDC6qNmDHfGeQxzPr51lZTZ6eEnlo1xWToVnAxTDMQSuAV2IyOYz1r547V9i+KLdzDTNcDXtMX3cEAqTlueCAR0xtWVlNxwa1k//2Q==" alt="Image result for ‫عیدغدیر‬‎" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" width="542" height="305"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِى</font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="https://cdn.isna.ir/d/2016/09/20/3/57353812.jpg?ts=1498045331768" style="" alt="Image result for ‫عیدغدیر‬‎" width="542" height="232"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#6633FF"></font></div> text/html 2019-07-15T05:20:35+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) 27 تیر؛سالروز اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران http://diarebehesht.mihanblog.com/post/452 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans"><strong></strong></font><font face="Mihan-Iransans"> </font><div class="box-note" style="box-shadow: 0px 1px 5px #1f1f99;"><font face="Mihan-Iransans">قطعنامه 598 پس از یک سال تأخیر پس از تصویبش بالاخره در 27 تیرماه 1367 با پذیرش رسمی از سوی جمهوری اسلامی به جنگ بین ایران و عراق خاتمه داد و صلحی نسبی را در منطقه برقرار کرد.</font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font><p style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اگرچه در ابتدا با نویدهای ناپایدار پیروزی برای صدام جنایتکار همراه بود ولی این روند از سال 61 روند معکوسی پیدا کرد . ارتش عراق پس از عملیات خیبر 1362 در یك روند صعودی، پذیرای شكست شد و سرانجام، در عملیات والفجر 8 در عین ناباوری فاو را از دست داد. اما شكست نظامی در جبهه شلمچه طی عملیات كربلای 5 با هیچ یك از شكست های عراق قابل مقایسه نیست، زیرا این شكست، آن هم در سال هفتم جنگ و در حساس ترین منطقه نبرد، آینده حكومت عراق را در تاریكی فرو برد.</font></p><div align="center"><img class="irc_mut" style="margin-top: 68px;" data-iml="1563168438002" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTEhIVFhUWFxcYGBgXGBodGhgaFRUXFxgYIR8dHSggGxslHRUXITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGi0mHyUtLS0tLS0tLS0tLS4tLystLSstLS0tLS0tLS0tLy0tLS0rLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAJcBTgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABDEAABAgIGBwcDAwMBBwUBAAABAAIDEQQhMUFR8AUGEmFxgeETIpGhscHRBzLxFFLiI0KCM0NUYnKSwtIXNFOisgj/xAAZAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgEDBQT/xAAsEQACAgICAQMCBAcAAAAAAAAAAQIRAyESMVEEE0EiUjJxgaEFFFORsdHw/9oADAMBAAIRAxEAPwDEOOflNuOc2IznomnFaYE4ppxSnFOUOgRIrpQ2klCbIrimyVuNG6gOdIxIgE7mifLetPQPp1RB95e875Ac5ei0y/BxxwSS1d6h/Tygk/6bv+rMgrGDqJo8D/27TxQbPOZYUh7F6UP090cbaOBzUSm/SzR72kNY5hxB+UtCpHnBwSSV0fXD6YR6I0xGERYQrJAkW8R7rnsSBJAmMokohJKGhrf/AEO0g6HpRsMHuxocRh4tAe0//U+K58t99DqMX6VY7/44UVx5gM/7kB6RQQRFSWAnObUklBJJzm0oA5pM85tKBz1x4JM85sCAMnPz8Ip5v6BFkdB7oZ3c8SgDnm7kLyhk1+p9kM7+gRS6dMeJQBzz8D3RZ3dSjJz8m/ghLObAgCnnNgQz+B7o87vC/imY1JY1zWucA505Am2WbEA4c9T7BDZzf0COI8NG0TIAW/AuWdg650V0Xsg6ucrfVDUm+i/Lc3czeU24Zv5C7in7bK8OmHFMx4jGyLiBMhonYSbBvKGEd7eQ9fkpiIyW71/iFPc385sTDoefgX8SgK2LD5C7oL+KhRmSz6n2VtEbb5n5PsFEiw+lVfIXICmjQ8eQzYN6gxofh5dSrmNCt8xdzN6gR29Og90BTxm5v6BQ4gzOrxvVnGb4Z8SocRtfSZ6BAc6JTTilOSS6paSw4LATWthoOOGAAVDNqx1HPerWo0LEnUATwHpNXE45Dd6NpYMu8B6n4C0NGrlhdL2x4rIaLIEtoESN4mBxlbwWq0fXYQZ3zkZb8BuWNGwkW0AXfjniVNhtlnMlGo7KhVnd8qUw5zaVLOw80JQCbEQJwFYaBzQQQawbQb1zLXf6WsjkxaJsQ3SM2GYa421SsK6cSkOK1MlqzyDTqK5ji17S1zTIg2ghRSF03620JjKW17QAYjJu3kGU1zIqiUE1dr//AJ80OQ2kUpwqfKGzeG1u5Tl4Lj+itHRKRGhwITZviODQONpO4CZXq7VvQ7KJRYNGZZDYGk/udLvO4kzKxlJFoSkk5zagTn5+Ek5zcFJQCc59EknN/QITz8fKSc4dSgBkdPlEeXt/IoZPU3DchnfywG9ADP5Nw3I59Ogu4pPp7/8AcUZPXqfYIA87v5FCfXrhwCLMs/aEed3IX8UAYzjywG9ADwz4lADrh14I87+gQAyep9l5/wBedaokbSBiw3SbAcWQ/wDGpx5ma7NrHrJBosJ73OBc1pk3F1w31yXB9MaNiPhfrC104ji6J3ZNbtu7svFfPnbqket/C4Q5Nz+dI3OtWvBjaOhMgk9tHOw4N+6QqIxmTUuZxIUWjxBtsdDe2TpOBB803Qqa6DEZEYa2mqdxx3KZpzTcWlOa6KZuaJA3y3lcJT5bb2et6f07wt44x+l3b/wejNW6T2lGhP8A3NBzisV9WdK9nGoMMGvtREPBrmgcL0nVXW58KiwmGFMNbaCJrnv1C09+rpbojZhrAGNGEqz5lfRlmuGjxvQYOfqH4V/6PQ5sHl+L005mOeJ+FE1d0rDj0eE9rgSWNmN8q5qycM3cguy6POkuMmiDEh9Og91Fis648zcrGI3N/RRIrMy9r+JWklTHZ0w5D3Kr48O2/HDmfYK5jtz8m/gFXR2dBmoICnjtwz8BQIrBkyHVW1Ibm7+RVfFZXeTulP4HBAcsemSU9EUd60gMOWn1ajifefLcBWsm5yn6M0l2VbfuO6pUjnNWjq9DhzcDDiyP7XCo8JWcVf0Z8iO0ZL/ibZzlbzWS0BrBAjbMOKZOIEnjHCfstpChvhSc3vs3SnLcFrIgW9GIxnz9fhPlxuE+cj0CZgQmOAcGgTw+Md6KLJhnWBfeOeKg+geZSxYQ4H/lPlipDH7imIcSdYM83/Ccm66WcECHS7cc+iQ87koT3Z9UzHdVeiDOEfWikbVNDZ/bDaPGtc8o9EiRHiHCY573GTWtEyV3HTH0yi02lxI8aMIcNxGyG955aABwC2erWp1DoI/oQhtykYjq3n/K7gFrJimZz6XfT0UBvbx9l1Je2VVYhNNZaMXVCZXQp5zYgc5uSSc5tUnQGfwkk5zaUefyfZFnf0CAI56m7gk538sBvR53csSiP56n2CAKebv5FDJr9T7IHOP8QiF3lL2HuUAYzn+0IDPQe5Qzu/kUCOvU3cEAfpn/AKilZ/Ju4JIz0Fw3oxy9v5FAKGeg91B03STDgucJCXgMScVNyep9k1TIAexzSJgjPAIDz5rHpz9S9rGiTS4Ek/c7ecBfJWbH7bOzc5zgRKRJIGFXgo9O1WeYzn0VoiQw6XZgjtGSqI2XSJE7xNNwXxIcYNiQ3tF+0CK5LzcvO9nouuMVB9K/1M1+k/q9mau9LzUjS+jxBIAJM8VKcBEpo2bC8eSla5wdl7eYXFz+pI9pZpPNBX2tjdGpQZRiZ12DiqZsAuY5+BE/8kw5zqhPu4b1qKJQJUZzSK3CZ43ei1/T+pEePpI77cv2Fas6cENgadprmmpzTccWmojgup6q60mIWsiODtr7Xiw4g/tO5cHgvLXVTnZILqH050DH2nPiNLGP2SxptJaSS+V1RlWvswTk3R5f8U9OseTmumdXe3PRRoozn2UxzVHiZzcvrPLK6M3N/RV1Ib4evu4q2itGc1lQKQ3jPz/iEBTx2Zv5m4KujN4eMhyx4q3pDeEvL+RVbFFdQnymfgcEByJwUd4qUmK4ASF9qYDa1RzIrkuFDafumN4u5Jyn0Qw5G51YPsnIdEmxry/YaTKbmukSBWJgLTG9E6BTJSaAyqsOaDZK+upbDVvXgwwGxXTbZcsZB0BFc0uhxYL9witn4EgqtpUCJDmHtI5e62znxV6PRuhdPw4wGy4Ge8eeCujEqz5LzbqzrK6jvBtE/Bdq0frAHwmvt2hOefRZxvopTa0zUQw0SqAz5p9pEuvqsTpHW+HBI23AVG22XsszSfqjsn+iwxN0iAFnE1ZEddc7GrPkFldP64QYbXthuBeAdk2guuliubaQ15psZoa6UNhqIsnPGuag6L0PHpxeIY+ycjtSAMp2TvktUSZZG+jumrulm0mjw4zf7hWP2uFTgcK7lYzXKfo9pRzHxKI8zDgIjJ3OFTx5g8iuqZ3KWjtB2g55zaizv6BDO/oizu6lYUDI6D3RHPU+yE+ubkM/ge6AKWc2BFPDl0HuUfpnxKBz1PsgEyzd/IoZPU3cAjlm/oN6Gd3LE70ABnHlgN6L0zZid6EuvU+yGd/8QgDz+TfwR8evQJIz0Huh6Z8SgFzz8D3KUM4dSkZ38z7JQzm4IDmGt2hyykvdDBr74kZOaSZmRHE1KC7S1KawntGRoYds/wBZgLgJVSl3rap3Lfa0UZp2HEAizd1Wf0toRsRhfCAD9kDZsDgP/wA8rVgMo6nw+0DolDAeBtB0N07TdO3fgm9I0miRiO1gxgeBtuAkazwVi3VaOZO7UBzR3R/y2Cfus1TaNEZEc2NtB0xaZ957u44XSHtJc3ig3dHRZJp2mS2UTRswRDjTBqqfWRdbWQrajUmhy/0I72neGgjGs+Sp9FaFpEZs27UpEbTzU42ET/bPmrqBoSNOHDdDcRykTO2YsIxnwT2YeDZ5sk/xNsnQKZCgTMKjUeC6de0TEiVV1CwcVq9Te0iF8aISTUAT0uruVMdVNnvOjHadPakAQAbAJ12XrX6tUcMggCwkyxkuiSXRDk32yycM5sTESzd5dU+7OHVMRTm/otJIkXz8+gVdSMi75JVhG8B6+5UGkVZr8bkBV0huOeNwCro8uPiB5VnirOOOWAHsPcqujVY8reZ9ggOPRZJtjK5J4ibXf8I9So0N8iFRzNJSaI80V5c1uy0TmbRh5qVozUqPEo8J8UksMyyHZIOrmcJitVsfTe1CbClUXsmd21YuhQtYngSLW7IlIcKgr7OF0tlJovU1omHUUOlbOflI1lTaRqBCiTAgmGNz3SA5zHJaOiays/uqJ5HoE/StYoYHd7xurq6pvwFx7s41pvVY0WIdpr3QwRtOlWAa7bPFbfVHXigbLIEaCYcqgQZtMryLiVXa4afc6G9glOIdmqsmahUD6V0mPC7URYbTs/YZzsvNgWPRsHZQa40tsamxXse0sLgG1hoAsA7yYoGkmQqjCc5wMjsyIPMT8lffTnU1lIivfSBNkJ2yG3PcLeQXV6NqpAZ/pgMFVgFyWU1ejlOjqd2lcWC+VlbHTlukwrR0L6h0Shyb2D7ABs1SlucASV1GBBDGBouVJrJo6jxGRBGhMcNgzJA2hIEzncl2FBR2ccGssIaQbSaOHNb2zXBrrZOI2m1c16Na6YBxs6Bcc+lGpXaCHS44HZtO1CaRW937zuEql2LJ6n2ClnSCDJz8m/giznAIZ39OKHpnxKk6An06Y8UJY9Ofwjz+T7IS6dMEAWc4BEB06C/ijzu6lCWb+gQBHPU3nciOcf4hHkdB7oSzd1KALDyq9B7lEc4c8Sjx8+uHBAZx5YDegCljz6m7gjnn4wG9F6XdMTvR4+fU+yAAz0xO9Lz+T7JOd5/8QgD0w5Y8UBH0rA24ZF9o5egWbgEylnqtbj54c8eCotIUXYfMWHy3bggIT2FZHXeFIQ3kyd3mjfYRwE5eK2jrM+Xys3rZRXPDCGF4E6hXXd5yPJSaWWjWDsoezZstl4KzoplaoGg4LhBYHt2XAVi+2qeCtmsEs+WKGDVIdhmav6JC2GNbgOSq9H0fadtGxvmc3K4Oc3KgE45zYmX5w6pxxzd1KZiZ3cTdwQEaKT8nrYOAUGMM/A9ypsV2FeFVXIe5UGMLSa8TdzN53BAV8e+4Xk387+AVdGA/Ir8LgrKkfiqvkLlXxLap/wCNvMm/cgOTvpgk5obhM7mz8LVWbMzXer2i0IDvGRUSNRKi66fOr8qzhaGhQNqqcp5mtpoaix9kCI0xWyqfDE3AAXttPELGwXOe4NbUumav0NxbJsUtBFezbzKpHOW3Qy2jUcAzjwwcHGRHI1zWb0xpOCwlsJxiuwh1+JuWr1h1bg9m5740QBoLnEyJIF25Uf0zfRmueJd5zjKduzhvW2TwXyVGqtFFJiCK903tPdZc0Y9V2/QsPYhNBrz5lc6omg+x0hEMMDs3yMrhOsjxuXToIOyBu59AokdcS22c61S/pRqVCNrKQ+fB8nArfQXzAXONatERoNOMSjF04zQ4bNYJBk5pB+4VA8043WynwJMiUZm0SAC4ubMmoXEea1qzFLi3Z0YlZDSbjTYhosEkB3+u8VhkOdk/3urACtXUGl0huy+KyA0jvCFNzyLwCZBvGSuNEaLhUaGIcFshOZvLje4m871N0da5fkSqPAaxoY0Sa0AAYAWDgnM/ge6EkJ5+cVJ0Bnd1KGc4I5ZzYEAM3eF6AAz0Hujl16lDO/nghn8fKAGd/IXBF6Z8SlSzm1DOcAgEnPU+yKWc2BKz+PlFnOKASfxhyF53oS64czfwSpZv6BFn8D3QBHnPz6BJyMOWJ3pTr/Pqb+CagxWvG01wcMQcyG5DLF4+fU3ncjnm8/ARTw5dB7qk0VrCI1IiwOzLezJ7xrB2TLmVqTZMskYtJ/PReYeUvb5RRWBw2TZ5T9yjnb5z9/hBucegWFlBToHZGs1Gwz8jv3KE+nQwa3V+fRTdH6UbS4seA+G3s4dQnXMzkTJUGmtFw4Tj/TfVL7HkcJ/CySojHkjNXEu6PSGOHdcD7fKmUWCYllTRaVR6H0LDiOAIiWCYc8kkDHdxWygw2tAa0AAWACocBfxRFiobA0ACwZqHugT4Z8Sgc4c8eCKeFvn/ABC0BOdLNfM3BMv/AAJeg9ylnPHcLzvTb7/MTr/yN3BAR4t+F9dXM38FCjus8jKv/Ee6lxndKqv8R7qBHNuF5J9T7BAQaQ63zr9T7BV8cTt8JewsU+PVmvkP7RvVdGJ4DjLzvQGPfQqwLAKrbeVwTcaCHPawSDW21WkyB4qxazZM/D53lQ6Q0zcQCDUF0R80tEOmQ9qOSxgbMg8ABIA71q9DxnAgCdleblnmHZikyJlXVuAu90wNPGC10wTMGQE5kk1crStI3ZrNPRBHhGDWA4TMsBMz31Ca5bpWhvosU7D7JEGddYmOcirKHrSS9+3NoLAyRtlKR4JNJjNjsEMAl05NLbZASaTj7IbtPZY6n67vhxR2p2hZXbyXXtG6xwow7hnuwO83lcXoOpo229p2kpd5obWDdXZJb7RdJo9FYIWz2QEqyBMgi887VleTVNJ6NlpuCXQw8fcwhwO6/gJJyHGa9gmAb68RgPdQ6FpNseGQwzBacZTkRzNSGioBLe9dvu3/AAsOl70XFDhyG7PiVJIz84JELnnDAJ0DPxiVB1QQCMIZ/Pwghocs3dShPN/QIhnojznFAHLObUec/CGc/CNAFLObEM5xR5zihLObEAkjPz8LMUvTkaHT2QXM2YLxstcbzX3gbsJK90lpODAbtxXhounfuAvKxdM0gdKRRAgtLITJuMR1s5d3hwXTHG9vo+L1ebjUYv6r68m7L24jxq54lEXjEeIn0Cwn/p9G/wB68nfKL/0/i/715O+a1vCH3E/zPqP6X7o0utOkBBo0R1ZJGyNmUwXAiYwG9c8oP6iiOY6jxWRREBcWsJcDK0ObKcxir0/T2KbaSDjUflS26idmGugUiIyKP78Z8LAukXCKqz5M0PU5pqfCq63s0OhNLMpMERGgi5zTaHC0E+yqaJpuJ+vfR4kLYa4HszIBx2ROc8CJp7R7IOj4J7eMNp7i9ziPucbdltp4qv0bpP8AXUxj2M2YNHDjtOtc5w2RPxnLcuaitv4PqlllUIt/Xa0T9b9PNo8ItBIivadjZFTbp2+axehNJOhxof6ePEeYjgHw4jaiTaZzM7zyWt01RmP0jRg9ocDDfMOAM5TlMWAK7o+h6Ox4eyBDa4WOaxoOFVXmqUoxj12c54cubM5KVKLr5/MzeqbwKbTRP+6+q/yCsNYJOeAHEVWtO+75VJrVq5DEV8b9QIW3WWyJrlXWLbFG1eoey1529ubh3iCKgN9yjLxatM7el92D9uUdW92afQjgIsQTAGy205mU/rAaQ5rYdGc1hdPaiOd9oEpY1ncsNrHo4GkscYxhh0MCdcphxw+21TaLqS54m2mAg3gO8hOtIKNW2PUZMzbjGDrynQmNrDTqG4NjOhxRdWCZcRWOa0mresv6ouHYFgaAS4mbJmze41KooOh6BRo7YUVxixnSltjugmye9bQNAsEsJAA8h/aN6rI411+py9JDNydz0vjv9wE8Z+fP9oUd7rhXhIVch/dxKdd4D1/8imYhl7118zdwC4npkeKLZ1411cz7BQozsLfTgLAN6lxfwB7C7iVBjuHS75cUBCjZN3y4qvikk1eMpn4HBTo++3PgNwVfGPCW+ocvlAUsWcibwLvm5W2gdW3O2XRJgSm0Nts+4zqbPE1lI0HRO1igFsw0F5bjs2CW8yW8Y3ZAaPudf6ngLhwC6rSOLjbKSj6vUZre0EIOnU5znOnKciZ4A21b1n9bdTWvAEEFsRoJEN1Zc0W7Dh9wGFq3rYVURl0pci2XyoWlIbolFa9plEaxsRhwcG7XgRMEYEqotN7JlHWjz3H0c3tNl8yL5XDitRorU6BFAMCkuhvFYJNXP9qu9YNEMiUlkRre7HhCKGjEjvDhOvmio+qlQ7N7mkumTMylhK8pOHFnOM3It6FoKkshgRqa3ZFhYys31TtO9VWsOrzIsNw23vNUi5xJnPNQVzovQ759+I51RtdUJYkWcAr6haOa2usmqRwkLhdxKiyuLfwQ9S9EOo8JrXEWc6/Qb1oGNlIWZuF/FBjKruN0/VxTwbxnfXXzNw3KWztGNIktszLmbzuS87+gTTLvLoPcpYPhnxKk6Bzzn1RgZzaizv54cEYGc2IA0Yzm4Ip5zaUefygDz+PlGM5vRDObglBACWc2IZzihPObUaAh6VMMQ3PiQxEDQTs7IJJlU0TvNg4qo0Vpyi7ZhwoewDC7YnZDRV9w/wCYSvVzpGhiKzYLnNrBBaZEFpmCOYVdG1bguZDYS/ubVYdIvDzNwdK0HBUmjjOMuVxSJcLScJzYTg8ARhNkzbVM+SRD0tDMR0ME90NO1/aQ4OP3CoCTSokfVWjOAEnjZLiwte5paHGZaK5BtZq3pganQAABEjCoN7sQgGU5VC0ycRzTQvJ4RPh6YgucRttAGyQ6Y2X7YMg0zrstS9E6RbHh7bZS2i0yMwC0yrN53KqbqVRgCA6LKQAb2hk0CsDcBgnGaMi0VoZQ4bXsIdtB79k7TiDtzlyuSl8BSyL8S0TdmDSHPbEgzLDL+o0d4fuE/wCxDtIMCHOG1oZthp2AJAl2yTyNRVW3V50KC5sPbiRIjdhxdGdJgJmS0muoysrqT0DVlpYGRXPkNoENiOlEDjtbT8XTrqTXkxXd8dkuJQBEpEKkBzSIQe2qvvEytvIkVLp8fYhudgMz+FH0DQXQYZhuAqe4t7xJcCZ7RJsJU2lUdsRhY6xwlw4b96xs6QjW/Jy+kxi6lN/USk4OFRNW0JAylJolOvFXekWGHCZCk14EpPYZEgWTGO9W1J0L3HQ3t2wQQIjZbQn6ndYsjTNFubNsKM8bN7jM85mQCgsv2we3gbLmtY1p7xcZkyM5Svms3onSD4NIiGCHGGHkbNxYJVjAW+Cl0ahuL2dpHIZeJz2sQBV8LRwNDtLNiDD2Gu+5534C0mXJAWbaBAivZSDDaYgHddLwkL5YlTyM3czedyKFCDGhosA58z7Iz+BmwK7MUUukNOOHjn7QmH1fj0HuU685u6lR4v5r9T7BYaR4x8M+J3KFGPH3/iFKjOzfywCgRzm7qUBEjnN3UqBFNeSeilx3ZzYoMVyAl6oR9l8Rt7mzGJLTOXNa/aBlEaJzGFotBG/5XNaPGLHBzTJzTMHePVanRmly4/0SzbNb6O92zWbXQ32SNsvRdoR5LRynLi9l+6lMG04moiddokLCLQoGk6W2BQZkd7smsaJVl7mBoAzcoVLplLczs20GJOYBJeyWxOcpzqJ+2eFarabSRBcItKcx8VszBo0MksY43uOOQu+PD1f9jhPL3Qimw9mPR4F8GjgP3F0qt5s8VbQXyqrF288f2jcqXRbHhzosXvRHnadO4YYAJz9PEDrDshwhDexrttsTfMAt5hZkSnLvr/mINwV12aGC2uyWAA9B7lTGfmurmbzuCzUWBF2n7IOztdnb/s4zi8vJwaNlvJPUyjx9pxhg7IJ2JWEUkScQMGOkdyj2V9yL91/aahnP3luFjRvToPDcLvlx8lS0+RaxoY6TIsKuRMwCC4zH3DZmD4KFGokfbcBtbAcYIr/2cVxiGJu2QWtnuKiOK12XLLT6NYBjbf1PsEoHObAstSdGxSI7xMTMQNa3a2ngubIynYADKSVSaNFcxrIIsLohJa6ENpoAY2RmXVmcpyMlvsr7jPef2mobnpjxSpZ+ceCoITdqKXRYUUvc5hhkB0mN2W1EgyaGu2toG3ehq6ww295rtqTAR2Tg4EmRrc6TpTrIG9S8VK7KWW3VGgzv6BHn8fKzPYO2Ig2Iv6k9p3+9IzJlJ09mtsg0XGVlqajUNzw5sBsWEwmD920CHh52nSJnIDZncZXqvZXkl5X4NXnOKNVGgoEVjo3bGbnOa6YnKuG0kNn/AGgzHJW085tXKSp0dYu1Yqec2IApM85tQznBSUKQRDPRGEAckJZzYimhnOKACCBQQBZzghLPx8oznN6CALOcUM5wCNDOcUAmWfj5SIkFpta08RP8pxDOcEAzDo7G2NaOAA8fhKOc3JRSXHObUAnP4x4pp58M24pbjnNiZe7PwgG3nN/QKLEdn4+U7EdnNqiRn5zYgGY78/KgR3ZzYn4r1AjvQEeM5QYjlIjPUGK9AQmOTj2hwk4TCCC1Np2jGk+xZhGWz2kWWHaOlJPUOjMZ9ra8b/E2IILo802qbOSxQTtIs4b/ACtwHK8p8GsSv8T7AIILmdCVAiS5eA+TxVjCNcjbh8n2CCCM1EiHFnKVZNQPwLBxTzHSnutNw5XneUEFho8113Mzt5n2Cca+/GoG87hgjQQCwfK3AfJSmnz8Tx6IIIAw7p0wSyZcvAfJRIIAx1Rh3nnkEEEAJ5+EY9M80EEAqfn5opoIIA0QKCCAMFCaCCAAKP2QQQA90JoIIAEpJQQQCXFNuKCCAZe5R4j0EEBFivUKM9BBAQoz1AjPQQQEGK5Q3uQQQH//2Q==" alt="Image result for ‫تیر؛ اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران‬‎" width="480" height="217"></div></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">قطعنامه 598 ، هشتمین قطعنامه‌ای بود كه شورای امنیت سازمان ملل از ابتدای تجاوز علنی رژیم بعثی عراق به جمهوری اسلامی ایران ، صادر كرده بود. همه قطعنامه‌های قبلی به علت جهت گیری ناعادلانه آنها از سوی ایران رد شده بود اما در ابتدای صدور قطعنامه 598 بعلت نكات مثبتی كه در این قطعنامه گنجانده شده بود از سوی جمهوری اسلامی اعلام شد كه ایران جای بحث و مذاكره در این قطعنامه می‌بیند و قطعنامه 598&nbsp; را نه رد كرد و نه قبول؛ ولی سرانجام در تاریخ 27 تیر 1367 قطعنامه 598 مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.</font></div><div><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTw2Su9CmwpvPaYeX6v0xhIfI79JEL1QX48L4sx6Cng1_l0qqr1" class="rg_ic rg_i" alt="Image result for ‫ادامه مطلب‬‎" style="width: 284px; height: 83px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 29px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTw2Su9CmwpvPaYeX6v0xhIfI79JEL1QX48L4sx6Cng1_l0qqr1"></font></div> text/html 2019-06-04T10:05:52+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تبریک عیدسعید فطر http://diarebehesht.mihanblog.com/post/450 <div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><span><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">عیــــــدسعیــــــــــدفطــــــــــر،عیدبندگی گدایان درگاه الهی مبارکبـــــــــــــــاد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></span></font></p></span></font><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><span><p class="MsoNormal"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC"><font size="3" color="#CC33CC">اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکِبْرِیاَّءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ</font></font></p></span></font><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><span></span></font><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><span></span></font></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-IransansBold"><span><p class="MsoNormal"><img src="http://www.askquran.ir/gallery/images/48783/1_91694249219465826159.jpg" class="irc_mi ixU7ugWknbLk-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 22px;" width="487" height="215"></p></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC"><span><p class="MsoNormal"><font size="3" color="#009900">وَاَهْلَ الْعَفْوِوَالرَّحْمَةِ وَاَهْلَ التَّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ هذَا الْیَومِ الَّذى</font><br><img class="irc_mut" alt="Related image" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUXFx4bGBgXGCAbHxshHx8YIBsdHSAbISggGhslHyEbIjEhJSktLy4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy8lHyYtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKcBLQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAECB//EAEMQAAIBAgQEBAMGBAQEBQUAAAECEQMhAAQSMQUiQVETMmFxBoGRFCNCUqHBsdHh8BUzYnIWgpLxJFNjorIHQ0TCw//EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACoRAAICAgICAQMDBQEAAAAAAAABAhESIQMxE1FBBCJhcYGhFDJCscEF/9oADAMBAAIRAxEAPwD2YZoY39qGEnj47Fb1xnQ7HX2kY344wmWt64kFX1w6AbCuMdeKMKPFx34uABp4gxTP/qBncu1FRXqaAKo5lptVMw1tKSwB7+gxYBWxQfjfxU0SFanqBBAvMzBn0nb0w0IefA3E8ulEJQfxFaoeZkNIzCwNLwxEdYxdtYx5N8F03ZvMiIsBgT6LsJs21+2PRTmMNgNNYxmsYWCvjYr4WwGWoY3qGFhzGM+0YLYDPUMZqGFq1/XGfaNr4LYDLUMa1DC37QO+MXMDvg2Ay1jGaxhd43rjRrDvhAMtYxmsYR5jigV9MTGN0uKAhzEaRPvYnD2A78Qd8a8Qd8V1OJN4umRpJj2wc+bHQzODYDTxB3xnijvhVUzQGOaWcVtjsMGwG/ijGeKO+Ffjj8w+uMFUHrhABfGopPlayOaaakaHqbCBJO02An5YrHwElBcw70q1CuwpwRSPMJN5EdY/THPx1VjUYRlJGoyuoQadjN7x074rfwwxauIy8nTHORA2vfrhjPa1zAInb0xhzAwnytSEUdQAD8h0x0teb9MKhDQ5kY19qGE6ZsETce+E9f4gZWYaFIBInUbx6RbDxCy3nNjHBzYwp+0f3OOGrf3OJxHY3bNjEZzYwoev644NfBiGTKpnePH8DEf3+uCuHcdqNAbSZYRI2Hyj+ziuoJY+iyPe/wDLBuQPOJ7j9sbOKRKk2W/7Z645OZBM6oMddsB0wpEiSu07fr7YHr1Itpt2JP8AHviUgY7+1KN3M/P9sD5rNuDyNY+k4DSsCAyDmv1Bn13n5Y6TNal1srTqsIsbD5WwdB2FZKs8jUxK3959zgT4mcNTSPzd5ix3xyMzTZo1Feyjv8pOAeLtDKPzTNoiB64mfQ4B/wAKPFN7i77E+gGG2ZrnSY3An+/piscFrH7xCBpOk+p5jb9B9TiepmaiuCdYUsLxHX+WHFWOXZYTmeUbz1+gONHiAnSCAeoNz029f54Apljcg39N+36YBz1UqSVB+mBKxMe/bxJ0yRaCbfWJxGOIncx9P5Yrq5pxckgH5YnWjXcMVVzpiem+2++Kxomx79rJJET63A/rjS12hmLEgSAvrYi/7YSinUj+TC/fY4Po1GCQZBiZJHfcXwmNB/2tuWLaptfljv74ytnYWb67R1FyLEb9/pganlzFtWoG5Y/tjqHJB5b+/wBJGJtD2THiGkySY9vpPXEfjswm5XuYg97b4HqZdm1Ss3tBJnEX2dgBzLbdb/Q9iMPQBVWizHVIvjtMu6BtUCRsTHQj+OOctcRqViLi9gNo26TguplSwubn5/vGFYUAvR1PIdQSbQfQ9uuCRrAu4J73OFnhwxhiSJtsLGB9Y/TE+VFXVGmLDaCZO1vrh2FILq1Kq7uu9oUncG/f/vgU8QJ5Va87lbdZ6SD/AFx07OwJhWRZHQeWZHfpFsBrWAiFUSOxM/8AUTGCwoMRXaZZYA3ifl/fcY0oeYDra89B79j74gQmCG5AbbfymTiakohvxDqpAuL9ATgsKAuPZj/w9QO43UGYjzKe+APhw6KjkT5bx7jE2df7p1kFWqKNIAUAbiQBcwBvgbhALu6ixKkg9tJGIbVlJOh9Uq1d/wBP7MYjp16o2A36kW/XAGTpgGapcrBgaHncQSSACI9euCaFMrrUINEwpYiWNuba3bGlkUd1c1VJkgibDoLfPCvN0iCSY6kifbDQLKM4ZgiAkkG0KBMW+duuAUzVKp6M0gBwZPbb0EnApDxC6NZiIYgR0if7OIlzdQmxUA9Wt/G+Cfs9JQzNoYgSFll2Gxk98LM3nZ0kKqgdFO/TrP6YWVjxCaaPqLswEyAojmPuRtacbqlmYlVI2tMR9McUfvPDMhdLEmZA2bqbYiOaAnnEkmbT7dcTk7HihArg6iLyn7nHdCqQSQLgTeDt6A46TKogOpzpiLAT16HBeWytJRqOpgeuwHoYxq5IhJohpV3qKDBENskx6dDfDDKUy7RVYpHVgb7C8gHviT7JR0jlKkyAuwJMXknsMcnKwlTmADD8wMCIJufn0xOS+B17J3yhpg6agYDoOsRefa+J/s5KQNTKGOmTaP8Al/bvgXLUE5iak8oiDYyLiRMHfcicH08w2tFGoX2GmwPWBuJi+JbY0jjMBgBphRAkW373vf3ws4yjLoLSfMBcRtsLzhpRpIICVEYBy5sfQEMCJ6z7j0xWfiHPnU4SnVCoAAEgBjruV5o26mMTt6K/Ix4HVAapJWQoiSBB1NBF98O3puKWor1mQCA08qgW82qx7ziocMqTUpqGfm1AmCetpBtcdd8ek8cqlMoGAkqaRvaYen8xOBaExLk8zSYqr+J42gwjggQrAEXAmARgggSAdtO3zAte3yws4lmmXNyLK6sYjSCYpkGb6uvTrjn7cdVMRzSQzEGFETe0zuPpimhWM64Gkm3KCbjsCes3xEKjblQCdpaNpi2q9pF/3xFWzKuNKtIcwDM9LxtvcY3Sy4NtLD1LKfXbfvhWBLk8rUYEr3PZgLbRPr77Y3k8gU1BJM+caiJ9P6D6Yiq5itSWoVcAKwBgdwkGOp5vTbAC5tyyc8tUNwTFwYlRsL7CfnhghuMvUK73kyouetrbnGCuyoDp5ReIj3mRN7Yj4fna6A3DKGYMOot1bbthVn8+atYOLBhZQ07CCY2MRvPbEjC/tppHUxZSxqRoAkaEZyZMEEgEWnfG3zSK+jn1muaWoH8QVXJJJJIhvrgLPrUYCZMNWHSBNBlGx2JIGI86SaxKg8uaepMWg0kVT9R17Y1ilRDsdHKmSusqP/UE7TBBMATjdE1ORUe7TqDkHTH+0k3ubdsCO6uqt4qlohjaZA7xI36RgOnXs4VmDeI0GSSbWiN1/u+IoqxoaVVDJUKD5i0HVeYvF7ncYhOY0nTqVWMxBGqRtt8/12wgzPi8xYktMk3kLIuZg7fvg3N8FCqKzVmsFjSIiff3/TBpdh2MDmCq/eHzbXMW39j7YHrZmBPKANNjPyO2Bs1whqdLU1QlFg2P5iPSZk4zL8Jc8/h1jTYDSabLPpZyLYVl4r3/AAFZfMNUYE1LK6nyREk3BIG2IsvxqiCUDs51MTCtHVpBiGW8kiwn6D5jgYCvqSsggkM5gTBtyE3JiPXHHC+HjQWlnKllkqhMXEaiQ2w6jfCe2UlFL5/0ZxfMu1JGQDw/EEGLbMbc0/pGJPh4/eiCJKEX9WXA3F+IAAKGgrqlAvcALAMjvtt13wu4ZxRkNNoqNLxAVVMQN4iBqv364VWQmXTP1CqQ4CnT0MjbviscNdiCDvNpO1rXO2+HdTi9Fjpam7EgGN9Nzcz/AB9cBtly9PxdJ164OkQpE23sIjp1OKiqBuyQ0KwoOviQApAQSxKwLWIBkW2wtyqN4lFtLQC0mDA5SN+mGJovQfxhDswgkHXa1tKjzWHbHFLNVFZjF6hUzEG4MCDG9vpgbEgXg/D69QFzUEFjqRpLC5jewmB8jg3iHCq+kBVDSfw9PedsErWqqADTFIybCFLRfqIPXA1bOVuYrVbSNyArQbW8sD9d8FuxpKgGhxDSoA02AkioFvFz/m779BiGo6i/hrf/ANVv5H+ONrW5BJewG3i9v9CjEGYqEblvpV9P9eN8Uc+TJMrkjUWXB3knvaQPRvScNeEVkQEBwLCYa526i0jbY74VUqjuAyuykDmUAkjbp/fXHKcM1Ba9R25jpAcRBnsLzYXI6DGL2bLQ+fhwfmRNZmSzMI6g7QdrYhr0tBK6AqiCsH5xzHcnrOIuF11psql3A1X8wBjexF5HbDziAoLTfQw1wCBr1Hp0J7YhtrRaplc4flddZkQNT1m8mywCdwTc4b1ssaBWoKmsKCWE9TNrm4mO22EqZjU2kzOzMpA0nobFiRcyJ7T3xlRhpbSTDg3IjlE3aQCLxitsWkMs7mxXYSWAT8hBmY3BBtis8by6O66IPKpJOqxJbV1Fp/fBNHM6HuAwYCGDLplRJuC399sRLUFRmYHVLKJBB69NvXA1Qk7BMhlPDIflAOtZAJIN9uaf+2PROJ8V/wDAFtI5BTldQZrMkWUmJI69jinfaFpXIB5zY+o3jGyrss+GKS/gNpIMQYXb54T2hqroO4pVJrB2ATVTaI1CQRTkFtmbYQPWemOy7BXQVDzWjQDvvBAt8vTA9HJMUFiRpKagCIBF4I81gLQf0ws/w/Mo40OCoUQrPD22taT2PXriqUktktuLdD/L6lKw2tIHnpgEG8w0CQdo974HpcQWiGqCo7LHlgRci4BAFvXocaGVqaY1kWi0sfpsD85wuqcJrBgErqCWmIIIFySB1jtacNJCk2N63FXakzGAHKmL/wCkTvuAFt74GpZxWNLQ0kt5uq9Yj/d374DHw20lnzBAm/LA9OsCe3riw/DnBkywZzzOxkTHKOkRaT3+WBuKQJSZLkOGuJZ6hQMSWSxLT1M2Q+1/phhSp0kjQiiNjufqcaq5rAtXN32GMcjSgp81iKoyN5kB+WBHzbelsQtnJ7frgsKIuPVfAoFqSrTYFfvFAUbgEG8DfrgzJ/ESGmjOpJ0i8aiSIBNh3v8APEP2sGVIBBsQRII7EdsC5nLLEqoLGAATcnaIIvaB/d7tNUyapnHGs2teojJRcqojy6fYibbRuMb4RqqVTTrUm8ILNPVNyCov0PWxxHlqlTSoUiIPKrL6wIBmDOOcpw9mXnSolzYKR+W8E7wT06fIv4Cth3+IzVqU3OlFYKggX2/MDOOstxWqwR6dTRSEiGAEwTtA/a9sI8t46INSuCRsbkmbWPp29MdZgZoqVWjUNtgpsd5PfrgxBuiw/EXEneg66VFgZD3sZEAgdv44V/DylqMsxWdUlpAILNtyxIt/TCJ6WZZpq6SygjzQdh+HobCY9cP6eZK5akuqI1g7dTPtfCcaKUriL/izLaAoSAfDmVZ4N4BkMJMbzvhfwvL1BVWYIBA3fqD+ZypA9RGCuIBm8xsKfUX/AI++JqVJix0CW6AWmEPecCfsllsoKAVBMaxeNI27QtxJ9d8G0OHU1m7MD0JgfRQMVTP1KopGUTT1LvBtvEgCMKh8dnLUqaMg1U0AIgAPtBBBhepsDgwb6DJLstPF8qlGWUszEyKa2P1g/wAL9ML+I12DSyeRwQSWHYg3LT/DAuS4mM0n2gUmhrssF9Jutz2MGNrYGfO0zCqIGkkqPkAdIM7jeOmH+B38jkvXqPTaq6sitrGiJBHl9/Wf0wTxbMGsDSYwsarMUNu5Um3phA1dQECaYF20kAeXv1v+uMp5sMZepohQCAJ3mfb3wgv4N5Cur0kZVRVM3JDNPN1gg/WfphhkaGXrUw7tBlgQwB2YjrMbfwxHl834dNKVOoPux+MXPW8QOuDKfFaZA16J2O0T/wBo+uJbGkig5Pjiyy1atQWIChiJNx0B9bYZUeI01UpJgvq1M5a/UX6xHTocJaFSkqGpASGspI1QxvBgkgdsdV69IEGQzAajpMwYkAne1tsdKx9nNkF8bzqhJUkEyVKCCIuCQd5kWtiLg+aJDAsSApc3YGe9pJ3uNsdZbj1Rp8N6wHLpW7CSCWE9rEid9QGIMpnVdxUzThmDRp2lRM+TfeNx2vhN12O/yM/hpVq5ljVcsjLqglgARBsbXEenXDnN5yiGCIrrT8OfvGiGbclXNxMX94whyNXL0qqua1RVYwPuxpG8SZkfobYk+I8qtSr4iV0JqKFAMgAQTqJvA6/P1xm3ZSehxmfsy0lDugqBoaFWBqNpCmSIvN9jtOIK2VSjpRDblN4vzG9ibek4pWZp3lXVhaw1W6TzCw2+uLHkc07JFRg5TSoYExE+o2wpfqOErfQ1pMA0kidRAuokkGBL8ok4lzrMF1EoqEghSQY5rRpkR7dsJeN1H8OaZvrBkG4IIiD074Co8QrOUV9TwCWYQTcGJvf+OJrRaklJJl24SxakAVcqZKaSsTMEiTvM3PfEgyiqocjlAujVBqnvvoEehwrbOOcr4dNHdgrLOmYmTN5BPoL4T5jilbLtTZ10saQWGOnlBJ18oBB6fI4IrSCcvuHnxHxl8tR8QFjrqBNLPIAhiNmKzb+HbFVHxPVqPppUKbM5ARWBcg+mwJ9bYdcfyNfO0KYpLYMGl26Qw6FjN9pwr4b8Lmky1ahBK7LcDV0YnfSu9vy43jgo7M3k3osOeydQAI7aRqXUAZMAqT5bdx8sWF+Ko0nUIiYNjHQ32GKnXqZ3R9y5apUqKaYcK0IBpliwMBmiwiNJI3xMczWerXZqdJsqqndWUuQLEEeYMxAubBrbGcGrNU6H1TOiN/ocC1OJHviuJxWuuXq5itQp+OpCU41KObVAKMSo0hTHuvvhP/xGP8O8YUAHav4bA1CAfDXxGILXAMgaQZMWw1xMMy5tnT+b+GIGzZ/Nin8T+Ik+xZeqKF3FaxrQEh0BIMAubjSDsCZ1RODOM/E4pDLV6eVUtXpK7lnlbyjIEG86SSY/Fh+JiyLCMx/qE++JvHBEXa9gO4/hGBa9TwalBKdGl9lqMhcFnZ1LjVqB1QoG1u3riGrm89GaTwqK1bGmUQkaQYcBqnnYLeWH4TbbCxG2NVXwgrilUKzBZIIST/o0sbnc2GCaeZMzTEEW1amvJ2Ms87dI3wsTMVywZ6jBDBUCAFKqRUWB+IXe4v8AwY0Kr6rAlIFyYveOgUi9u023wCSNZziNZCWVCSsggDUQLesiY6z0xicSTMEFWZajC6NqhLCSSJUd7b+m+IM7n9NMlwVVRHWB05h5iottgHg3EmqeIWC6lMaVUkgbzP4lMb/zwfFjGeayqNB8ZlA3RlWZ23ZRYDbrvjunlMqxUlQdDa9y0tMKdNwVIBtEH64XtxCWYM2lwbKQAWi9r+99r454jxE0qOpCA6wSWg2m8X/bCvY2qWybjdVXdtCKoCCAEFORLXiB7T6Y4ybFSzACRtJj8I69LX+WFj5sOGdSSCFvYTv2n+xiWkQ0gpr5pi5vaDa//fCAbZYMzoa+iAbNqkCQdmiVO3UHDajQy6s1RPDVipUsEU2MR06GDisiqF0hqZQNfoDaIB8Q7kevQ7RiUEMNLMUWCIWoOsxJlSD+lhcRhhQ0biuqs5pFQpVYUEEEnXDTpJJiCAT0GBMxlqrg6yCSDaBvMzM7z8sctREyoIIEFmDkWLXENYTPfrgJnXq71GX8aNEd91sD2w+gMOQYfgRmA1ada6oBg6QSOhjVGDKdBkUFKKqugEgASpiSOW4g9NsYgV21Hx1YKfwjRBjfY6vUf1wQtekNU02CAczFVtNvMdh6dMLsOheXp1Cz1E16QDEyewIkGDhbnkSm5C6wDBso6ib+UdemG+bzNOzQqqByEgTvYSCFYGSYnvjT5InmcAE96b/xUwfl6YfQAGc/+nuVVC1TMVlUSRdNRNyR5b2EjFL4xlUy1YtTYuscoqXafzHSAIj/AOQ3xeq7VKzFqhJ6R0gNUgRtGlwPlfFM+Oqf3ogi6gQSB8zPTDhJt7M+SCS0CLxuoo02AIIIHWw/WZwAasGXJnVMAXJ6z6SB7zjRyTI0eJSqCLlG1DmmBJAAa399OMhw6tXIWghc6iNIj3kkmPrjRJfBg0H19b63ZggMQpYm9t4kj+owJTzbpDAcvYi8cs77jscNx8G58iWpAe7p+zf3OCKnwbmSJCp5YMv1ldhHpilB9UTYopcWlACoY6p+nt127zGLJ8L1fFSowUwGUbE9+3pfCWv8K5hBBp6mbyCmdRnrMbC+5xaPhXgBy6VEzCgOxDCGB5R3Ite+InFJWacf9x1x9CMu8qwAcGT0uI39cZ8D5FIq5h5ZqagLAgCY1EbXiw/3euJvijII+WqBRDEArG8ggx84j54S5ak9GktPxQoIlh+Y9zHQbD29cQtxNa++y5txtkKsaDMonm8RRovuQTJ+U4p1fNUs/wAQRg5dW5qhgwqpsgn8Nrk/nwr40arU9NJWqljDGmjGB2MTEiBfucT/AAdlzTV9Uq7AqwIgi5gX2IuffDjGlZUnbPQcx8a5Wn5n8PV5ZUhSBblMXHt+bHK/GHD3Uk1V0jzEISBJgTaLnFW/4ToVFXXJ0jSD2Ek/PfETcCytEvRBcq4XVpjodQiTa+DGIWy1r8S8MJEVlk2EAz1UAQvqR88ZS49w7mVKp8y6gAx8s6QRpJAHbFUpfD2WV1ZfF5WBHMu4II67SL44+Hc5lMtmM8tYTqqDQ5UtBGvXYdJItsYw8YifklqCtlyfPZRwo+0kBSxBIYEFgZJJXcSY98bzlbKsgX7UoEEWqKrc2kFgW/EAJnCp+IZJ6FVaek1mVtICMI7wTAiJ6Y8sbLH9B37D1w4can/ayWubi1zKn+//AE9xzvF8u6lfEpBemmqgI22M2/frOOVz2WKgePTEGZFQW5tRHLMjcfPHitSnyBdYIBkLDWJiSJMSYE+wxxkqJLp6unf8w9cW/p2gXIey1uJZOymvOkFbaiCCdiAu/btA9cZU43kA41VSXNwIaWhYmNN+Xf03wqr8TyKKUMLU1HxJVjebwYI26CMK8zmcpmeIZZKELFOoNXhlAWK9f+XV84xljD2V4/qY/dOP2/o/2LKnxPwsbV13m4Jv323jriSr8Z5BCAayiwIkMN7ggRscVTJ/BmXdHIaqNBZSGF5WZA77WPWRjQ+Gsvm1WqS/lCgEaTCjTcbg2/ucLGI7Zcst8T5Ovygq61JQ8jFSSDI1aYEjpPUd8VDhKnJ50IXOjmFNyJDLPNTe4mbQehI722vwkiU9COyrrDyNwRMEXt0+gwz43Rdsq7IYqKJEEAllvAH+qLD5dMGl0PYevxPSJamyMqzYNBtYzaeUi49CPXCHinFaa1wrgvlyssCbEXtpBE3G/scV7gpzLllNCoW3Gvkt2BcAHuB74Zf4LmKo0DL6WkEtqQjSTvBNgPQ/xw1DZMpaGqstUaqCBaZ0iAmmGBaZuQbRgmjRbmtETurG9ost8QfDvDqa0xTYydTElbCdo9xGN8SUIjGkuo6rhm6bW7mYsfX0xKVyodtRsa085cbFwpuVJ6UweVvvI38pjve2BuKVAoZkFNKuklGYQAZIEhkIvAuTuZ2xR8/lazktDyT+WQPaNhgfwqzAKHIYG9zccsbnvP8AZxr4mjHzJ6LNkePVabj7WKJpQQTTKajaw5Cet7r1PfDPiedXwfEQKeWbk2t2U7+mPPc/TzBaag+ZAv8AzODOD1nQw9MlJI6G59jI32wS4320VDkTdIvNLjKnwi9F6reGSQgZoYFYAHWxa5/LiTK8ZrMxptRFKizACYkBiv1MmYkWgYg4CdahKb00cLGl9QNyCYuREzG+8emCzwx6D05qSCxsJsdFQ/lFrd8YyNlsb5fhquPEpVplNtEwLxyk3uD9MMqWVcCPGmBHkHT0G3tis0ZpuGpkgBlBExyrJPqZ1G2GeT44GAFZOcKCSLSSWBt08o+vpjLKzTEUU2/v5Lhe+Zb7Q4pgOdKq6hC5U80bbWODXqimCesE23MLfT36XxWftvh5usSxXUw8hgWJCk9TH88aw7M5llTipUAPSpkD/wAygxbp7R7RjdHi4XyAWP8A5b3F7GF29uwwp+InpGidFXxCRqJLSQSLT2iAB1xZK1NAfEp3cCAS52mY32nFXRGIpp8SqF/88Fksfu2K9TdRYGCBPaMSmuwOs1FDm8mm+mx/LtfbCB8zm0eqKFJXDsrPJiOUdZ2/liXOGsaQasgpxUpkKCDtUQ7/ACxVv2Z08qrQ1RvvDVOYltgPDYIBBFljeSTOJczmtZLNWpLCkQbEzeQJJjBme4fTzRDV01JBCrqYQO8AgSd77bYRA6SyjYNb/pXG30/D5p4tmH1f1H9Px5pX8DLNFHpx9poiBvq+X8SMIanAaDtLZykzNYAVF9gB13/jjnjraqLDfl//AKUcVrhFCMypNoKEbb6hHX3vfBy8Pim42X9N9R5+NTqrL/wLLLl0amtRY8SSdQk2UdvTEQy58Qt4lMSSSdXvP6nCPj+X1up0g2a5/wB7nFd+GsvBzSxvQYf+5MY43s3s9Nq5rw40hKwO8MtojfUevfDAeBufBB7W/fHj2UydIUHZdXieGwMm1gCYt898HcSoBmyci5yyR6QMNwDI9bovllBjwdXWw/bHkNYjxKpKk6qrt8iT3w64GBTqONz4FQ+n4d+mFOYpu1R/IBq0gTE6bdZud9/5Y3+mxjL7ujLmylH7QvhVZddlIOh7kD8rdjgD7MWUEEXAt8h64IyeXqK0sCo0tcwN1IG/TElE1VTwzTSdpNjst+kiVMWjmO+NnKHktdEJcjht2/y7FY4Uw67e388TUKJWpSJaedP/AJL64INKtGymLG+xPp0vFvUYlrUqrMoKUgVKCQTNnBkXILmI7QD1xfLyQa0yeOM7+444xWHjVDpM6zcAd/fHPAmH2qkwERJk9D0/XGcQy1RnLBVE3gHp0JBk33naTjWRJFZWIQKx0wpkCYUEXmAxDb/hOMpOHjpdlR8mdtuv1PX6OYpugJrU1JAMM1x6H173OOa/hMB98gvbnH7XxTM8mujSGm51E+m0j9f0wk4JlgnEFtcANHeOvbrjhUTqsvmfrqjKFAqhgOZaiwL9ZMrG8+uIM/w2mZirTJ6Sf6+3XHk6JqGYLKQOXbeDVWY9Yww+JaQTJ0KaLyaywYm5lRPS3Q/PFeMlTPROMZUVqTU9QuQZDgxDAmL9pwk/4aoIwIziKw7vT27EF9jhRwbLBaiNAsjbCD5GGFfxchbPsLGyj6U1OBL4Cy85KkKYE5nLWn/7wFzc+nyxgpo1jmqEEgfd1QW36Dr7DFe+FEhSQd6lXr28IYfK0kD1H8Rjq4/o8+N8l+/4PP5//R8XMuHG7rd+/wBgoZOgP/yXB26fvjoZen0zDET3Hz2G/wDTHVLOHLQyOzpYusGw9C3YTYYW8G+JKVJalVyw8SvV0wuowXLCY2swHyxxUz0rJKtKCQKwAJgAzc9NhvbEVWiujT4y6tW/MbekjfHPFPiajmXoJTLytRidSEb06iD9WH64Mq/FVCmQUNQ9Gig949SAP44bv0JfqJ1yPh7V1i+kkmR/7Y6398OMrxUu9Km9VGN9N7sSGCj6En5Yp3Eq9P7PTZdYYs5gKb8x1TY8sEe+IeA1j4wqLplVHKQQNQQ2jsDga1bKXZ6TV/H/AM3/AOuOQ8Fv9xG3YL/M4n8dasrNwXUT5gFbSxCjzJMX3FsD5mmV3/ExYex09vbHMdAiqZg6ATd3UAATAZqNv9q6hiEUJ1EqjVGJJJMhZYkjaesROCchlysGC50xrAXYbLuLe18cV6ys+ilRbxPzeSPUwQx77RjpjrSOeWxLxaaB1mnTZngBFEar7nc/Xt6YGyPxLWqMKaZUElosxMfLsMWDOZOkv+ZFWr+KTdjuwHYRFhtgrJ5ijl2Jp5ZUBBkXv6lhE7G0dRtjTG0RYPRyOZRTNEMWMlvFCm1wIA2G3tjjNU6zWOXcbElJeYM3KgRfrh1T4uxDFaVNSB3LdIMSYA8pj0J6kmaj8R1lH+UjfiuDqIkKZCC0Wt172wYv0KyvPxnNKwQmok3LVAVCjuzEiBjWYzmWUMftQqOTMJB3sJImwEdcO+KccNZVDFVWZfRf/lOqNJHqd4mOihqFN5QgTvT6wZgTEapBm09D2m+Nyg7joz5IR5I1NWgPM0DUQ6hqQiDGxB0nf5DBHDTQoghqBqNK6dQYAWAEmCZ7d8MPARRJ3glllWCyDH4jBA+e9740EBTWokMyghhbYiDF0P8AT2xUrk7kyuOEYLGKpAVUeI1kYXPLBBWSTF/n9MD0OGlGqFaOkEaCzMBMwT+tsNKzhbiQrEbISAOWzNuNj1tacaq1lQ6HZ1tMNDEwDEyN5gww27TaMSgBsgKaFXoG4awIP4f3iMB5jMUVKKaTtFNRylRpF4W7Db0w8XOcrRSJIUKjst7KST0B3A23J9MQNS8UQ6MRIM6GBJgxciALAwevvOEkvkl2+hXls3T1PCVF5GEOVg28ohjc/ucD5JSxtrMGSEuCbypPS5P164sWXyNPUQwDL35RIsTEAHUoIibbEkGcT01lwyU26g9pvqJgybgCAfrjSkuhRU/8qFtPLnmLI2/5T10/vHracZRSLS0wpgrJj9T0je0TcbtHqMdZ3Wb2IHKFkiBvBDe4EYV8X4qMsBUWDqqaSCbxpYEGb39Y2PvhN0iyWBazEAQJOkWi7RF42JwPUpKx5dS3AAIvO43F32Nx1FsGZPOBhoQXGlVEjc3BtGkSV+Y64Dq8aDVqVIrAaDbzHflufzad56z2xK5IgR18swYlVbUYJmADf0Wwi/abn1Az+VsQacBblpne39bYtFUKVAIcGwJ3BhRY30arC5xiUuUjRYESGFlneQLAE9VtJ7XNgKH4kqpRdldp1HkA3tOqSCJJnbpjjh3FqVXMKKdCoKkQXKjlFzzEXA98NK9FQ4AprE7MgGxALEkTo8xJJHS8bjUssEuaWlmmRBHRtI5L3HfcSYk2hwQWC8O8OsGBoVaakqGLqFF2F4JvG+GHEOEK+miq+IqaYsFGk8pKktcgKCVieYRODTxoChFOjVFQSOVLsWmGEXn5Wkb7YjOYEE7NaZkmLE2EXJJBMfgO0XiKtjsVhArKTqAsDI3HUD1icd8SbLOeWkyPM631EkAGZkGIEbTYbjBL52mrAAlgH2NoMrJ66rgmSZttBEGjLhdcU2IFmIXppkACNivWLSQN8ViFlcyVFaCAIHVNRElSY1ad9uwjDo8PBQlc0gJEqYC3BBG7SPpjqlVXSy6QNY0nVcE80KAIW4KkRvcbycBZfJIxjSAzqSpLELMTKlS1gx0kfri1yckY4xejGXBxSnnKO/YHl+HOb6aszvpt7iNx64Z8N4A9NQQzBDJ0i0Em5PXYfrhpTzBoPoKwgBIkwblT1EeRgYjcHvYxMw5RYZVuAdawDqI2kWBJgbmxFzjB2bWhNnOFAw0tK7HeN+hxXM1mMxTqEGq4nyyYkCduS4BkY9V4ZlZWW8NxMAhI2JBMydU74WfE3C6LqBpLaiCsKSAbDdQdIjfpA+iUgTs88p8NzLAKtQqw/DY2N5BsCP77wTlPht152qHxFmJC6d5OwkT19zi10eDgDQtQSlwL2NxvYxY9emJK2Qqhopu0EeZigA9P8sk4TmzRRQhoZpgWDTTqw0wdvErqeU9bYYZv4lSgAX1qWeooFJQZCOQC2rqfT1wwzfCfFE1tBIIZSqRoIvIknreMU34jydcCnTChwpdtcjm1tqtbpMRjNx+UaRl7JuMZxqa8mYkiAE5NROwAgRPpE9cQZbNMU1kk1SJLky6i1gDEQentY7EjMDJLQFOi1cVQotI0SxloEazaYj03JEi01WBdxBC6SOYmdO51AWiQAB8tuuMEjBthGWzRHNuCwgsSJmGYERqSInST0jqMap1gQQQNKn2J2kXswALARqspvtMlBlYu5UwhA1AgP5oF94JIEFjvF4kdhjTuZ0u2wAuSQAJj35iROoxcYsk6ytbSGJkKDblPliNJbtBcSwFwe+NrmHX7xKbRqAhi5J5RJIUCeUxF5t1EY1Qyy+FpOsFyWJUgjSJHmAANyYEnyjHT1AgCqrEMxsRyzH4bNI1R9bbSACJON1A0Nk6dMNYljpETbdgCpJsdpJ7GOxx8gE/ZKJAW86xHXT5dx1mMFKwJY6TpAU6XExI8xEAKA1/xWEyNsDCiHQOoXznWoaSphiZPp6b3vDYnFDC6WdLAD7MaRUmNJgMbSCSYJtt6dca8YSWA0jmg+YwOUMbSB5Qb+WwmZxz4zE8wISZUIpMRvIiJBbmg++2JqixplCWAAcauVYXdeWC99rzPYGGhGwICAqGiRqaQF5TcELAAuoJvYbzOBKObplS9QgkAlj5gFBE3gQu9p9PTBNQl10xzMxjcFWJEqYtFjN5mCI2IdPxGipFMoyQSJ0mzlSVCkEHfbrsYEgM7o51WYxUAfTPMxDEAE8pmAQJO+5tc4Io52nVJambAmZizbQN4tFwBOkXvZQM3TDk82pqZPiEaoIMXE+UKCdRJ/FMwMO/hrggqVFQrpEau8iwuCeU3AETsfnN5dBdKyXLFqjBqeqogmdEkTqMg2grbezbCAJxlWixbylYF1IYEEm0iCDu8Cw23xcKvw3Q0kAMt+hOIq3B6f5ZPck3w9/Jn5PwVpMjVY8lEqwIiVIA6gHlEgHp9D2i4mjZVQarRrI0IrSBplmHMAfxdO3piyHKjrq/6j/PEVfKU2HOC0bBiT++E030xPmS+CscPH2hhoOoJHRpEipcSLiOpsCPWMBV86tJyjwArEkJqXyyDqmx/EZP5j74tYyKXUIINoBN/cDfGzw6kx5qSn3E/xxNS6v8AgfkXoAfh9cjXTCmmTygAsYN9UAcxI03nck45GQqqsnLwTvoRluQIJOnptPQAYsNPJKYBBhdrm3tfBdDg9KFnUdOxLEnaMPfsed/BUlo1F0KaZbSQofTAUaeYSAIHqZmI62hzNEKy05IXSxcGVKzA5ojV1uTMKvqcXn/CKR/N/wBRwDmPg7LP0YQfzH9trWw7fsef4KOK9MuUV9FVTLFmKIYVwqgwAxFjuTJMmb41nM8q3JgM8ahYTKkgRb8UbHVEdMWmtwOjLUnKoVGoPEkgEXnvBHvzdJxWKDZOsj5VKj0qrODSRmaQ1MAgqY38wgkmwPpiM2nTLS+Qeg9IsgcyxdufwyII0sCCLKAvcEEE73GCKOek/dFWZuUIl+YyI0gEEQAe8HpAGBc4j1aY8bUL6Wpytl0oqcx8ujlAa9m32xuhljRKagPCA1OikodO1y0AsJ3EkKYEzGLsVE9DOrqWSApNwzEToa7EEkFIWVIOne94MhpgrLmppYFmGgsGjs0ciECNXSAbyCYqWinrFR1FNmIWpAh58yuwaRAM6vysV2E4io+C4qnlAYhXkMvLY9lYlixEwY9cPsKLWeK5FqKlS5tyOV1M0zc6fMOvynCjKcTViqHK1STN2OlOUEiSRIjQbCYuDuBhTUoj7mUZQrN4cSxLExDDV/mWF2PQ72x2XA06tYd3OpgZbnIKkqLG7GBJgxtAxCigSodU+O/ZkNUoxIGzsAIJU2MwFAiNiYWb4LrfFxRUYUlAZwvmhdJ3Ze4AgwO9sUrNZQMSmggU1YprWAAAgBEj70mpawgnfcSTxGq/ibalYEPBFgi7+aIIZSbGwblvGDFDpFpzHxUjtpKMpBIGxkqYYWJmJE+pHWBgPM/Eq020lLFdQvuREgdiJvMRGK7ULlaQemGFO6wywLgkMTDQ0FTItpBOxxDmiA7CmxVKcE+UBSKYFgDAMG3LBJ630mKoY2yvHPFYBw1MGZasZ0EQQIWAZExf8J9MEvxBgzRWp6ZhZdU2AvYHfsdvnAptKrzak1KnNqK64OosCNgdRkMAR0ub3O4fmeW1I5hLBSWYabbEMVg+1rWxDjXRSd9hL0YpgU3GorCrIqGy/mWo1oDDYGG2tfMqdZ5BPKbuGMgGUF7EFTafU9bbbgGYHMMuyqgJLVEAHqxK8wiWaZ33JxHVFTTA1mCdAYTstTeJgCSBFjqFwcbmYRlqEbU3GosAQTC+bm25D7732vGVSmkHW7TYEEj0KEAg2Yggi/LsdzC1VTpGoK+kAKA1oM2AHLfSDqkdxY4lWiNCidZDKdJGm7K5PNEk8sar7bCLMRqlmT4wDMtIErzC6E942UnYASYvICk4O4lTUTJViFAO8+QxUk6lYEEi4vJ67iQmlUBgagGYJqXVc2YmySR3jUPXBXFU1EALDhUn05AAikiGMm4YSBBGBAb0hAdTBWA5NPlJi8Em/mi9hzdMbXMcsUxBU3gaVjUWBAgAg2BAJ3iRJx1RKQyllkidKggAmTKbWWwmCCbzMjElwVIOqxI0zC2BWC5iAVMdi56AwMAeqtNtRpsDqkaSL2jWV0jtywTtI9MTsQ4gwYghXAbUsASAbxIubjzE3OIs0VZR4kw1QldZvCqCxDtqFyxgLA2PQxxSylSqCm+pyA66mIHPEDTDGIEXBJmxvhDJst96C6hgo1AFi0nUSTETqNpDCCNNuq41QpEIQFViqEadME9I1ajImBBN9UjY4lzFLMci/Z8xcWbS0AEEQYukEk7GN72nb5OqP8ulmJVTChGERrsSYLGYidoXcmcJgScFeoJFfLUzT1BkllZoJ0pt+MSw1GzTvvFi4HQDZl6hFqaqiGwiAZsOomPSD3xTOE5nPIxWrl8wMuRzE0oYmwUbxpO0T1jDfh3FszSDCllWYO7c4TstMBjAjabmfL13xEWr2KW1R6A9XEFR53BxX14jmp1H7MFMABq0Qea4IQzqMH5YmTP5krIXKG1yuYaPU/5RjFWjPF+g+q97KcDNU7i+BqmezHm05U6QbDMMZgSbCjcgdu+F2d+KjT1CpSpExyinUZp9z4fLhOSSuxYt9odrVgghYI9caFYaiYJkk/3GK3kPixqukJRWWZlg1D+EBjHJGx+sd8b4t8QVsvo10EBY2UOx2Inan64nNexqFFvoVP8ATgpauKZw74v16vu0WF1As7AG3U+HIAMAk7dATv1Q+L2byjLsVUaiKzXaAeX7siDNpMzPbCTyVotRovC1R2ONipipUviCrPlo3gQazcvmMkeHy2BN+49Y6/4oeBy5fcj/ADXG0TvSHS/tikhMd8QMMHIDA8hEdDET3vP1xUs5xfNEKmUyK1AAxJJ06SCRCzEwQb7tAIjHWc+Maslfs6sDEFWteCsBlDTfZgMRcS+JcxCLTpurKjF6mhdJKi2gM1wSLe4xM1ZULqmD8ezOllYoaZqKC3LJViQApIvcwvLJsN8DNUQBEnygGFYAF15QVkBjsemwBBBg4HyOZr1aLU61N3quH5qqxpI1jSQo3IMCO43iMC5biJKU0mFFLUWamAAeYEs0wjELvO8b4pXRTD61WnRWklWChqBXLrqQkknkFtIYiCFUAQ0CBiGhRJRNAAvNnbWCNJViFUAiUIEzEQdyBrNUx4vPQqeGxgtUcHc8s6ZKhQSAJMwoEXGOOH0YZnVCFCJM6zz/AHpADAnXCieaRLAx0xQG6TipVQBKiQCCiAiV1tIYIQEMgySR5RZTpIKrUjTzBNQq7pLJohYIhSswxYkmwa4PUlpUHIlhTes6nWguSIdgWXUPJyiJubAgesb1Fm+5qu/iGGbQNU0wCFclgGLNp5tIEx8wDM81II1SmzszkUizaGIDXMFgF0AKukeh2gg5V1U1YkOzVQolQCBAOgMrGFB6rIEPe5xvM5lSdUGk4DJy3DaS2q51QxPNBDQFPcnHFXP+KqhAWKPCEJK2KkFoU2VZsLGG7WBnWXyVKNArmp+HQaenxeZ0cEg6oJRrXjTItJwLnMqTWSaIRezkkiIGzcrtdAp66L+s/G2K00DgAEadcqFB1uYOkDX0GxFybzfjK3RmRwUNYEgFXiAvLclTJJMEgCRYHZCQLmskFqGnoOiJDyQQQC4A0iASYgXBjSNjgKplHJNNTUQ0+U6KZrAxa+2kyrWPSMMDWpqHDMKWlWQgqseJFywG69T12gm5wI+URyztUszttT08xhm3afxC8x2AvgGbofE9Qh0qVajK6xBYncYP4O5reJAAino6xLHcfl2iLj9DjMZjPJpDqwynwyqNEhW0iSCSdhK3MGJtA6QOk4nPB3+8VAFR4adr/eagFkgyIGyiGxmMwvIyvGkqJhw6oHJIHkC67MQQBpJDea4i0QTOOs3wpopyoLqsTJNyAIGo2E9ZmJ7kHMZilNkOCs1/h9ZtXkgECmDFiCNQNvxXvc3JxBlOF1EChVtp0kcsLPQ6gSb6ZN7T1k4zGYebDFEy8OqaDBlNZIBMGCFAWb9iDIgi1gTO8zmmpLrWUl5Bny3mPrMdgPU4zGYTmxpI4Pxdm5Gmu30Hp3GCj8X5kKp8YgkX5V3Fu2NYzGabLaRv/iKtWUUnqFlMDSQI9J2m9/ljrUQsqxgMCSLEqdEmNpNtiJJk9RjMZi4tmb7Ifs1Sfuqh0yF0zEAA9SLze3tcCRgrL8Mqu9iBymDJ5WJBkGSZgNPfxDMxjeMxeTFiB5ZwZioz6Kiq4kjVUDAgkQJJPWQJAJ2GFOZzNNqRVmkEEsxBDQrnmKryM0gwYBmNt8ZjMaMSG9Tw6FTLIEVDUmIk6CNCCJB/0qbnp/uEHFeLqxAqKXInSx6HUAQIIiV2PQlb2xvGYxW0KWmRUfASm+Z0JpUKgZAQYY3se4M9euFifEqojLpBAMy/NMQF8oUjodzGw3xvGYtaBbVkS/EWXDM5HJEgeCo0k6RqBufzdDvf0PyfEKmYUnL0wVDczsSsRBAgm5CmxA77TjMZgk9FJWEZ3NeGXBQhSdhBHowJ5g0d8QU88TqinvIBaCRMkjeImd8ZjMRkwaIstx6pTBCQsNcAdRa/fv73xHl841SqSQQCrEqsQfNbm2ktEjpacaxmCx0WWjkGUwEqMoM81QcxC6QSQwJtFid5OEWczT0ndDTAIBAPWDBN1MmYBMncDsANYzFPQlsFXibgsy8rHqCeXaAskgAR/OcZ/ilUaiKjAsDrYQGaQNzHp0jfGYzDA4PFX0sCqkMSwmeU8p5QCFF1DAxMk3vjihxQo2sIuoAiTOxMgbzANwOmMxmEB1xviWhacKLUViBcalMkFpM3P1OAMrxOtVa1MBZLdN4A7zt3xmMxMnQ4Kwyg7rqK0wC0TtvO8nqT1xzUq1SZZAT3Ygn6zP8AfqcZjMZ+R2arjR//2Q==" style="margin-top: 0px;" width="479" height="225"><br><font size="4">جَعَلْتَـــــــــــــهُ لِلْمُسْلِمیـــــــــــــنَ عیـــــــــــداً</font></p></span></font></div><br> text/html 2019-06-03T10:10:50+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) سالگردارتحال رهبرکبیرانقلاب اسلامی ایران،حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی) http://diarebehesht.mihanblog.com/post/451 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"> <b><a href="http://diarebehesht.mihanblog.com/post/262">سالگردارتحال رهبرکبیرانقلاب اسلامی ایران،حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی)</a></b></div></div> <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><font color="#330033"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="white-space: nowrap"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span>14خردادسالگردغروب غم انگیزرهبرکبیروخورشیدانقلاب اسلامی ایران،<br><font color="#FF0000">حضرت</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><font color="#330033"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="white-space: nowrap"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><font color="#FF0000"> امام خمینی(رضوان الله تعالی)</font>تسلیت باد./<br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></font></font><br><img id="largephoto" src="http://www.miyanali.com/patch2image.php?patch=usr/mita/gal227.jpg&amp;687140" title="با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار" alt="با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار" style="max-width: 635px; cursor: pointer;" width="497" height="255"><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC">با دلی‌ آرام‌ و قلبی‌ مطمئن‌ و روحی‌ شاد و ضمیری‌ امیدوار به‌ فضل‌ خدا از خدمت‌ خواهران‌ و برادران‌ مرخص‌، و به‌ سوی‌ جایگاه‌ ابدی‌ سفر می‌كنم‌.</font><br><br><img src="http://didban.ir/images/upfiles/20131230/65.jpg" class="irc_mi iEbmzg39jJDs-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 0px;" width="511" height="236"><br><img src="http://statics.imam-khomeini.ir/UserFiles/fa/Images/NewsPhoto/2012/99_3.jpg" class="irc_mi iEbmzg39jJDs-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 57px;" width="486" height="191"><br><br></div> text/html 2019-05-26T12:27:32+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تسلیت سالروزشهادت حضرت امام علی(ع) http://diarebehesht.mihanblog.com/post/449 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><span><p class="MsoNormal"><font size="4"><span id="C926_LblContent" class="Content"><font color="#CC0000">فـــــــــــــــــــــــــــــــــــزت</font> و <font color="#009900">ربّ الکعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه</font></span></font></p><p class="MsoNormal"><img class="irc_mi" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531405584535457410.gif" alt="Related image" style="margin-top: 0px;" data-iml="1558874276901" width="474" height="353"></p><p class="MsoNormal"><br><font size="4"><span id="C926_LblContent" class="Content"><font color="#009900"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><font color="#000099"><span dir="RTL" lang="AR-SA">چه کس را این سعـــــــــــــــــادت</span></font></font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; <span dir="RTL" lang="AR-SA"><font color="#009900"><font color="#CC33CC">زکعبــــــه</font> ولادت</font> <font color="#CC33CC">به مسجد </font><font color="#FF0000">شهـــــــــــادت</font></span></font></span></span></span></span></span></font></span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><span id="C926_LblContent" class="Content"><font color="#009900"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span></font></span></span></span></span></span></font></span></font><img class="irc_mut" style="margin-top: 0px;" data-iml="1558874354204" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTT3KVpr0cZ4vBtOz6-IDGGqgwJYi7aKskvFID7rOpwKhGMHFSU2w" alt="Related image" width="565" height="353"><br><font size="4"><span id="C926_LblContent" class="Content"><font color="#009900"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><font color="#FF0000"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><font color="#FF0000">شهادت</font> <font color="#6600CC">اسطوره علم وتقوا وشجاعت وعدالت </font>،<font color="#FF0000">امیرمومنان امام علـــــــــــی(ع)</font></font></span></span></span><br><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><font color="#000000">تسلیت باد</font></font></span></span></span><br><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA"></span></span></span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span>__________________________________________________________________________________________<br></span></span></font></span></font></span></span></span></span></span></font></span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><font color="#009900"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></font></font></font></p><font size="4"><font color="#009900"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"> </font></font></font></font></span></span></span></span><p></p></font><div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><font color="#33CC00">انا انزلناه فی لیله القدر و ما ادرائک ما لیله القدر </font></span></font></p></span></span></div><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"></span></font></p></span></span><div align="justify"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">درلیالی قـــــــدرو شبهای</span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span> <span dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">دعا واستغــــــــاثه وباران رحمت الهی اگردلتان شکست ورهسپار خانه<font color="#FF0000"> علــــــــی(ع) </font>شدید، <font color="#CC33CC">بیمار مدنظرمان</font> وحقیر رو ازدعای خیرتان بی نصیب نکنید.</span></span></span></font></p></span></span></div></div> text/html 2019-05-05T10:51:46+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تبریک حلول ماه مبارک رمضان http://diarebehesht.mihanblog.com/post/376 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#330099"><font color="#CC33CC">کاش در این رمضان لایق دیدار شویم &nbsp; &nbsp;&nbsp; سحری با نظر لطف تو بیدارشویم</font></font><br></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#330099">حلول <font color="#33CC00">ماه مبارک رمضان</font>، ماه نزول <font color="#FF0000">قرآن</font> وماه <font color="#993300">رحمت</font> و <font color="#003300">برکت</font> و <font color="#00CCCC">غفران الهی</font> مبارک باد.</font><img class="irc_mi" src="http://files.namnak.com/users/fm/aup/9503/839_pics/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg" alt="Image result for ‫ماه رمضان‬‎" style="margin-top: 48px;" width="468" height="208"></div> text/html 2019-04-21T13:13:51+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) مناسبتها http://diarebehesht.mihanblog.com/post/13 <font size="7"> <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"></span><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"> </span></font><div align="justify"><font size="7"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"></span></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><br></p><div align="center"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net13.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" width="446" height="95" border="0"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>_______________________________________________________________________________<br></div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#33CC00">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span> </span></span></p><div class="LiH Col2"> <font class="Col7"> <font size="2" color="#CC0000">امام علی (ع) :</font></font><font size="2" color="#3366FF"><font color="#3333FF"> با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند.</font></font> </div> <div class="LiH Col3">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#009900">و قال [ع ] : خالطوا الناس مخالطه ان متم معها بکوا علیکم ، و ان عشتم حنوا الیکم</font></div> <div class="LiH Col6 AL"> نهج البلاغه</div> <span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#33CC00"><font size="3"> </font></span><p></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#CC33CC" lang="AR-SA"></span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 20px;"><span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">________________________________________________________________________</span></span></p><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="white-space: nowrap"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font size="4" color="#cc33cc"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#00CCCC">سال</font>" رونق تولید" <font color="#00CCCC">راگرامی میداریم.</font></font>/</font></span></span></span></span></span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span></span></span></span></span></span></span></span></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl00_cphBottom_Sampa_Web_View_EventUI_EventCalendarSimple00cphBottom_3407_ecmEvents_rpItems_ctl16_lblEventDate"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span> <br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl00_cphBottom_Sampa_Web_View_EventUI_EventCalendarSimple00cphBottom_3407_ecmEvents_rpItems_ctl16_lblEventDate"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span>_________________________________________________<br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></div><div align="center"><br><img class="irc_mi" src="http://opaatan.persiangig.com/image/03010200.jpg" alt="Image result for ‫ارواح التی حلت بفنائک‬‎" style="" width="350" height="244"></div></div><div align="center"><span style="font-size: small;"></span><span style="font-size: small;">_______________________________________________________<font color="#003300">_______________</font></span></div><br><div class="farsi" style="text-align: center; padding: 5px 20px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(238, 252, 255);"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 20px;"><font size="2"><span class="ONF" style="color: rgb(12, 34, 144);">امام على علیه السلام :</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>نیكى به پدر و مادر، بزرگ ترین فریضه است</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 20px;" align="center"><font size="2">__________________________________________________________________</font></p><div align="center"><div align="center"> <font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#333333">لطفاً بقیه موضوعات رادرصفحات&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; widows: auto;">دیگر، رویت فرمائید./متشکرم.</span></div><div align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; widows: auto;">حمید عزیزی مدیروبلاگ</span></div></div></div><br> text/html 2019-04-20T03:24:20+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) سالروز ولادت منجی عالم بشریت،حضرت مهدی موعود عج الله http://diarebehesht.mihanblog.com/post/405 <div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><h2 itemprop="headline"><font size="1" color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold">انا بقیه الله خیرلکم ان کنتم مومنین<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></h2></span></span></div><div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><h2 itemprop="headline"><font size="1" face="Tahoma" color="#CC33CC"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">من بقیةالله در روی زمین هستم و جانشین او و حجت او بر شما هستم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></font></h2></span></span></div><div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><p><img class="irc_mi" src="http://hedayatgar.ir/files/fa/news/1395/2/30/2421_870.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫میلاد امام زمان‬‎" width="471" height="248"></p></span></span></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="white-space: nowrap"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><div align="justify"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><font color="#009900"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span id="ctl00_cphBottom_Sampa_Web_View_EventUI_EventCalendarSimple00cphBottom_3407_ecmEvents_rpItems_ctl07_lblEventDate"> نیمه شعبان </span>ولادت باسعادت <span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span></span></span>منجی عالم بشریت،</font></span></span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><font color="#009900"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="white-space: nowrap"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><font color="#009900"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span> قائم آل </span></span>محمد(ص)،<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></span></span></div></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span style="white-space: nowrap"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><div align="justify"><div align="center"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><font color="#009900">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> حضرت مهدی موعود (عج) ش<span style="white-space: nowrap">ریف مبارکباد./</span></font><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><font color="#009900"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></font></span></span></span></span><div align="justify"><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span></span></span></span></span> <font size="1"><font face="Mihan-Iransans"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></font></font><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span></span></span></span></span></div><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span></span></span></span></span></div></div></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></div><span id="ctl07_ctl00_DataList1"><span></span></span> text/html 2019-04-09T04:43:18+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) گرامی داشت ولادت حضرت امام حسین (ع) و رور پاسدار http://diarebehesht.mihanblog.com/post/448 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">سوم شعبان سالروز <font color="#009900">ولادت با سعادت ناجی اسلام</font> ، <font color="#FF0000">حضرت امام حسین(ع)</font> و <font color="#33FF33">روز پاسدار</font> برهمگان خصوصاً <font color="#FF0000">پاسداران مومن واقعی و جان برکف</font> <font color="#000099">حریم ولایت و انقلاب</font> ، <font color="#660000">مبارک باد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></font></b></font></div><div align="center"><img id="hYDLD2Y-F-Y-VM:" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSExIVFhUVFxUVFRcVFRgVFRcVGBUWFhcVFRcYHSggGBolHRgVITEhJS0tLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0mICYtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKQBNAMBEQACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgEAB//EAEkQAAIBAwICBgUJBQUHBAMAAAECAwAEERIhBTEGEyJBUWEjMnGBkRQkQnKCobGywRUzUmLwB2OS0eFDU3ODosLxNLTS8hclRP/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAIDAAEEBQb/xAA7EQACAgEDAQcBBgQFAwUAAAAAAQIRAwQhMRIFEyJBUWFxgRQjMjORoTRCsdEkUsHh8AZi8RUWcpKi/9oADAMBAAIRAxEAPwDMcLftCvNZ1szbDkM6R7SkfyJjHsrodlfw6+WcHtSP+KteisVq+BXSOdPGpZKIjJqIZPpxpJompq6M04pvZnmqB41FO7IEkGqHRjHJGkjzGrAxQSk16EgapATi1vZ41ZIRbVo4tUHljbRba25kLdoAqjvv36RkgeeAaFyoescYqiBUjYjwPuIyD8DRpGXIk9739CJPlUKUUnuQYULNWNxnao5mr8gY41HJR6qQc99zlWLjfB2qXI6VdKs8DUvctY0o2dVquhE4xdM7mrFKK82czQ0aIyXVR3NWLljjGRwGoHOLfwezViI7ui0SqRpOQNu0ADuNXMAAkdrxJ92AFOLuzdjUXi6JFkt+O1pjbtZBLS4JUkkgqqkA5JOcn2UHdvzNEJ4+UrJNeg49BsCTtO2OS9kL1Y27KjfO3nV93JbpiZZ8E49LtUcWZGGGUxgBiCp60knRz9XbCty5a+XfRKMlwI+4l4VaJyX4LE9VlcMqh2CMoZUBKhAQp7JxnVjYkk0PdSq2zQ9Rgi0krRyLiA2+bg4JbedtTN3FnCDYZbAUA8t6jxy9QsksMN3F7nBdAAAxIwI1EamDE9bshkOo6B1a92Tk7ip0NvkjnjUVUdmT+Vgg5RgTtiOQKCoAwp1KTgY50XdszPNhb815fQh8rjBB6rWx1FgsskUaA+qmTFqc4zkjAI9pFC4yl5j8axQt+vl7Ebq7DbLAse5OesaQ48NwAAPZmjjFrliHDBP8CZSuedGInKLbiaOy/wDSjJx23/SvN9ofxX0R6HslJaX6sQTE5NNjVGl8l/C8HFLz3uHj5L+P7TY59hPy10uy3eBfLOD2vBd/d+guOK6VHMg5t3Ejt3VKGSc3tP8A3OhqiQpx/wAp4b8vbVstJL8SInFUNi5peHj9zwq6tASbT8TJDJqqDhijVvgsRKhJ449PUnt7Fohq69RcLk6i+CSkoVcHBDJj2lwKGSVG3Txyzk7WyQfxSJiVdtPaUEFcY8CNicHy570GKaey8mDqMDVOqtC9oKbZnWJ14ipoalIuDmvwFTR1K9C5SlfVIqNUxkMcZK/Q5UCcINbM9V0KXNJlkkZXGQRkAjPgeRodh761sQBq9xUlfyTiwWALaQTgsQTjzwN6knSAxYup1IK+TRE73MK+XpXH+Lqxk89hyx50nvJecWbvs6j+GUUERcPWQ5jy0aqVZ0Q4Migk7tgKDlcFiBgGh71xVPkOWmc5Rp7exGRbRtTicAYc6NMi75GhVPVtkAZyRnOByzmopZFtRHp8Unakek4dEoXVcopZY30lWDYbOrO23Lbx8qizTb/CR6HHx1HLi1tgTpucDC4EiMr5JwcjHqgYIPM55DFWsk3zEXLRwjdT/U4nC8DVNIsK6imXzktpyAoA7/EkDme6reVN1FNsmPTZUt2kkdYQOqESxxHtM6nrHC6tGhVYKdWNLkjmNYG/Ohi8ifDaCyafFJeSZxoYmwEmQaFIcssgyQ7ZdcKcjBA7uQ8aJTkuUxctIpNdMl72ERG0YDMipvkgiRuzh1XGASpJ0sUO69/kDeS+B0MGDm1fyU/Iw5XqhqUBUZ0V9HWZZmZs5IXTgZ78Z2GcWptcky4HKungseKD6Uixh2kkXUrg9UzMsQACnbIB8wc1SnPyQMtNCWzaW+3wRtbeH1TcRszYVdKyHScgls6Rk4DAeORyopTnd0SOkwfhbV/JKG3iZQglAkYgsGR8qBrBUaQcseycfymqlkld1sAtHCNpSTkCXEMSrkTo7ZA0oHPduSzKBjb8PGmRnb4F/Z54431b+gOD4U0yT3fjQ+syPkuc76m/SvOdoX9q+iPR9lqtNXuxLKd6JcGh8k+EntCqzrYPGFdJP332E/LXR7K/h0/dnD7TaepcXxSFZauk3sY4YXCfhex4NUQEoPr2dns1KKk93tRq+jXRl5IzI4wHGE2ySDzPkDtXO1Wtjjkor6nV0eglli5yflsZ3iNk8LmORcMPgR3EeINbceWOWKlE5/cTxZKk/wDcpjWmWTuep3IKhhzVpCJStV5BsVtUYUNvD5egQkHlQ2PWCncRXduDOkX8LIzDP8wIz91Ka8VnexRrRzrl+aNA1qhjRkljkyDkJpyu5I1aQM7d+/I70nT5FKUlTMWuwSgotryBXta10YF8A8lvUvYDu25WCSw1Ey54XKXi4BZYqtICbrwoGYVb9xcZUvCNejnCluJDrbTEgDSHODgnAUeZ3+BrLqc/dQ9zo6TRfaJpx48zX9I+E21wvoWRZFHZ0nZth2Wz7MZ8awabUzjLxbpnT1mgUsdw2aPnWa7BwKaik+ScKgsAWCgkAsc4A8TiqlsrQUF1SSYyisbfV2ryEJluUia9P0TjPrHbK42z8M7yyr8Ls2vSJytyVA8nDwY+sD9YpaRWCjfSjABsE4IOoEDzFX3m9NblSwzrwy29ix7AHIDKvVovWHJJMh6xgFB9ZioTsjfflzqd6/ffgn2Z3S223ZGS3iLMVlhUMxxrl0lcHTupBZ9gNx+lX1tbU/0I8Kk+pMk9lFqULcQdpo00o4cjKLrc6Tn1tf8ApkZGOWSu0yZNJGavqVko+GM5fVMo6vrgvWOQvoiurTrOlV35+W/jVvLGNVHd+nuV9myzh0ylwR6uFAWMtu+mNtKrPqLyAErlRgkHYaVOdx4Gq65N7Jlx06ivFT+pCOy0xtJKNlXKjGxLRlo23IONRTGNW+xxVznv0x5Bx4bTlLg7JYaWCl1LaHdsE4jCoHBc4JU4J7JAIxvjNX3210DLSOVIsm4UFMitcRqgJTUzaBIdAcAKSNQww23x8KF5VLiO4xaXJCLipVuRS1VpHfsLF2nUyOUUprMads58ufhUeRqNeZHhXVa3XuWxcPjYHTcxZVC7EuoXAYDOrI07HODuCPMGo80ls4ivsXU7U1ZWeHx4cxzgqgjOSjLkOwUkHcEDIOVJBzsavvXsnEN6bqbbluvMrv1hQBYnSQljlg2ohAF09lT6M5yCGB5bUUJSlLdFSwxhipS5fIGTTtjDCDV+Y4tj83H1m/SvP6/+I+h6Ds1f4f6sUXDkNirilQ+XIRwwbjel5uGHjL+Pfvfsp+FdTsv8hfLOF2lX2l16IW5roMy44t2dzVsXDG+qjwqJFTk5XZ9M6M2ks8cbmeRdQGApAAA2GB7q8trprHklGrPY6LInpoyryM304Z/lHVO2oxLp1YwSD2hn2Zrq9kpLD1er4OF2rNZdQlFVS3E0EddNGGcWpDS2gqWV0J8jWCzJ7qpsbDGkw5LDblVNofGBlrvhvVX+tyQrmKRTpLAAMiEMR6gB7ztuvjSJ7TTfB3MM4/Y5wS8T2Nbw/hoZGZQNnYZCBTjORnBORg89qVgzwlOST8zHq8E1GNry9Ts/DK2Wc5RoXT2RFQCeN3sLJoKiJKNJIBmgokxEo2ASxVLKUEM+hyA3IQjKspyDyyu4/X41g7RX3XV6HX7JySjm6fJo3nFrNBZ3LhFDJGzKQACMDx+NcTTZW88E/U62vlKOJ16HyOvU/B5h3HZlsEJZgoxknG5wPee4VJy6VbBx423SD5uDSIxVnhBHjPGvdkHDEEZ2G47xWdZoven+hrlpsn/GVrAya3EwxCNIZLgrhnXUFiKnfOMHTzPPlUc4y8ufYZDHOK549yMNmxRyzqNLsPSXATEmMsdLHtMc4z7cmrlOKeyAhCck7f7hMfCU9br4erVtLFpEBXshsNhsHvHZJ5Gqef0TKWkt23sU8Ps8vnrMIuW1oWUsqtpYx5wwHPfuAJq5z8PuVHE+uvJHlsSVU9coR9o1M2NSBnOMM2AMoPWwCSO+qWSP+X9g8mHI+JbFsHDVII62EEsoGbiI6Rk69WG3IGg7Z51TzcbfsBHStRa/1K47JmOky4EeWy0mI1UNoEiAtjOS3IZ+NFKcV5fsWseSum+C22tomYsZ9KkpqUzhJCpjV5HYuwyBId+Z9bvFBKTW1fsN6G3d/uBw2zy5c9lVyxLyEhNY6zA1nUWIKk43OQaZ1xituX7Ce6yztu6GPyWORUiWUqXw6LLMdC6jspQHTr7LYOM9od9K62m5NcfuM7mLx9EXyC2lmSramwOWgtpBYxl4jIcgBdWjGe+mZMq8kZsWkkrt0uPkIueD6A6NMgbVHoBlVRJ2SWOC+MjfBI+jsRQd/bvpHLSyUXG/T6gl/ZxxoGFxE7FiAiOjkx76ZOyxIyBnBHeN6bjyuUuGKzaVrHyL9VOdGXGnFOSHdjL82x/M36V5/tCP+J+h3ezv4f6iSeQ5NHGOw58hnCd2pOfgZjLuP467b+FPwrp9l/w6+WcbtCKeofwhbXRMPR6M9mqqzQ8m2yOg1YjJCl1Pez7D0FHze3+oPxJrx3aj+/keo0irSR+DI9Po/n0vsT8oru9ku9Mjka2ut/QWWsPlXTbMUcfqzQ8Os+VDY5QTNHa2HlVNjYwQzhswBuAKVlyxxq5D8eFzdIpubeNiAVU47yAfxrgavXSnaXB2MGmWNX5koIFjY6NhmsOLK1uuTRJdcfEgmS0VxsMHw7q7el19+GZys+kp3EU3fDfKuqmmrRgcWnuJr+w8qIU4WzP3VviiQucRVcJVgJeob0M/9Yn1X/Lmuf2l/Dv6HQ7OilnT9j6JxOPNndj+4l/Ia83ppffw+Tsa78DPi4FezSPNO3ydz4HHs2qNEiq3Ihe7fHPGds+OOWfOq6Ug1klLZs9LKSApJwpJC57IJ5kDlnzq+lWVcqqzlxdPJgu7vpGF1MW0jyzy5D4VUYKO6QWRyaps5rJwuSQCdK52BPMgcsnberpIU3J7DyHhdxo0ek0NuVEgEbctgNfbPiMdxzSHkx3bNEceVQqLOz8KkJVXb0juoAaTIEYjkJY7kBV0gDw7VD3sU308BRxZK8Rw8ORUdjkmMNuNJjY6miQKwJP70d4GRkjlvXeu0X3Vrc7LZTejiMjaSFdVEjaF1ByNl78K+wycg4q+rHvKt7ArLfR5MB/ZzsjSDGlSB2mwSWk6sbNv62M5wRkUzvYJ0UsWTe1YWeHXzYjbrQq4ABfSBjYDOd8Z5fCl9eFeIOUc8l0rZFMfDZA7iIk6Sy5ibtnYagu6kkBgDy76J5Y9O4EdPOMrTJDhNywRZC3VJjZpQURRz0jURkDI2zjB8DVd7iW8eSPFml4f5SmXhLkGQuCgSQqSxbSkbEKpz6oI5Y2zttVrLGO1f+QpaeUuWUXtj1USMykPITjcBdAVWDLgHXnPiMedHGfXKgFhWNdTbAdVMoXJ34Yjm0k+bfab9K4etV6n6HV0cVHDS9RHMd6bHgNjXhRw1ZM+6Dx8lnSE+m+yn5a6nZf5C+WcrtFNZG/ZC3NdEyJKMbe57NVwVbnskTSrQE1KMUj7J0LGIbcd/VKcd+Mc8eFeJ7Uvv5P3PU6alpYr2Mz04gzeyHxCflr0HY/8Kjj6ydZd+NgXhtvkjauk2IUFyjYcLs/KqbHRj5j+OEKMms2fURxKzThwObArq6zyrz+o1EsjuzsYsKgtgUPWR7j1sXI1AtiMLiaijIXJWFFQ4wefca62k1jjs+DDmwJ7oVX9njYiu3CamrRzZwae5mOJ2flTExLiZS9jwaJMDpJ9G76GG6RpZEQANkseWUYD76w9oQc8DjHk16GMllUq2NrJ0qsmiuE67GUkQZVgGJTYqcct8b45VwseizQyRk15o6uompxpHyoMCNiPjXrFJM864SjuzgFWCrZyRsVGFFNIGJqg1udqynudibeoRxGUdshHqL/hG9VsKbblVkrWJAWwAMgqcADYjBHvGR76FqwlJw4LpcMRnfSAFyB2QMkBQBgc2+JqKNcIOU5S5K7i/kXOiQjOkHZeS50gArgYydxvuTnJND3MfNEjnyWBLeTDGJSMBQOyh9Ull5rv2jq35nc5IFX3cQ+9ycgZtl5lVJPMkAknvJPeaOqA6+vk60a4wVGPYKhSTUqKmiX+FfgKhVP1OKBkHAyMHkDy5c6nKD3TolI5Z2djlmOWY4yT7vwqlGlQU5+bPM1EKcXLcb2rfNgf5m/SuHrP4j6HW0v5P1E8r70yK2LY14U3aFZc62GY+S7pCPTfZT8tdLst/wCHXyzna6N5XfohaK6Bki9tztRonWk6SL7Lh8k76I1ycZ3bSo7skjfO+1Iz5FCNyexowRlkbSVmr4Z0ZuBcKcBYzCFyZXysmnybONWDjOK4ebWQUHW7v9UdZYsyXC4/QL4l0SuEjEju3WRo2uXrGkyQ5xlWY57GNhjcU3S6yM5KMXW/FGV9f88U/cP4NbHIzuf63rs+Rkq+DaWUelckVm1GdYomnFic3RTdzk99efz5nN22dfHjUUkgF6yt2ORxRVMIvjoCBkQqC5MKjFHGTQmTL5Y9QwfdXS0uqcGZMmNSMzxW1IyDXehNSVo584dOxkOK2o/8U1CVsyfBOjKrGkqkAanbAB1FWTTpY53OoOcnltXE1mfpm4HUw4p5UpdVfQJtujXoo4jcSnqpDIH+kx16hnPIchk+B8ayLVN5HOuVVDH2e4v8T9a/5+pn+mnC2hmVi+vrQzZIwRuDgeW9djs7N3sWc3VY3iSV3yIG2rpmOLBJGoWNTOIKhe3kekNWVQRw6DW1UA2/IOudS9n4VRK3sY2fDwvrDOwzVFtoV8QRQ/Yo0TqBsZqxd7kTVDeqkRIqFxaKZGqFK7soZqhVFZaoMcfMlGc1AqTOM1QqxtA3zYfWb9K42qX+I+hv0z+5+omdt6alsRj7hqdoVhzPYbj5Lukf78/VT8tdHsr8hfLOb2k/vNvYWV0mY4eJNHhUspx6aQ66L3ZjkOnGSMbgnbOTsP1IrDrodUNzodmNLIa1eOSgg9Yo9qJ3eHzgHFcGWng/L9/9j0XKqh0vFpJYiDoIC76VZcAgjbdx9/dStPiUdRGr5M2oxRjjb9jvAot816ec1FNs4sIuUlEfTy91ee1OdzlZ2sOJRVAbisLZoRWUoQiYShbIXRJ5UJTdBkSeVQTNhiR1aZnci5UpkZMW2B8Ws9a5HMff5V19HqemST4Fzj1IwfEod67kZXuc+SoAE0hAUayo2IXIAG530xnxJ3I51x9djUcvU/M7XZ01LEkvIvS331aZRnGD1svfyBGsfh3VmbjXl+xqd2JOmUx1xqSx0pntEnnsMalB7vEjlXV7MhUHJHD7Sl41H0MpNJXSMEaO8PsZp20wRNIRzKjsr9Zz2V95pGbU4sK8ckv6j8eKU+EeeIIzLrR9OzNHkpr+kqsfXA5auWc0eObmrorJDo2sFlamAQs0fR2yVjoF1bLMfVhdzqPkWHZDfyjJrn6jWvHv0Nx9TVj0/V/MWzcOnScdfC6Ln1sZj8sONt/DnTcGsw5l4JK/TzEZcE8fJHi3EfoJ7zWmKE1YqVe80ZXJW71RfTuUPLULoraeoGoU7ZQZKhS5IO1UO6d7Ki1WUy+H1ahRS7VCUM0k+bD6zfpXK1CvUfQ34NsX1FLtvTEgHyafhXrCuZn4H4+TvSA5mP1U/Cup2WvuF8swa1rvWmvJC2ugZYqMdzoqAydu4hdgw6xcjbIzjYkZ33peZXBr2GadOM1L3NBacYgJ2gcDOD85K45c+1jf+udcKenyVtL9j0yzX5Gn66IrpjiZPVOWcSZBzyYknGfxqtFiayuU3fp/cza2UljVvljjhC4Gafr8tLpTEaPEm+oYoa4bkdKqPMKBstEQtBZdlqpVNoFuixFqrAbCYhvVNipvYQdN+IukbLGd1XV5F2YJGDjuyWY+SGt3Z+KOScpz4X+pmnKlsZq149dvLpWQiNVKmRyAsbq0YdLgA4VlGs5zhsgg1149m42q9dxLyNAMfHbh2IZ5DHpkdHSUdXMVxH6L6YUsytk88cgK0Y9FiTJ3khZa3DtcSrqBIE2jtl2DwmR9L55F4lfIxz6s1tiktkImrGsnEjGuVCnXj1lLbc9gCPL4Vi1uOOTpbNPZ8nHqosg4pMkyq4QAgnaEkZyAMkHl99Y56XH0f7m/vW3TM90zlJuHb+VScLgDu5d3+tdLQJRwJI4urjed/QWCJIFjlntpJmmXrIYyert9G2GkcbucEHQOWd/IJ5J55OGKfSls35/T0+QoY4411SVld/xS6uF0SSiOEbCCAdVEB4EDdh7aPDocWJ9VW/V7sqepk9lsgGVwo0rsBWwRzyUW75beqcqCryRqJODxwQia+ysP+ytVAEszDcZ7418Tz9nfysmtlmm8Wm3fnLyX9zXjw9C68n6eouHSWe7fMhIC7RRrkRxrjGw+k2NtR92K2abR48H4Vu+X6sRqc0p7PgkITmtlGTqpEZX2qmyRTbAJ5DRKEn5DLigc58D8DU6J+hFKKI7+B+Bqd3P0C64vzLDEcZwR4ZGKqUJLlFKUfIoc1QwpY1C2gsbIPZVArlgZaoXuw4P6FR/M36Vz8y+9+hsw/l/UXM1GkCzV8MO4rlZlaH4+SzpD+++wn5a6fZd9x9Wc7X1323ohbXQsytdVUeFRhJOCGHB4wZUBGRqGfZml5nUH8FYbeRX6m2suB2xOr5PDnvJXJ+POvI59ZmW3Uz10MUKutx/ecNiRhpRVJwDjbYDYb91O7KzznN9TvYwauCeNfJVPd9WxXwx+Ao9c3LI/YfpIVjPLxb+t65jTNXSek4tt3f17qGmwumipeNeY+K/5VOhk6UXw8cU/SGBz2z+FU8cynBBf7YUd9L8V7FdyWwcXB3Df176rpmwXhiJukF0GZwx2ZI3H/KYhx/gkZvYhrqaCLeDJFc7MxZ8fTJGRt5j6RXWMagwVNJS0dCqPNJOWfUCdSR9bnCF8BQASPT4WnBMwTi06J2fVrLreKzhDYV31zyyZVc5WSN3iwpjBK6yQoLMBnFHBJcAs9wucC51CSORY0llBiMjRamRoVWNpPW1zuBtkdrmTmge0rLq0as2Bt0C6vopy57Z3P9d1crXztRN2gx05FFnxyIPvKQF2Y47IPgWxgH31zJQyNHQm0hD0uMckszLIp1RKAdWe/wD0Fdvs5tYIpnC1aTyP4MQ9ziNIi+mOIuVDOC2p8am22UbDCjlvnnXQx4lGTn5v+hmyTcoqKOwJJJgQxyS5/gRmHvIGB76mTPjx/jkl9SY8M5cRY74d0AvJt5dEC9+o639yqcfE+6uTn7c08PDjuT9jbi7PnzLYMN5w/hx0WifLLzkHY6lQ8skgYX2Lv4mkLHrNdvmfRD0XLGSlh0623Yh4nY3ErGe5ctI5xv3D+FR9FfIV2tPhhiioQVI5c9S8jbZbawKgwBWpGZtyYUFxG7nl6q+ZP9GiBS3FFw9AvxDvIcsLaKGEyW7SPIrsSJmTAEroBgAjktdKMc+SUuiVJewj7uK3Vgr8Qs+6yJ9tzJ7e4VJafUrnL/8AktSxv+Uh+0bM/wD8jj2XDfqKF4dUntkX6F/d/wCUq6QwovVmIMEkjSQBjqIJLAjPfyrM8s8mJ95ynQ2MIxyUvNWIZcis5pvyIFqssMuThR7B+FUBFbi7VUDCnl9GB5msmSPjNON+EDzRUU2bLhi5auLmdIfj5O9ID6b7KfhXU7L/ACF8swa1fev4QurosxQdOzoqg3Lq4GXBXCyKSRz2/wBKTqH4H8B6eDeRfJuLO6GSPIfjXjc8bR7DGhn0gulUKzuqjK7uwQZwe9iBWnsV/ev4Odr4vu6XqZjjHFE6zKurKcdpWDLsoBwwOOeR7q16rG5ZJDdJtjVi+Xi3a7IOk8skePwrMtPtuanNXsTueMllAwBjv5k8t/68aqOmSZbntQKb4k7feTTFiSAcgm3u2JwOXtNBkgkhuPdju8t3VUJOcgnZh3c84HOseOnIY2naXkDJeP8A1/8AWn9CFUzt1cGQAOcEEFWGcg8tuz3gkY8CR30zFeNuURc4RmqkWw2tsCCyZ39VmZkHPkjDAG7HHLLE86j1Od+Gwfs2O7oNl4dY81XQcDAQlVHkiequd84G+TQ5dVnil0u+Slpo+gv4vPZ2mmcsVZslFXUylkGA2kA406yQOWXJxkCuh2XmnktTfBi12JRroAeHK81sbue+SCGUsd1zIVR2XZmYZY42GD3c6vW6hTzLDDG5Nfp9QNJeFOcnyH8F6W2tvH1T28kEIJ6uRg0mtTzeUqCUkJySCORHhiufqNDlyy64zUn5rivZexqWSUfzE1fGwXJ0g4K3aL2x9qqT965pC0naC2Sf6k73D5tFB6W8HT1OrJ8I4WJ/6UxRrs/tCfN//YF58EfNfoLeJ/2nKoxBaufBpcRj2hdyfurVi7AnLfNP9BU9fFfhVmH430mvbrImmwh/2cfYT2Hvb3k12tN2dp9P+CO/q+TFl1OSfnsaDoVZoBr0gYBJPs/81pm96OdkbbCeI3qyHI7qZBUhNAMcR5mmJFSdE+kDaFii8AWPt5frUkHg8xBcHaqh+JDnwOOkRxHaf8A/+4mrsaTmd+pjnG0hzwPhVtAY5p7hVl7RKa1UIMFXVgVJZgCeRG/xrla7WajI3HFDw3z6m3BghHeT3Et10XaOKRteWjy/co6kHAZ8+q7b4XJJwRT8XaSlkjB+f9QZ6dpNso40c2to/wDdun+CU/8AyFA4tPNF+Uk/1KS3j9RA+9Zh3BQ8ZqBXZdcP2R7BULSAUaoWW3D9ke+kyXiHQ/CVK1DRGbbhJ7Qrh5+DRj5J9I/332U/LXU7K/h18s5+taWZ/CFddIzpKUTtUyoJKysuAQdsggj2g5FIyptNGrT+GSNTwvibMWOTk4zjbOd/hmvN6jCkemxTuh3/AGgSI1qjSEY6yP1uWdLCkdk9SzSUfQTqklH6nzdL9RCYwckE4K4IwSOe/jn4135YW5qTMkcqUas7DejSBk7b7LyoZ4XdjFmjSRd8rAzs2/8AKfdS3hky++iWw8QGk5DHuzpNC9OwlmROHiQXftf4TQy0zY2OoihnHxzuJkPMeryxzH60n7E+dv1GPVx9yv8AaOTsH8tgO7PjTPs229Cu/XkT/aQO+lu7uUc845nyND9m90X36ISXZcuSraYkDHJGC8hCRA4Pixb7BpkMKilfn/TzFZc17IL4c0Uk8SXMoihUajrk09YQNowc7eJ35DzpM8cseKUsceqX9ApZ6qPkZ/pJxqFneNC3VJnqdeWYqd9RJ3AO2M74xnet+m004wTdW+aMeXOpcjrh9qpLxugL2VtbJuAdEkjNJLjwIaQj7NZNTOUUpQ4k39UtkP0ajJtSXBel/wBWupjsOY8qyLG5ukbMs0t5DTgvRpL2T5fej5PYJDszOIjK4z2gdjo3Jz34GM713NFgljx1N2zjamac/CY5bqIGQxljEJHWNmGCUySmr+YqAcVqrc504tsS312HbI5CjDiqRQTy8xkbcxkjI8RsfhUCNTwu8f5O6xoW0JrmYfQQuFBPtJH3+Boem2Z5Qb3L7KHsjzpiESdB0OOsVfDf4UdgPZWxP0gk9N9nP34/Sly5H4fw2JriXOauH4kNfBqL7SV4az+rgq22eyt2+Rgc9jyrqYecy/5ujN5RoZ9GujrfvpM9dJkglQQms6lIDbNI3MDuByeYB4fafaSS6I8L9zfgwp+Jlf8AaJI6qIQpSPrFK76jNmIMZXY7sQ2V38PZTuwoRl9695P9vYrWSa2EN2NXDoT/AAS3CfERuPwNbsi+/wAq9kzM34IfJnQawWPqyMktQOKormbsioEBod6hC29OAvsoK3Gx/CVK1C0UbnhnMVws3Bpx8k+kP74/VT8K6nZb+4Xyzn66u9fwhbXRMycqO4quQd1sS6mAgl9WQCRjxxtnbxxS59TQ/E0mmy3hc+D7cVydThZ3sOdDrphOZrTql3IZHxnc6QcgeJx3Vn7MwPHnv5A12TrgYWxscbkjL6SFychTuGOOQPMd/f4V3MjOfisodjqY789tzyGw+4UO1BXKzmo+J/r31KROqRJHOPWPfUcfYik/U6JD/E39e+q6V6F9b9Q61udubZ/8Z+lQuCGKbCVkXI3buxn78b4oOkvq9wiKVe8nAOcHv8sULiEpX5j3o7wdri1vliGJdcDKCeegMwXPgcsM1h1WojhzY+rjcOMeq65FEgkz1Zspi3LS0TNv7QMVsjPG/EpqvlAO3s4sLj4D8mzxK/VUII6i3JyXkAwnWAZwoxqIGTgH2HM9X37+z6d3/ml6L+5TxuK65/QH6LiVGuTMcvO5Vt92ZHLM/LkWOx79LUfaUV0wryH9nNdUrJXZBfDDUiCSV17mWJS4QnwZgqfbqaKFuwtZJrYHv+tktorm4R7h7g3OHOphFHbvCfRqOzGoCzZAAAUjuFdVcHLYu4kyizgUba5bqU+zEESH2ZSQe41aKNBxy3tGltAtuYhDw5pbmMgatapIY+s5ZZm0HJ3IkWoUNulHQaKJba6nvI4LY29tEQFZ5+sWMBljjAwxJySc7b5FQgn/AG04tXtLXTHZue1qT5xPg51yvnALEDsjkABUFTmuAxRoQeONvfTEjFyX8Fh1O7nki5J++pwDJ+RmOIyapmP8qf8AcaBmrGqiL5u+pHlBm0jl0pwt+ztLcA6vVHzhO0fZqz7hXSlFv7Ql6L+ghOow+TcW/GQl4LDqJI8sWQ5VuuTqm7bE7hi3fnbQAcb15DUaBy0z1XX1Phr0OrDLWTu2vgw/TThsskwPWwBE0qqtKkZUlRqc6yNiynGO5fbXoOxtRDFgSadvfgyaqDlLkVxxf/r5FJB0XWOycqdULgkEbEdkb1unT1bfrAy8Y/qZeuaajqxjvqF9QPcnbaoWkwJDUCLr5uXsqnyMjtEpBoSG+4YO0K4Gbg1YyXSH999lPy10+y/yF8swaz81/CFpromSKo9Vk6d9yLCqImejbB2pE4J8mjHlcaDnuRhS/qhkJ58gwydqRjgoz2NeRuUBfKI+sYxZxpUat9wgVeTbg9n76PK7RWFUyNjbySyaETJ2yT2UXJwNTHlnu7zyAJqlibSGPKkx1x7g0VsEjZy1yd2UYGhSQdUiYzGMDCoe2dZZguAtScFCPO5UJuUvYUtMiruF5/wgnGcVnUJS4se5RiEwrGcHQhH1RSZda2tjY9L8giONRyRfLA3x4b0HVLzYVR9C1r2Ndzp8MaRmmRxzlxYLyRiF2d2pYAFTtnYYNLnjkkHCcW9g9OKvZubhBrUgLKmQCyj1SpP0hvseeTSJ6eOoh3ctq4ZJy6PEH/8A5JRxphtZmcjOHCxqPrNk7b9wNZF2JKO+SaS9ivtSf4E7MD0rW9uptcwL8wixglEHeFHM78z34rv6LDhwY+nGvr5mDPKcpeIKspLmaR3itJSIsmQZyVLM76QNIJ9blgnaq1ksVJTklY3SylB2kS4nwq4tTMs5Qu9qrDS2cB7y2RlI8R2h4Gpos2LLBvHwtgc/V1eIttel11DZPw5VjaCTVknIkCSMTLGDyw2++MjUfKtsTLJpMS3HEZDMk6KkZjCrCiqHjiVM6QFkzqIJLZbOWJNHQtzG0HTu8jyUjtQz7zOYOsec9zTNIxLEHcAYGe6oX1AXBrWymMlzxC+dGMwykaGSaXUC8j8sICcDIHP3VQS3OWm8YVc4OdOrGrSWONWNs4xmrRlnyzRGPJ35D9KNGawy4bqrPHJpiT9jOB8atlLeRi5B6V/qp+tKNu3SD3Aq1yRGk4pvY2Rxye8U/wCKFvwP3V3NLtqcqfpH+hky/lx+WbX+z7ihukQTRlntGHVTnlhwU6pz5g4/wk8hXlf+odMtLK8UqU+Y/wCqOjoZuap+XmAcciAnkRlt9ekOevk30qzH92CCAoy2vONsUzRyvBGVuvYPKvFwZ4xjqL5QVws9vINPq9syL2c92G2NddW8+Nvzi+TJkS6JL3Ri1FYnyNK5ZDyFUXFA8nKoGDpULLr1cEfVFCHH8JStQhv+GcxXns3BqxkukI9N9lPwrqdl/wAOvlmDWfmv4QtromRI9UIxt0PS2e9jS6QvEUlJA5AiMkPJ4IBk57jpqMZijb3O8S6PzR2trcrGTbG2WRpSV2klmclW3yWw0QA8vKgasZKO2xCThM0dvFdSxfN5m0oxYZbmQdPPBCkg+VJeN8oZCVLcHjsRKGKFIkQqZZpDpijU55kbsxJwEGSce+pGDfIanuRj42sIaPhwZSc67yUenY8j1CcrdSNsjL45mm8KgZSAYrQrHHKckzPNgk5LCPqwzknckuzD7NZZS6pOPp/r/sPi6S9yC2bM+wJz4AmmR2QqcvFuaLo1wRY2Y3CZQ+qNenteOxzyqpRUnuV3vStmV8QsGWT5sesWQ5jjB1yeYG2486TNY+nqlsMhmk3QNNwGKJy17ciNjv8AJ7f01wfAMRlY/f8AGkLUzmunBC/+57L+7GSSTubK+tTX6OEQxKOwmdUhzzeV+bMdtuQpzhLp8Tt+v9iYpq7R3iN5qXT7KHHh8Vh5MvhBrWV2dY7dGkmI5LvgeJzso8zTsyxwh1ZHSM+Oc5S8KNNH0at7X0/EZhLPjMdsjc25qoA3c5PPYDeuW9bm1ElDTRqPnJ+hqeOMF1Te/oVWVxeRxfJxKI0Yh2dQflAbmVEhJBHIZO4AxW6eiw5MiyTVuq9hEczSqINxuDSoldjLJJ2ZXfGpgGR1AAGFAKKMDz7614oRgumCpGac5SdtiO4ZDyTHsNPQq35gLirLKWFQgM43qg0aXgSZCeS5q0ZMraZoorQkDxbAHv2piE2c6TOAVjHJQF+AxQyLxLkykg9JJ9j8tAav5QWUVa5ImaniSgcOtf8AjXP5YK7ula+0z/8AjEx5fy18s70K4oIJWJuFjQ4yjqzxyHIwCFIxjnnypHbGihqcaXTb+eA9Jl6JbsAuuktz1srrcZMjsS4VBqHqjmCQukDC91Nh2fpljjHp4S2suWedvcu4RMZLe/Zm1ORauSTuSLgDJ9xpOohGGpwxj/3f0Di28c2/YyTcz7T+NczIvEzRF7ESoFATdgkrZzUGJFVsmWAqBBXGMal8lAPxNAg4O4lVtHkUMnTLNzwrmK4Ofg04z3SL98fqp+Wup2X/AA6+WYtZ+Y/hCyuiZL2O1AUkVR3U51WsJUC4ZVchfSMu3YZ+YiHrFRjO+c1TNEHtRpuD8Avro21qXk+ROs1xbRtIF1RxALqIxqTWzLjOyiQkcqoY0LuMX1y8cJuTp6t7iKOBTiKBIOqjKgb5OosNRJOF51AMnFAXGLQho4SxKpFBKVz2eulhSWRsePaAz4LUoqUunYH6rAJ+ipUH2sGKgeeEY+6gtX0gpNqx5cuohsEwOzatIf8AnTO3/bWLSxby5ZPjqr9EPzNqEfgrWYqsMnITGcr3ZWNo0A+Ic/ap+OSlknFeVATi1BN+ZOa81d9O6TOnuVw3K/Jn0STRS9csblSAs0bZOhHA1LoAJIBxvvzGMksblnSaTjX6GtS6cVrkrglSMYRQueeOZPiTzNbKM1t8lMt8GbSql3PJUXUx9w3oJdEVcuA4Rm3URzwzoJPL6W6cW0I3K5Bkx5n1U++uRqO18cH0YV1S/Y6OPSyavIyy/wCkcNtC8PC4wqgHXcEZLH+7zvI38x28M0OHs/LqJd7rHt5R8vqVk1EIeDEJZrUQ3bISWkURCV2OpmlMatIcnfGWx7q6mmkp4lJKlvXwYtQndDW5nbHZGpmwFAxuxIAGTtzxTFvsEnsU9JImgDW80kbvG+ktGcrnSGIBPeM4PmDTK3FyM4TtRglAcHlULqiD1CAsgqgkbLopb5QH3e4UcUYs8tzV2wGov3RqT7zsP1oxCdmS4lPqkJpTNEI0hU6+kl9qj4IKodfhoGlq06dkrY0dl0ulijEcZwgJbS0Ub4Y4yQW9ldLI9Jmqc0+qvJ0Ij30Nk1RJum1z3Mvut4P8qS8WgfPV+rGdeo9iB6aXX8QPtt4D+lA8Gh9Jfqydeb1RRd9Lp5I2jcjQ2NQWGJM4IYbrvzAq8a0eKfXFO16st97JU6oy82Mk+JJ+JrNOXVJsclskCyNQjEqBmqBBXDI+0T4CoBNkeI7t7hQsbj/AMrCEBBkc96wZZtyGpGk4UNxXMz8DsZ3pH++P1U/LXU7L/h18sw6381/CFldIx3R6oR8DXoRYRy3ywOwTroriNGPdI8LKpHngtVMdjHCdDrzhskd3c3axiIhIFimZ5Zz9G3jDgBI2PPOwGTjbNUOSYov7UALJel2gTWC0GAbq6mkaaWO3ZtjGuQGlGR2ds5FQpr1FwaW5mJSMtLKciNN9KgBVXJ+iqhRqPhQZc0MUeubpCVGWSVRCLzhjmVLCHDyrqaZgcoJnADZPckSBRnxLd5xWOGpioPUT2T4Xm1/dmp4t1jX1CrPg8l7MwgJFtEEt1nbZRFCoTUv8TMdT4H8W+KTPWQ0mLxfjlv0+7CWB5Z+yNrwtOH39qIYxmOEmNd8OmjKq4I3GoDVnvzv31wc09Xo8zyN7y39vg6UIY80OnmhZcf2cN/s7lsfzor/eCK2w/wCoXVShv7Mzy7Ng3tKiiP8AszkyC13nAwPR+qDuQuXwKv8A9wRXEC//AE9cOQdF/Z9aRjVPPI4G51OI1/6Mbe+kS7b1OR1iil8bhx0OKP4v7A8/S3h1mDHZQrI/f1QATPi8vf7smih2drNW+rPJpf8APIktRhxKor9DIcT4zc3j/OH7GciJMiMe3vc+2u9pdBg0y8C39WcvPq55PPYtfSDEDsvWRavAJ1i6vuzWjM33cq9H/Qy4PzFfqa/pf0NgaWW/a4ZEC65UUA6yi4AVu4tgCvM9n9p5FFafpt3Vnc1Gmi/vGZlEZo0hC65JFxpPIDHaZ/BAMkt3CvSpbo5UVudggsv2VeOULSrNFHakoeypkUoEb/eOpkZlG+BuOWWIZQjazVJo4ZyyZMQuNIJePW+SiqBkuIymQMnUSO6rArcZdOrW2j4hOlrGI4lEQ0AFQH6tS4weRydx45qFTZnytQGyhk3qEs+jdH+HlYVzthcn2nejiYMkrkW3s+iHHe5J9w2FVJlRVsycuSR5mhNC2QO/ry/WH5RVBpNpA7ioMRIMtSwHH0O6lFQvxPYqkuF7qsihuByzVBiQKzVA1EqJqBFLVCxtw6PC+2oIk7ZTcwZlC+IFKySpWasO8fqNHTuHdtXOsaP+EjcVz872G4z3SVfTn6qflrqdlP8Aw6+WYNa/vX8IV4rpWY+o9ipZORVxCco4ODjYggkEEHIII5EHvqWOh7HLmeSbtytJJtgGV2kYDwBYnAqBOTGVxe3F0yyXMzylF0pqwAq+CqoAUcuQ7qgM8nkWWPSe5gWSC3CL1hy0unMg2AwDy2xt4ZNYs+gxZ8inkt15eQ/FneOFIFgkuEVoo5WSOT97jAaTx1P6xHlnvPjWiWDHKSk1xx7C+/aTLoL67EJtBKUtySSqgAkMcsurnpJzt5mly0mF5e+cbkWtVKMOlFUdu8biSCRonHehx7j4inZIQyLpmrQvHqJRdpjiDpXxNRjr4282iXP3YrnS7H0knfT+5tXaeRI5P0m4i/O6C/8ADjQfec0UOydJH+T92VLtHK1sxVcBpTmaWSU/3jlh7l5CtuPDjxqoJL4Ms9RknyzhAGw29lMFp+pdw9MtUAnILvcYweXfUAi/NEEhvZx1S/KZUjQSiN8hdA9VgWxr/l3PLblWNvTYZKWybdWvU6K7/JCnwUQcanMLxo2IpsdaAoDuoH7sycxH4qNj7zWszqajsWJ0mvUMRSRR1KlIB1SaYgwwZEXGOtP+8OTufGrDWQo4ZfTwP10TgSkN6R1EjguctIpfOJDv2+e58alg9dMHYeJJJJJJOSSTkkk8yTvmoDdlZqELOHQa5VXxYf61AckqifQ7u5KrpXwourYwR3EnEpc4HhQtjIqhUh7YqhlgVw2JJPPB/SoPh+EWXN1jarGJWBvdVAukgLk+dQlETcmoFRzrTVkSRwsahZA1CHFGTioR7D2yQkhR7KoRJ+YRdQFbnONlQffmsuoa6aNOkdwv3JKc71jqh494WdxWDPwMg9z3SI+mP1U/LXU7L206+WYNb+a/hCyuiZKOYqEZxoweYqFpujugeFQjs8FqFHgg8Khe5KoUeqFURNQtI5ULaImoXRA1CyLCoVYbwxe+qYE2SvGwQxVWCkMVbOlgDnS2N8HkaGcXJUnRMTUXbNR0p4re9RCxkSEXYVDbKuZI48Elll57ggNsMagBvvXB0Wn07zNdLfRv1Pzfx7HZ1OWccfVfJn7+2SLCJ4V3YuzgKXU7YplWjNEWQJqBJETUCRErUIxj0YTM2fAH79qoTnfhNTfy4HnV2ZoIQXctQcoi35QFOTnbwqDe7Amvhq1aSc89jVBuD6aQSt9Eduq/6B/nVgxhNcs8wzyi/KKga+Sl8j6A+I/yqFgkzHwHxqy6BHmqBqLRQzmoHRfZWDysFXcmrSIXS2LRHDLg+dVZT3HXR+PtajQydGTO6QTxiUFtuZArBltys16D8n6jHh3DBoBNczLnfVsbKK+HncUeaGxcHue42cy/ZX8K6PZyrAl7sxavfI/hAFbzNR6oSj1QlHqhKPVCUeqEo5UKo9UJR41C0iJqF0QNQlHDULojUKoOtBtVCZhn7OZhqxS3PyM7k/IC6sR74ORsNRLaRnOFz6ozk4HjVKnwH3k8uzfABc3rHc01KkPx4kgRrk1Y9QRwXFSi+ktSWoVR15KhKGnRxsEnxwKpiM0b2Gd9MagCjSFE7Zqx0aQM0RqF9W5TJBmoHYRb2QUZNQTKTbpHXxUCjADmkqxvSATPmoHSKStQtnQlQqw7g1zolVs99WnSKpl3GrvrJcDkNhQJUi0qW5prGJVgDY7vvpcnexhzO3QogTrZhWPUvpidDRRrH9TZxjSAK46h1bmyzN2h3rp5UqAgz3Ez6T3L+FbNGqxL5Zl1H439AStQg9ULPVCHahDlQo9UIeqFnDUIczUIRJqEIGoQ4ahZwVChnZjlQsTNGutEGgeylCelCDj6DPKrhyLjtIzs8YpxriwJ4xUHIrZBVho4tQhY1UUNeAnf31BWTkZ3dQEE0CoRktAqER1YR4VCNlNye6oXjVgl1sKhoSFMzVYVFVQE6BUKIvULR6Ed9RhHbbdqj4BlwaOe4YQhc7UnzMbW4d0PiBYk8xXP13odTTLwD25btVnxxXSGz//Z" class="rg_ic rg_i" alt="Image result for ‫روز پاسدار‬‎" style="width: 308px; height: 164px; margin-left: 5px; margin-right: 6px; margin-top: 5px;" data-atf="1"></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC">ایام نشاط و شور امت آمد<font color="#993399">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هنگام سرور و اخذ حاجت آمد</font><br> <font color="#3333FF">در روز سه و چهار ماه شعبان</font>&nbsp;&nbsp; از جانب حق سه پیک رحمت آمد<br> <font color="#FF0000">میلاد حسین است و ابوالفضل و علی</font><font color="#33CC00">&nbsp;&nbsp; یعنی که سه منشأ سعادت آمد</font><br> آن ماه که ماه حاجتش میخوانند<font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما بین دو خورشید امامت آمد</font></font></div> text/html 2019-03-19T06:13:25+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تبریک عید نوروز و سال نو http://diarebehesht.mihanblog.com/post/446 <font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">عید نوروز باستانی</font><font color="#3333FF"> و</font><font color="#009900"> بهارطبیعت</font> <font color="#3333FF">و</font><font color="#6666CC"> سال نو</font><font color="#FFCC33"> خورشیدی</font><font color="#CC9933"><font color="#FFCC33">&nbsp;<font color="#6600CC"> </font></font><font color="#6600CC">بر</font></font><font color="#6600CC"> </font><font color="#663300">همگان</font> <font color="#FF0000">مبارکباد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000"><img class="irc_mi" src="http://www.alamto.com/wp-content/uploads/2016/02/Year-Dua.jpg" style="margin-top: 9px;" alt="Related image" width="465" height="243"></font></font></div><div align="center"><br><p align="center"><font size="3" color="#3333FF"><strong><font color="#33CCFF">یامقلب</font> ،<font color="#FF0000">قلب ما در دست توست</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#33CCFF"> یامحول</font> ،<font color="#666600">حال ماسرمست توست</font></strong></font></p><div align="center"><font size="3" color="#3333FF"><strong><font color="#CC33CC">کن تو تدبیـــــری که در لیل ونهار&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp; <font color="#33CC00">حال قلــــب ما شود مثل بهـــــار</font></strong></font></div><img class="irc_mi" src="https://elmsara.com/wp-content/uploads/2018/12/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-4.jpg" style="margin-top: 0px;" data-iml="1552720531145" alt="Image result for ‫عکس عید نوروز98‬‎" width="471" height="353"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#006600">رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید <font color="#330000">/</font> وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#006600">مکن زغصه شکایت که در طریق طلب <font color="#000066">/</font> به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید<br>ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز<font color="#330000"> /</font> که گرد عارض بستان بنفشه دمید<br>بهار می گذرد دادگسترا دریاب<font color="#000000"> /</font> که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید</font></div> text/html 2019-03-18T06:44:26+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) چهارشنبه سوری شما مبارک http://diarebehesht.mihanblog.com/post/447 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC">چهارشنبه سوری <font color="#663333">از جشنهای دیرین و باستانی</font> ایرانی برهمه <font color="#6600CC">ایرانیان متمدن و ایران بزرگ</font> مبارکباد</font></div><div align="center"><img data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQk_27tXe5xZbvM15pLa3vba-yNsLCeTOMF6FBUJXxkPm2RZEiRJA" class="rg_ic rg_i" alt="Image result for ‫چهارشنبه سوری‬‎" style="width: 320px; height: 157px; margin-left: -29px; margin-right: -21px; margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQk_27tXe5xZbvM15pLa3vba-yNsLCeTOMF6FBUJXxkPm2RZEiRJA"></div><div align="center"><font size="3" color="#000066"><b>بیائیم <font color="#CC33CC">آئین پاک و پرمعنی ایران باستان </font>را با<font color="#33CC00">شادی </font>جشن بگیریم واز <font color="#993300">خرافات</font> و<font color="#CC0000">حرکات خطرآفرین </font>پرهیز کنیم</b></font><br></div> text/html 2019-02-25T05:07:24+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تبریک میلاد حضرت فاطمه الزهرا و روز مادر http://diarebehesht.mihanblog.com/post/445 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">میلادباسعادت فخر بانوان جهان <font color="#FF0000">حضرت فاطمه زهرا(س)</font> و<font color="#33CC00">روز مادر</font> برهمه مادران فداکار و شیرزنان پاکدامن مبارکباد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></div><div align="center"><img class="irc_mut iiCTIsZi24WE-HwpH6ZlgJaI" style="margin-top: 21px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTICNugbpmIQVVbDtON78h2RFNy3wdr71Hn0tmZi6IGmy3bDEcoA" alt="Image result for ‫روز مادر‬‎" width="450" height="236"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC">مـادر تــو بـهشــت جـاودانــی <font color="#009900">مـادر</font> &nbsp; &nbsp;&nbsp; خــورشـیـد بـلـنـد آســمـانی <font color="#009900">مـادر</font></font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="https://miyanali.com/patch2image.php?patch=usr/kami-kami/gal6.jpg&amp;823630034" style="margin-top: 0px;" alt="Related image" width="437" height="235"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC6600">ای کاش همیشه جـاودان مـی بــودی &nbsp; &nbsp; آن قـدر که خـوب و مـهربانـی <font color="#33CC00">مـادر</font></font></div> text/html 2019-02-16T05:06:51+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تسلیت شهادت مرزبانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی http://diarebehesht.mihanblog.com/post/444 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF0000">شهادت</font> تعدادی از پاکترین جوانان کشور و جمعی ازپرسنل جان برکف نیروهای مرزبانی <font color="#009900">سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</font> که بدست ایادی استکبارجهانـی آمریکای ستمگر ونوکران وسردمداران نفتخوار(ملخ خوار) عربستان صورت گرفته است را به <font color="#000099">مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای</font> و خانواده معزز <font color="#FF0000">شهدا</font> و هموطنان غیور کشورمان تسلیت عرض می کنم</b><br></font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="https://scontent-sjc3-1.cdninstagram.com/vp/fe4c62d3cb766eff9f7ea55c63c68148/5D28C8D8/t51.2885-15/e35/c27.0.886.886/s320x320/52351167_401013103810476_6357681428603449285_n.jpg?_nc_ht=scontent-sjc3-1.cdninstagram.com&amp;ig_cache_key=MTk3ODYyNjg4NjE4NTI3MzMzMg%3D%3D.2.c" style="margin-top: 17px;" alt="Image result for ‫سپاه تسلیت‬‎" width="320" height="320"></div> text/html 2019-02-10T20:49:49+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) گرامی داشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران http://diarebehesht.mihanblog.com/post/442 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font color="#009900">یوم الله 22 بهمن</font> «<font color="#993300">عید ظفر</font>» است. در این روز بود كه ملت ایران، میلاد نویـــن یافت و سرمه شریعت بر دیدگان بصیرت خویش كشید و<font color="#CC33CC"> امامت و ولایت را به شایسته ترین وجه گردن نهاد.</font></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#000099"><font color="#CC6600">چون امروز همه دشمنان انتظار دارند مردم به خاطر تورم وگرانی و ..... با انقلاب قهر کنند و درصحنه حاضــــر نشوند</font> ،به خاطر کوری چشم دشمنان</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">&nbsp;همه ما در راهپیمایی سرنوشت ساز<font color="#006600"> 22 بهمن</font> حضور فعال خواهیم داشت</font></div> text/html 2019-02-07T21:00:34+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تسلیت ایام فاطمیه(س) http://diarebehesht.mihanblog.com/post/441 <div align="center"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">سالروز<font color="#FF0000">شهادت</font> مظلومانه دخت نبوت، همسر ولایت، مادر امامت،<font color="#33CC00">حضرت فاطمه الزهرا(س)</font>تسلیت باد.</font></div> text/html 2019-01-29T11:55:44+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) گرامیداشت 12 بهمن سالروز ورود امام خمینی به کشور http://diarebehesht.mihanblog.com/post/439 <div align="center"><font size="4" color="#CC33CC"><font color="#000099"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">حلول دهه فجر شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مبارکباد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-IransansBold">12بهمن سالروز ورود پیروزمندانه <font color="#006600">حضرت امام خمینی(ره)</font>به میهن اسلامی ایران را گرامی می داریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font color="#000000">دیو </font>چو بیرون رود <font color="#33CCFF">فرشته</font> درآید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">بوی <font color="#FF0000">گل </font>و <font color="#33CC00">سوسن</font> و<font color="#009900"> یاسمن</font> آید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://teeteel.ir/wp-content/uploads/2012/02/29077_947.jpg" style="margin-top: 37px;" alt="Related image" width="400" height="280"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">عطر<font color="#33CC00">بهاران</font> کنون از<font color="#000099"> وطن</font> آید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></font></div><div align="center"><img src="http://www.jahannews.com/images/docs/files/000404/nf00404955-1.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" width="510" height="322"><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font color="#993300">بگذرد</font> این روزگار تلخ تر از <font color="#663333">زهر</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold"><font size="4" color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">بار دگر <font color="#663366">روزگار </font>چون<font color="#006600"> شکر </font>آید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></div><div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7284953224/5.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" width="475" height="239"><br><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold"></font></font></div> text/html 2019-01-01T12:41:07+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تبریک سال نو میلادی http://diarebehesht.mihanblog.com/post/437 <div align="center"> <font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><font color="#009900">سال نو میلادی</font> <font color="#3333FF">به تمامی <font color="#996633">ملتهایی</font> که به دنبال</font> <font color="#CC0000">آزادی وآزادگی</font> و<font color="#660000">صلح وامنیت جهانی</font> و<font color="#003300">رشد تعالی انسانیت</font> هستند <font color="#009900">مبارک باد</font>.<font size="1"> <br></font></font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe1117.jpg" alt="Related image" style="margin-top: 24px;" width="400" height="306"></div> text/html 2018-12-26T12:46:22+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تسلیت ارتحال حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی http://diarebehesht.mihanblog.com/post/436 <blockquote><div align="center"><font size="4" color="#CC33CC"><b><font color="#000000">انا لله وانا الیه راجعون</font></b></font></div></blockquote><div align="center"><blockquote><div align="center"><font size="4" color="#663300"><b>ارتحال جانسوز مجاهد نستوه و خستگی ناپذیر،</b></font><font size="5" color="#CC33CC"><b><font color="#990000"><br></font></b></font></div></blockquote><blockquote><div align="center"><font size="4" color="#CC33CC"><b><font color="#990000">عالم ربانی ومرجع تقلید شیعیان جهان</font></b></font><font size="5" color="#006600"><b><br></b></font></div></blockquote><blockquote><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#006600"><font size="3">حضرت آیت الله العظمی</font> سیدمحمود هاشمی شاهرودی</font></b></font></div></blockquote><div align="center"><font size="5" color="#CC33CC"><b> <font size="4">را تسلیت عرض می کنم</font></b></font></div></div><div align="center"><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/94-09/15/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpg" alt="Related image" style="margin-top: 32px;" width="675" height="470"></div></div> text/html 2018-12-18T07:57:36+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) تبریک شب یلدا http://diarebehesht.mihanblog.com/post/434 <div align="center"> <font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC">اینجا رادیو “<font color="#3366FF">دل</font>” است، <font color="#663366">صدای مرا از اعماق</font> “<font color="#FF0000">قلبم</font>” <font color="#663366">می شنوید.</font><br> <font color="#660000">این یک پیامک نیست</font>، یک “<font color="#33FF33">احساس</font>” پاک است <font color="#330000">که میگوید</font>:<br> بلندی یلدا فقط <font color="#CC6600">یک دقیقه</font> است،</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"> اما ارادت ما به شما <font color="#33FF33">بی انتهاست</font>…</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">یلداتون مبارک</font></div><div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUTExMVFRUWFxgWGBgYFxcXFRcXGhcXGBcWFxcYHSggGBolGxYXITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGzAlHyUtLS0vLTYtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAL4BCQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAIDBAYBBwj/xAA/EAACAQIEBAQEBAUCAwkAAAABAgMAEQQSITEFBkFREyJhcTKBkaFCUrHBBxRi0eEj8IKSshUWJDNDU3Kiwv/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBQb/xAAqEQACAgICAgEEAgEFAAAAAAAAAQIRAyESMQRBBRMiUWGBobEUMkJScf/aAAwDAQACEQMRAD8AvcG4+8Vwtjc31vp7UWbmfEN+UewP968t5X4+mUiVgCDueorVLzZhV2ZWNfK5/FayO4X+zsregvPxqb0+lDMVxmb0+lDMRzLCxvcAegqtJx6Hv9qReO1/wNxZHxHis1j5vsKw+OOpNavFcbw5B0P0/wA1hZ2NzqTrpXs+Bjau1QuRaEWqzhHFUamgS9ei+jYXUhSNqbUg2lQsLGrKkFPUVgRTk2RM9MFcNKiTYqVdIpVgFrCcNmlSSSONmSFQ0jDZFJsCagD1sOT+aMJhMJiIZcPJLJPcNZ8sZQIQgYA62c32+fSsvxPAmFlUm5MaP7Z1DAfQisNWrKprlHYmhmwscEeHtiUaWWSctoYwM1rDoAOo/WgYQm5AJtqdNh3PasBobRblbhZxWKhhylgzjMAQDkBu+p0HlBoVRLgnDcRK4MKuLXvIMyqgt5mZx8IArGXYQ5/4SmFxskcQAiIWSNQ4cqjC4DEdd9PUVnKfM1zve2l99Btv0plYz7OgUiKL8oYdZMbhkcXVpkuO4zDSh2NbNI57ux+rGsatWQUqOcm8MhxOLjhnfIj5hf1CkqL9Nf0oK4sSN/XvWN6s5V08HxHhGfwX8IBTnynJZmKqb9QWBFR8NwTTSpGv4mVL20GZgoJ7ami8/NOMVVw5mLwwlVWMhfDIicslwBrr39L1gpe2V+ZuX3wbRqzq4kjWQMuq3I8yZtiVOht3oNWn5m43isfCMROy5YpWjjVVVbeIDI3wgXAyqNddqzFYElQq6oJIA1JNgO56CuU+FyrBlJBBBB7EG4P1rGRqOeeUDgPAYeIVkjGYuuW02pdAN7AW/vWUvRfjfE8ZiAkmJlkkDZihc6bgMVGwFx07GhF6wWWUepopfWq61It96k0dMS2j1xmqGM9qkDX7VPjQyI3quy1LNUYN6pEEmuiBltTo5CNqkIpjxGnsi4Si7RETrSrhpXpiPs7XaZeu3rGJelaDkvlh8bMubyQBlEkp0UZiAqBursSAAO9Z1DUxxsuQJ4j5FNwuY5Qb3uBe179aAUzVcZ5Zi4eZVxkg8azeFh4jm3uI3kk2VRvl3Nqu89cpzHExmK0rYlI2ijj8z+GsMa5m/KMwt2trWDklZiWYlidySST7k70RxuDxUCxSyCRFmS8TZj5oxppY3A9DWGvRpooosK80CsrumBlid082bESlQY1P4spIXTsaucqxHh0eLOI8IrLhnjkRvjR2UmGIHYyNqxUbAAm1eeI5BuCQRrcGxv3vTmkJGrE7nc7nc+9YPJe0F+LYcQtBBIMuRVaU2815bOfeyFfmDRr+IfFCsowuGndsH4cTRx/CFBW6giwJ0N9dddaMD+IPD3iR8RwxJsYiKmdreG2QZVZuuwGlqw/MWHxAm8TEoyPMBMLi11fUFR0HQDpasZvsNcnciYvGATCBnw4LAnOseYruAzba7m3eoeL8NwRll/lfEMUMbNIzMGHifCFjawumYgBiLkXNCsBNi3/0oXnYZfgjZ7Zbj8Kn4bn70d5L4vBgZcRBj4GeKVfBmTZ0KNfQXGoPrRAgbyRETjYmG0WaZjsAkalmP2FaX+VgkwGCw80BinaeSXOPjbC2LyOQdtrC/wCS4qlzNzDw8QnD8NwzwhyPFmkN5HQa+GNTZb2v3tQLlvjZwuLixLKZfDOqsb5kKlCtzf8ACxoBi0lQb5Ikwk2OlOIZoxJHIsOUfC7DKuwNrJfU6b0J4bw/DD+WOJZljlkYs63OWFDl0UbkuDr0tWp4vzVhJh4HC+HCCbEHwmey+IQ+nhx2+G5Nr6UzgXM2Bw+HGC4lw8zvA8gVgVzLmbMyE3FvMTsSKwfWzvKS4dMTIsTHwJcdBFC77lV8Vv1aL6in8a5RwWAREx8q+PfO6Qs7TOpDgJZvIi5spzHXf0rLc1cw/wA3IpSJYIYgVhiQWVFuLkkbsbC59BQSWRmOZmZidySST8zWM5apHpvLXAG4phg8YijjhxMhkjZiFSMQp4QJ3YeUgnfUmqOA5GHE/HbBSYcSRSKhUEpCylBd4hYkKXBtfe1YOKd1BCuyhviAYgH3A3psUrLqrMp9CQftWA5Nm+m/g/jowWmmwkKL8TtLoB3+GqEg4RhNFaXGYiMAqwsuEaS9xcfEyKbH+qh/FeEKYY5YcQ84EXiYhmuEhkLaRXbdjppqTvtWbNEV69F/jnGJsXKZpiCxAACgKqqNlVRoo9PWh9KlWE5EjIUOu1TowtT8M2YZWGvS/X/P7e1QNAynTWke9MtCVE2Y05bn0pkMn1qXLSPR0JpoY1RZV3F6s2GxqOXD9qyYJWQyGpYDfQ0xUNwSDpv3tT4JLkkAW7dflTNaFUneyaXABhpoaGzwFDYi1aXBRFh5fNpfTcVLJhUkWx/z8qgs7g6kHJh5bRkK6Kv8R4a0Rvuvf+9UDXWmpK0cjTT2dBpzUwU+2lYxwVaxeOlkCCR2YRrkQE3CLe+Vew1qpW0/hdPhosU0+JmiiWKNiokTOGZvLZVB+IAk1goxppLRPj2DRJHeFi0DSusTsAC4Ui5sOnmHTrU3COH4eSCYtMwxIaNYIgt/EzEhiT6aVg1ugTarnEeJTTsrTSNIyoqAsbkIvwqPSqsqFWKncEg+4NjRjhnK2KnXxFjyx7l3ZI1C9XGcgsoGpIvQDXos8h8y/wDZ+J8U5zGylJFQgOQdVsTt5gp0I60Ex2JaWR5WJLSOzsTuSxJN/rWq5p4ZhMHhEhSbD4nEM4dniJYotjcFr5cp0AW19L36VjqwXoVcpXrtAUNctcInm8aaBwhwkf8AMFibN5TcBLDVtKESyFiWY3ZiSSdySbkn51ouVubp8CjpBFEzO4bO6FnFlZco121v9e9ZwtfU771hn0NpUXmwaLgo5fxyTyL7LGiafWT7ChQQkE2Nha5toL7XPSgZobRngnATMhnlcQ4ZDZ5Tclj/AO3Eo+N/sOtOg5bltg2YqFxknhpYgsAHVSxHT4rinczpIZp4wS0OFcwqPwouYotgNASVJPfWiavZFx3jSyKsECGLDIxZEvdmY/8AqSt+J7fIbChCxFr5QTYXNhewG5PYVHWr4Xzpi8Ngjh4kjWJvEjaTIczeIuoLX+IDb3og77MpauXrhNcoiGljgVxcbj6/Idajkw5B9Rrfv6irE+HKm4H2+f09KerCTQix7/of2/vUP0ZMBYqCwzrpb4h/+h6VyGa+lE8RAVN/oe/1ofjMKLZ06fEvb1HpTJqWmUjLjtD7VIpNVcLib6Groqc1XZ1RkpbRIyafPX29qmi4QzL4ka3C2v8AS9iOvyqKI1dweKZDcPlPTU//AGAFmGv+KnylX2lIxT0ytg5nhYtcg36bA+vpReGSOb4LK+4BJAvuQp210Nj2061NLh/5lSPKJbXuuoY/lPYm1BMLEfhykvc3FrkWOosRpU7WS30wyvHr0W530INiDWf4hw8DzJt26ijEwW/lYEEX211/Cw6foagk01H06fKnxtweiMoqZnBUsC3uKIYzDqwLDQ9uhqlFicp0A+e9dilyWjkcHF0xseHZmCqCzMQAALkkmwAHetVLyFilnkiZRGsSI8ksnkiAKqTlY/GRciw18poPw3mGTD5zEqK7jLnK3kQEEHw2PwE33GtLjPM+KxaRRzys6QrlQE6Dpc/ma2mY60ys2kGOYeDSLgcNIikwKJm8Q/C2econ/EQoNt7VNyjwIiXASOLPiJ7xKescepYj1ewHsaCxcw4sQQxli0EMhaNWXNHnOtiDo2+x2vUEnH8S+JTEmRmmRlZGOuUqbqFXYKPyjSsFySdkx4DiDiRA6iOV7u3iHKEBuxaT8ugv9O9X+beZmxSxQghkhGUSFEV5LC1/KoyoOidL660T5Ow7cRxeMjxM3h4nEQMFaTS8geMlSD/Strdr0Rx3LcXD8HJFjzh/F8TxUWN888hVSvhEgf6UdyLsb7nS+tYKejzUV6Bwnl2F8BLFLFkxvj4dYpCdP9cgCIgHQgXLKRpmFYvD8VeOUzRhEY3tZQVS/wCQH4SOh6V2bjM7ZLyNeM5lNyCHJzF/Vydc2+lYEWl2FcdyRxGJyjYSYkNluqMyk/0kCxFW4OQMaI2nxCDCwJqzzXB0/LGPMx9AKMctc5cZxmeKPGBfCikmLPlBKquozbn9t6xPEeMYjEnNPNJKemd2a3tc6fKgzaDmInwmDQxwZcRiSLNiLHwY1YaiBW3f+sjTW1AJ8KUVCfxrnA6gXIF/e1/a1VWr1XF8F4NjVjxbcSXD3jjWSCylwyIEOVSbi+W+x3oDWmZLCwI8PD4pWKxviZsxsSQjNh1JFhcnykaUc524XhsLhcUmHFlHEEjW5JbIuGzlbnUgOx+tAuIc0Msx/lQEjjTwYCQGkSME2kDEeWRtWLDXWguG4pKjqwObIxcK4EiZjuxVrgn1PYVguSD/AC9hoMMsWLxkkosxkw8KLdpChBDsW0SMtlF+tj2p+G4diMTgJZkjMjYjGqGKAmxCOxLW+Fc0m50rMcW4nNiJDJO7O56noOiqNlUdhVrhXMWKw8MsEMrJHMLOAd/Y/huNDbcU1CcvRLxPgBw2KTDzyRi5XO0beIqKx3uBqba2Hejf8SZMJD4eBwYYRxEyuzbs8iR2382gB32zW6VlcBjZcORLH5WIIVsu3QshI0Ydxtc1VxEzOzO7FmYklibkk6kknc1hW9aIyaV65SoiWa7B8RWYWNgw3H7j0pk0PUaVm0cggjQjUUc4fxASCzaN+vtUZwvY3RIZMwsdxqNrH+xqrIpU+uxB6+hq/LDf3qtI5Isemg/saldDIFYvDj4026jqp/t607B4ro31qywIJI9vl1BqhiIB8S7dfQ9jVk1JUxk3F2guptTjqNDY9KE4XGEaNtRKNwdqhODi7OiE1JaLeCxJFrmxuNybfO1vrUT41g+e53uDrdTrbU6296ryqdxv+tQq9/aiop7KuXJUwhFcliCC3xEbZ9dgNLHXYdjauOuZQ2oQnqLkeum4vpcVUilK77dD/ei2BxuuR2yg9bZrnoSN79L9aZ/s52qdoC41Su+l9tLXHehLjWtlxGPDDD66SEsy5SSpvbbttqOlqyMw1qmKV3oTKvtshropUrVU5gwvGpGwgwfl8JZDL8IzFiLatvYUOw85jdXW10YMLi4upBFx1GlQg1ytQzYS45xmTFYh8S9hJIQxyjKBYAC1ttBVGSZmN2YsT1JJP1NR0qwDtK9cpVgkkbkbEjpobaHce1K9MFdvQCPVqcrVFeug1qCmSM1cRtaYTXYrda1GsdiGua1PLnN0WEwzRfyUMkrGS8z6sFdMoABHQ6+tZQmuyEkXrGvdhDiXGmmhghYKFgDKllAPmOZix6nShsntWh5T5X/nFmbxAnhqTrtexIv2Glqr8D4Yk7FXkCAXsdDcjoL/AO9KVzir/Q3Gcq/YFW3WlYVbbA/HqDkJHvbrVXwz2prQnFo7XQbbVylWMHeF8QzeRz5uh7/5q7iYL1laN8N4pcZJD6A9/Q/3qWSF7RkNdbb1WkupuPmOhHY0UxUdCpmtU4WmPZBiIBbOvwn6g9jUWHxBU1IkpXa1joR0I7VHMo3Xb7j0NdHfYu09BWOcOLjftUUkZOo36jv/AJoWjlTpV2HFX96l9Nx2i8cil32dDdvp/eneJYenbtTpFDajRvsarlyDY6GitlLT7LE84aMDYqb+pDCx+6j61QlN6lK3rW8jchScR8Uhsiouh/M52X2tR5KKtknF0Ygikas4mAoxVhYgkEeoNj96rEVVMg1TOUq6BSIrAoQFcropKKxhyoakTD1ewGELbAnqfSlFHlYjvtU3k20WWLVgxlpAa0b4ZgYWxKLiZCkNzmZdxpoNtLmwv60x8OI580XnRW0LbEetH6iF+myrw/DmRhGBqe/Sq2KiyOV7G1HcbIpW6oBIWuSNrdhVrE8j4pcKmLZR4TtlBzebrqR0BsanHIu2PKGqRlFNjRbhX8vlk8YHNbyb2+VutVMfhRGwUG5qu4NU1JE9xYpANLVdwnDGdlUsFDdTsKHgGrKTsRa+21aV+gxr2FeU+JpgsbHLIniojMGUWswsVuL6GxN9e1P5p4rDiMVLLBF4MbtcJppoATYaC5ubDvUmP4Fh1wUc6T5pmIDR6W9bdRbregzoPKOvWltSdoenEZKjbgHLtfp7VF479zVsYu1gpsBfQ96Xjr6/amTr0K437KNKlSpiYqVEuF8CxGIIEUZa5t2H+a1uC/hhPbNiJEiW197k+gHU1KebHD/cw0YuDGkDK2o79abLJevRMLyfw9fjMr+tiLelr/ep5eAcM/BBIbHq7C6997330rnfl470mH+Tyw0ga9Cn5Zwjk+HEyj0Z2N+mp0tQSflQEnw3bTcMhNvmtWj5GNi2ZVxTRV/iHDJIjZhptcaj/FUrVdO0CrHpMRUrS3GtV8tTRp3oNIrDk9EkCm+1fRP8GcMFwJa2rSN9rCvAcNC7nyKTXvv8KMV4OACS+VhI+noTpUHJOSsvLFLg6R45z9gPDxmIW20rn5Fif3rMPCO9el/xL4TJLjpnjylWsd+vWsRiOEzJun01oY8iSqykvFk1dAZozemlD2qzKn1qMIxOldCZySx0MTDsdhVheHuLXFWOHT5WzMoZQdV70WfHErlyKAWzXG4HapTySTKY8UZdhLg/GWw+FeCNFYyNmYkeYWFgB3FvvVng3M0WHwkmHfCJK7vm8QlbgaaaqTcW0161mWns/lJqTH4N4wjm4V729xYn9a56V79nQ1r9IbLlkkLWCKWJC9B6VPj8bmNgqqALWHWhhFzvV1MKSmcAm5t600qVWNjxud0FeXPCDHxI/EZ7Ku3lJ0vr7/avceesGF4VKg0CIlvTKy14bwTBT+LE3hmwkQn2DAn9K9r524ssuAnSK5dgFA9cwpYuK5WwZcM7ikj5yxMQza96rYi17UZxvD5lN2jb6X/Sh0kYJvax7VaEhMmBqynIL6Ule1dkY61EaujkeiZJNjtVtnQG4N9KHhDU2Fw0khsiMx9Bf69h60GkGLaGqhNyBe2pqPPVvEYKRH8ORDG43Dgofoah8L1ogJOH4GSZwka3J+g969M5a5EgjKtNmll3KLrl00BG16Ocg8pBUugA1AMjDc6bd7V6fwbhAhFvLfqQNSe/pXDkzSyS44yZmsDw2cqCqjDD4cqgBvfNveo4uXlGZpgdBoCxJNtb6k71ruJcSihUlmXTUAWJv7VhsZxZpXcqDsSevtoP3rln47S2w2UIzAr+ZBox6F9L6Kbih03MaJcLCvmYm5F7a6Gw61VxmaQsACLfEScv26VVPB3LnNsrWIH4xa91PakeHGn9zBzl6Lc3NTKSscShQPKbWsepAtQ0c1TA6Iup1AFg3e/rVteEKWGYlQTa9z1Hrtaolw8eXwmsSG8pXVjY6m3T600YYUtRsHKf5KLcWimzeLEgudkBB29N6z3GOXoypkwxJGtxe403t1B9K1GLw0cTo2ZUIOmmrew7+tBsWGaY5JcxN2YABQSu3w9TrrXVhaT+3SNya7MQRVzAmzAmx9DtVjjOG/HprqbbgH8w7jahSuRtXc1yRfDkUZWzdcPxJ00AHpWq4Fj4lzCTMQRsBex715RBxN12NEoeZZQN64Z+NNO0fRw+R8aUOL0briWJUklcxH9Q1+dZ7HTHXzW9tKDS8wSvuapy4tm3JpY4JXbHyfIYeHGKHYq3Sqygkab+lNkep+GzMpJHa1daVI8OclOWyI4iy+HYb3v1qzgZGsRfQ7/4qD+XLHaiEOH0tQnJJCY8cmx3DAn8zHmN0zi9+1Fud8UGxAVGvGiiwB8oJ+K30FCWwVqasVr31qNrkmdNSWNwoqoqsda03Cce0ahVCED01rIh7Gp4cSw2NPkxuSH8XPHG7aPQMNjHcjp7VtZ+EqvD3mBJdmUgnSwByn968u5fxzllXe5Ar3DmaDweGFR+FU+pIJ/WueGN/d+kdvlebGTx8f8AsrPJsTxF06X9zWW45jDJuiL6jepeMcTYm21r1nZ5ydzVPHxPsXzfNxyVJCiUFqkaG1Q4ZvMKvZr11SbTPGilJEAFwT0G57V2PFPHfIzAMLNlYi6ncG24p8g9P2ppQgDy6E/Fb02B2oqmLJNDMViWlOd5GdiALyMWaw0AzHoKr5D2qaTDt2v10ve3Wuf8DfU05Fpn0FJzJm0hAyqFCgixuO3pVs8yY5wMiIBsTbT631rCvjoo5SSjZPwAAZCepPfprtT8TzOx0QZR1UX19NOleVDlFVBEeXts0HF55CbvKgBFybEED0W1UoMRhkBGfMzDN1tp3Yd+1Z9lmnDOb+hN9R2QbUwcMBFvEKnW91026DoaMlepSNyCGK5kiUsyoQSNBYWI21HahsfFZLPYkBrEjp8r7VBLHh1vmlRgF1H4819r96l4ZxLDhAQg+LL57Zxrub9KooQStRsDs5LiWk1c5r/T6Co8OXJJiGYrrcdPrRZccCWAyZl3tYi3QqetUsbjgmyNduoAtbqbCmUn1QaBGOws8jE5CSNTew1+tV8Hw6UOGUpmFxbfXqAOpohNjWeMMgZrE9PrfvVUcdUAKYjcadBb0qic6pIFIqvwiVlOYqN7C/XqB9aycsZVip3Bsa1sKTStdVKg3A0sFB/Lfr60A45CRO49R/0irwb6bHivwDwaeppuU1yqFE6LCmnFqrrepUhY0rSLrI2tI4Ter2HjsK5h4AvqasqtRnP0i2PG+2SwrVuMgCq0aVLlrlk7OyEaH+JUE2mx3p5qGd7AntWitgm9AiS4apIlJqyYdbtv27VZwmHkf/y0ZvYafM7V1ylSOfHhb2aD+H+Ez4qFSN3X/qH7V7pzyv8A4Gb2X/qFeY/wq4NImMEkuUKiMbZrnNoBtp1r1HmUCfCTxqwBZNDvYgg9PalhXGT/ACTzxlHLFU9UfO3F+CyC7BoyN7CRM3/Le96zk2HYbivR+IcsysPLLEfdnH6rWUxnBcTHe8bMO6edfqtTw5PWjpyePe6ZnkGtXotB6010B9D971zUeova/wCl+1Xf3HK4OBLGim+YFtNNbC/fQ012bQDUDbWwFNZ/6kHvTsKhZwGGddgAxTU7G4U0a/JNv8EUkjkkkancknW+96jyN/T9adiMK6kg20+dQeGfzLTqiMm7PT5eOQgsfD1ZCpJ2UHcKAfh9aqwcXEa2SMHQ20Nxc63vuKifi0rgMIFBIsSE39tNKZhuJ5Doota2hN/rXCsaSpL+zmvZFPjsQ1/KQBbbSw/L7Uw4CV1zZyFtcj9rGnYziDMNLr9/vvQ8YuRRbMdDcHcj61aMZVqkAtYXh8ZGZ2Yr0AFtLa5rDSpMGuGiu177aMb26bdaDNjpNvEYj3vR7AcpZoWklYo2XMoI0XsD3J2ozVbmzpwePPM6ghkvFo0vJCqi/lJsb+2ulvlULcfUj4dbaenoPSg+JiaM2Zdjv0/xSjwcjbKdvbT508ccKJSjKL4yRdHFSosg6k+bXf29alZ4HJMgN2VSPDB001BJ61Bg+GSMfht6nbe1FVwccaksQ57bD60JcE9ApkOeUhCQEQDLm/Ey/t9Ky2Mlzuzdz9hoP0ozxHEO/liBI2FtFtb71Vw/CJTHICgv5SpNr6GxF79j9qCcUts7MPjZWrUW/wCGDBT1SrS8Em3y/eoHjZDZham5J9MvLBkhucWh6R1bwfD5JTljRnPZRepOB4QzyBOm7HsBXpeGnWBVSMBQBsOvqfWpt/k7fF8KWZWujCf93sTFZ3w72uNCCQfQgG9FMbwNFsoUxtm3YlswPQW2sbVocTxebUElfUEg0NxLeJfO3QgN11Fgak5bo9FfGOMW2ZnE4fw2K3VrdVNwahZqZiAUYqwsR/u9Q5qTicPWiR2qripbC35gQfaphVDiZ1X2qmJfcRzaiEeGtC8gOIJAt8mIsBcjbTetzhUBUZbBBtbavNcHisp1sa0XDsRGdjl9iR+lbPFnofGyjVKr/s2mFxYQmwNiLHWxt6VZfjLxlcrExnysG1YE7EHt0IN9/lQfh01txnHY6/cEUTmMTLpEVPozEfQ1CM0j0M2GEpJyj/NoibEXvqR+lUcTmHWo8TKym4Yf8tCMfO7G7St7A2H2paTLtJLo5xqKJlJlIVgDZuvpt8QrHPKSMvS4J9xe36miWOkQHv7m9CpHvXdhTSPmfkOLnql/4XLW+FRTlQ9Wt7D9zUmHF1HtTwtK5kPpKrKssKg3OY+t6h8aiBrtvUUyyE3hNPwXixYDKAAvQfEG01sdx7VoJMHAwDMsZzbbAk769ta8vRiDcEgjqN6P4HmQ2CyrmA2b8Xz71zzxbuLOeeBroPYXhkJTM5B31D+W1+xA2qtPHhADbJmF+vWo/wCYw8gspKnfup/+X5TXOH8Ojk87iyAgAg6N1/Wtb9tk8WKeSahFbOcE4RGQuJZGKAkqGF7no59tas8Q41JMbKTkU3Hq3Q1JxviOceGjWAbpcCw0tb9qBCUlXVQbroOxNF3PZ9Lixw8aCiu/8k0ov8Xv6363pqYjuQLemlV0fMtibPazDqPWmwrlUg6mwAsfqabjSOfNCGetfyWVxMzaJaw6kWHqRfeqeIsdCc3S2uvy7U5pyoygkb26272ruAUC2x+/1ozkoq0iHhfGc81TekXOHQHW67LcdALW0FEYZL9Na5h5AdLCosZNZsoKjqdfteuOnN2fYpRwRq9BjhmHhYt4kyrlFwpDa6bCw3rOcawAcXVSAb2J06nvtUmFmFE4Y840AF/ppTLI1SSJZfFWVNzlplLlDBsitdbMTubbW0/etHh3jhYM5Bb4tDmFh3tt1qVOFBcP4xkXUgWvttuL1l8Rg0MjsHsp2AB/2K6G2qb7OFY5cfpYeloP8RSSRs2Q2Pm0AH26UCxpKNlsbk2AsevrtUuDkWMfGx+d9KtDGq9wNffp7djSNxbs64RyQxqLI8PwzDE+JiCzkD4FJVfS7bn5VSxTQa5cPGo6CxJ+5ozwwRGS0hsp+3aq/HuE5HOS7IdVbTUUzlJxtHKvGxRyVLsAOkTA3QL6r37kE6+1Z7jMDIy31BFwRsR/f0rTNhrdPlVSSESK0Z/Fsfyt0I+eh96bDk3s4PkPDTg3AyV6kjxDDY02ZCpKkWIJBHqKirtqz5xTcXphjDcflTZqIx85ygWIFvbWsrSqbwQfo6V8j5EdcjQYjmWRuwodNxJ23NUKVGOGEekLPz88+5EpkJ3pXqNafT9EOTYWwz2UCp7iqkMgFgavw5T1t71xzVM74StETQu3w2/f603+Xf0q6Iz3H1Fc8M+n1FJzYzgmD8tLLT7Vy1PYKLXCMDJNMkUV87sFFr+5OnQC5+VbbjMb4WMwsAxaw2tawtm9zRL+CDQhpy0d5VW4fsmxUdjetTzFw2PE3YixqOTJuh/HzrHkdo8g0UaC5/WmYZ3AGa173Nugo9xrgHhMbMCPneiXKnIj46KSTxljyEqBlJJa19ew1HeqRVqkjryZ4L75MyOcXZrb+mpqCRtdt9gO/Yd6Kw8KOZlJF1JBtsbEg209K9F5d/h5HFCMS755Sl1/IgYdBbVtdzW3Vk8vkQhS/J4nxKUo1iCD27XpYPFg0W/iNw4QTgA3zAt96ySuRrV4wWSCZy/6yWDK66NdBjiuo3GoIOooLJj9a13MPJcuCwUGLeZHE2W6BSMuZcwsT8Wm+1ef4gWY0mPBTaZ2eV8n9SEZQNBhMTsaKw40kAXNr3tfS/esZFOVtRTCYskj3H61PJ4+zs8L5VSVPs1uPk/Dc+XTvc9TRDh/BkaEyyShRqQOpt+9B+Lr529zQ44g2tU6UZbVnqfUuC4uvZaY5jpU8BsPeqEU/SruEbMrW0ZVzXIuB7DvSqAM3lKC2WFkKHUWvtU74pgurE6adh7VSxuMfN4DHNoDmItqR2G1RnQWNamtCY88c0eaJ3mut6DlTm9auCU/KlDENXOuUFre16fGrYnkSXFszHMMP+u5HUj62F/vQuiUuILszHdjf61TeMXr0Iy9HxuWCbuJDSpzJTbUxztCpUrU9I6wUrGip40trSygUgaVuy0YV2WYBc0RSGwoJtU6Yk1GcG+ikJ0Eswp2nb71SjkqTxKnwZ0Rmj//2Q==" alt="Image result for ‫شب یلدا‬‎"></div><div align="center"><br></div><div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font color="#6600CC"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">شب یلدا که به آن شب چله نیز می گویند طولانی ترین شب سال است ودرنزدایرانیان کهن ارزش خاصی داشت ودراین شب جشن می گرفتند وخانواده ها پیش بزرگان خاندان خود جمع می شدندوبه ابراز محبت وارادت می پرداختندوبزرگان نیز کوچکترها را مورد نوازش قرار می دادندواز تجربیات خود وگذشتگان می گفتندوقصه سرایی می کردندودر این شب از میوه ها ی مختلف وآجیل ودیگر تنقلات استفاده می کردندخصوصاً هندوانه و کدو وانار ومیوه های مختلف محلی وحتی انواع نان وشیرینی محلی استفاده می کردند.</span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"></span></p> <span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%"></span><p></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-12-04T13:05:05+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) گرامیداشت روز دانشجو http://diarebehesht.mihanblog.com/post/432 <div align="center"><b><font color="#CC33CC"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><font size="5"><font color="#CC33CC"><font color="#FF0000">16 آذر ماه</font> ،روز <font color="#3333FF">دانشجو</font> برهمه دانشجویان <font color="#00CCCC">"فهیم"</font></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="5"><font color="#CC33CC"><font color="#00CCCC"></font> و "<font color="#009900">آگاه به زمان خود </font>"مبارکباد.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><br></font></b></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.sobhezagros.ir/content/imgcache/2981/image_800_600.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫روز دانشجو‬‎" width="471" height="257"><br><b><font size="5"></font></b></div> text/html 2018-11-24T10:24:23+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) سالروز ولادت حضرت محمدمصطقی و حضرت امام جعفر صادق(ع) http://diarebehesht.mihanblog.com/post/431 <div align="center"><font size="5" color="#3333FF"><font face="Mihan-IransansBold"><b>ولادت باسعادت وپربرکت خاتم رسولان</b></font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#00CCCC"><font face="Mihan-IransansBold"><b>پیامبر رحمت ومهربانی</b></font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#009900"><font face="Mihan-IransansBold"><b>حضرت محمد مصطفی(ص)</b></font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#996633"><font face="Mihan-IransansBold"><b>ومیلادپربرکت رئیس مکتب فقه جعفری</b></font></font></div><div align="center"><font size="5" color="#CC33CC"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#009900">حضرت امام جعفرصادق(ع)</font>مبارکباد.</b></font></font><br><font size="5" color="#CC33CC"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="1"><img class="irc_mi" src="http://www.saveh.ostan-mr.ir/uploads/saveh.ostan-mr.ir/10%D9%85%D9%87%D8%B1/NewFolder/NewFolder/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_86_.gif?w=735&amp;h=400&amp;mode=stretch&amp;404=uploads/NoImage.jpg" alt="Image result for ‫میلاد پیامبر‬‎" style="margin-top: 70px;" width="400" height="214"></font></b></font></font></div><div align="center"><font color="#CC33CC"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><b>هفته وحدت مبارکباد</b></font></font></font><br><font size="5" color="#CC33CC"><font face="Mihan-IransansBold"><b></b></font></font></div> text/html 2018-11-21T06:17:18+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) گرامی داشت هفته بسیج http://diarebehesht.mihanblog.com/post/430 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000099">بسمه تعالی</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000099">ضمن عرض تبریک و گرامی داشت هفته بسیج به شما عزیزان ،نگاهی می اندازیم به چند نکته کوتاه درمورداهمیت شکل گیری نهاد مقدس بسیج مردمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی : </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000099">پنجم آذرماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام راحل مبنی برتاسیس بسیج مستضعفین را باید یکی از برکات و وقایع بزرگ وتاریخی وسرنوشت ساز،نه فقط برای ایران اسلامی باید دانست بلکه برای جهان اسلام نیز باید دید،زیرا آثار آن را در8 سال جنگ تحمیلی ودفاع مقدس وهمچنین تلاش در سازندگی ورشد وبالندگی درزمینه های علمی وفرهنگی و اقتصادی وپیشرفت های چشمگیر عرصه های نظامی و ......بدستان توانای جوانان غیور وبسیجی کشورمی توان دید.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000099">واز ابعاد تاثیر گذار آن درجهان اسلام می توان به الگو برداری از بسیج کشورمان توسط کشورهای عراق وسوریه جهت مبارزه باتروریست های تکفیری ،صهیونیستی وهابی داعش وهم پیمانان آنها نام برد وازجمله کشوریمن درمبارزه با دشمن خون آشام عربی غربی آل سعود وتروریستهای مورد حمایت آنان وهمچنین سازمان جهاد اسلامی حماس در مبارزه با رژیم کودک کش اسرائیل اشاره نمود.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000099">از این جهت لازم دانستم مروری داشته باشیم به فرمایشات معمار کبیرانقلاب اسلامی ،حضرت امام خمینی(ره) و رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای درارتباط با ارزش واهمیت این نهاد مقدس انقلابی کشورمان وازداشتن این نیروی متصل به قدرت لایزال الهی برخود ببالیم.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000099"><span dir="LTR"></span></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000099"> </font><br><p></p><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#3333FF"><img src="http://media.mehrnews.com/old/Original/1391/12/04/IMG12122363.jpg" alt="Image result for ‫هفته بسیج‬‎" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;" width="460" height="236"></font></div><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#3333FF"><span dir="LTR"></span></font><p class="MsoNormal"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#CC33CC"><strong>بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره</strong><span dir="LTR"></span></font><strong><font color="#CC33CC"><span dir="LTR"></span>)</font>:</strong></font></p><br><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://mbahrami.persiangig.com/image/poster/7712740872389663506.jpg" alt="" width="499" vspace="0" hspace="0" height="358" border="0" align="bottom"></font><br></div> <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong></strong></font><br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#006600">ـ اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><br></div><p class="MsoNormal" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC">ـ بار دیگر تأکید می‌کنم که غفلت از ایجاد ارتش بیست میلیونی سقوط در دام دو ابرقدرت جهانی را به دنبال خواهد داشت<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><br></font> <font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font size="2" color="#663333">ـ ملیت که در خط اسلام ناب محمدی(ص) و مخالف با استکبار و پول‌پرستی و تحجرگرایی و مقدس‌نمایی است باید همة افرادش بسیجی باشند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><br></font><font face="Mihan-IransansBold"> <font size="3"><font color="#CC33CC">ـ در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجیم<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><br></font> <font size="2" color="#000099">ـ بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همة مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده‌اند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><br><img src="http://media.farsnews.com/Media/8907/ImageReports/8907070859/8_8907070859_L600.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" width="452" height="265"></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">ـ بسیج مدرسة عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده‌اند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></p><p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://www.nasr19.ir/wp-content/uploads/2012/09/shahadat_nasr19.ir-9.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" width="443" height="298"></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font color="#000099">ـ من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می‌خورم و از خدا می‌خواهم تا با بسیحیانم محشور گرداند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><br></font> <font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC">ـ تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقیناً از برکات و الطاف جلیة خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3"><font color="#660000"><strong>ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی</strong><span dir="LTR"></span></font><strong><font color="#660000"><span dir="LTR"></span>)</font>:</strong><br> </font><br><br></p><p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/8223896250/11e6e0vj.jpg" alt="Image result for ‫هفته بسیج‬‎"> </p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2018-11-17T05:33:17+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی موعود(عج) http://diarebehesht.mihanblog.com/post/429 <div align="center"> <font size="4" color="#3333FF"><b><font face="Mihan-IransansBold">آغاز <font color="#CC33CC">امامت و ولایت و پادشاهی</font> <font color="#009900">حضرت صاحب العصر و زمان ،حجت ابن الحسن عسکری ،مهدی موعود(عج)</font>مبارکباد.</font></b></font></div><div align="center"><font size="4" face="wingdings"><font color="#3333FF">ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی</font></font><p class="MsoNormal" align="center"><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ55cNgZTkFrn10ebtQ_5-dzAPSwJn6orkKJeqrqYtUpyj3k2Eb" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -9px;" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ55cNgZTkFrn10ebtQ_5-dzAPSwJn6orkKJeqrqYtUpyj3k2Eb" data-sz="f" name="9Di0QGcp11jxCM:" class="rg_i" alt="Image result for ‫ای پادشه خوبان‬‎" width="388" height="188"></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font color="#CC33CC"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>دریاب ضعیفان را در وقت توانایی</font></font></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#CC33CC"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#CC33CC"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp; </span>دیشب گله زلفش با باد همی‌کردم <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی</font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#CC33CC">صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>این است حریف ای دل تا باد نپیمایی</font></p><p class="MsoNormal" align="center"><br><img style="margin-left: -28px;" alt="Related image" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ29UGFLG2X7U9hV6L7lwhnscp1PehGg2MmETG9n8nyFjFGnQSMTg" class="irc_rii" width="388" height="175"></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1"></span><font color="#996633">مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی</font></font></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#996633"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#996633"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;<font size="3"> </font></span><font size="3">یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی</font></font></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#996633"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#996633"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-tab-count:1"> </span>ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی</font></p><p class="MsoNormal" align="center"><br><img style="margin-left: -13px;" alt="Related image" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS98Szyb_4xP4bSu4b3xQC-Looa3fDE6-ICWimiDxQZwOHRgIV6Jw" class="irc_rii" width="392" height="155"></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span style="mso-tab-count:1"><font color="#009900"> </font></span><font color="#009900">ای درد توام درمان در بستر ناکامی <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی</font></font></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#009900"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#009900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-tab-count:1"></span>در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی</font></p><p class="MsoNormal" align="center"><br><img style="margin-left: -11px;" alt="Related image" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyrU38Tn-L2XYL10Tz8CsYnpDPq4YFun0jc5y74HysjtNIYuij" class="irc_rii" width="355" height="136"></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-tab-count:1"><font color="#CC0000"> </font></span><font size="3" color="#CC0000">فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی</font></font></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#CC0000"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#CC0000"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>زین دایره مینا خونین جگرم می ده <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی</font></p><div align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#CC0000"> </font></div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="4" face="wingdings" color="#CC0000"><span dir="RTL"></span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp; </span>حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی</font></p><p class="MsoNormal" align="center"><br><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToke7xXNEDe2XFWTBkn1gCFLAkAzeQWytMbv5KD7YKzkpXm8j8Zw" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -4px;" data-src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToke7xXNEDe2XFWTBkn1gCFLAkAzeQWytMbv5KD7YKzkpXm8j8Zw" data-sz="f" name="SnjeILz1F0U-6M:" class="rg_i" alt="Image result for ‫ای پادشه خوبان‬‎" width="393" height="179"></p></div> text/html 2018-10-28T14:12:41+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) نکوداشت اربعین حسینی http://diarebehesht.mihanblog.com/post/427 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000">حسین جان <font color="#000099">اگرما را توفیق شرکت درپیاده روی اربعین شما نیست</font><font color="#CC33CC"> اما <font color="#FF0000">دل</font> خود رابه سوی شما روانه میکنیم</font> و<font color="#009900">به پابوسی&nbsp; شما خواهیم آمد</font>،<font color="#6600CC"> لطفا زیارتمون را بپذیر</font><br></font></div><div align="center"><img class="irc_mut" alt="Image result for ‫اربعین حسینی‬‎" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPi1CqpXUgbOY1Wm_zafl3u53lmmgvQogmq8Q9Mb76eo020fXrQA" style="margin-top: 27px;" width="380" height="205"></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">آقاجان گرچه مافرسنگهاراه زتو دوریم،<font color="#CC33CC">امادل مان درحرم مطهر توست</font>،<font color="#333300">نه اینک بلکه درهمه زمان</font>،<font color="#6600CC">زیرا ازطفولیت دل رابه توسپرده بودیم </font>،<font color="#990000">مگرمیشوددلی راکه باتوپیوندبخورد ،ازتوجداکرد</font>؟<font color="#000066">پس دل ما رانیزدرجمع زائران وعاشقانت بپذیر وبرمانیز نظری بیفکن</font>،<font color="#CC33CC">شایددربین مادلشکسته گانی باشدکه فقط بانگاه تودلشان ترمیم گردد.....آقاجان......</font></font></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.parsnaz.com/images/2017/10/2026326673.jpg" style="margin-top: 20px;" alt="Related image" width="400" height="213"></div><div><table align="left"><tbody><tr align="center"><td colspan="2" style="font-size:120%; text-align:center; padding:5px 0px 8px 0px !important; border-bottom: solid 2px #453423;"><b>روزشمار <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7" class="mw-redirect" title="واقعه عاشورا">واقعه عاشورا</a><br></b> </td></tr> <tr align="center"> <td colspan="2" style="font-size:110%; text-align:center; padding:4px 0px 9px 0px !important;"><b><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B6%DB%B0_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="سال ۶۰ قمری">سال ۶۰ قمری</a></b><br> </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B5_%D8%B1%D8%AC%D8%A8" title="۱۵ رجب">۱۵ رجب</a> </td> <td align="center"> مرگ <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87" class="mw-redirect" title="معاویه">معاویه</a> </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B8_%D8%B1%D8%AC%D8%A8" title="۲۸ رجب">۲۸ رجب</a> </td> <td align="center">خروج <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_(%D8%B9)" class="mw-redirect" title="امام حسین (ع)">امام حسین (ع)</a> از <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87" title="مدینه">مدینه</a>. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B3_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86" title="۳ شعبان">۳ شعبان</a> </td> <td align="center"> ورود امام(ع) به <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87" title="مکه">مکه</a>. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B0_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86" title="۱۰ رمضان">۱۰ رمضان</a> </td> <td align="center"> رسیدن نخستین <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)" title="نامه‌های کوفیان به امام حسین(ع)">نامه‌های کوفیان</a> به امام(ع). </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B2_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86" title="۱۲ رمضان">۱۲ رمضان</a> </td> <td align="center"> رسیدن ۱۵۰ نامه از کوفیان به امام(ع) توسط <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%87%D8%B1_%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C" title="قیس بن مسهر صیداوی">قیس بن مُسْهِر</a>، <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A8%DB%8C" title="عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی">عبدالرحمان ارحبی</a> و <a href="http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="عمارة بن عبدالله سلولی (صفحه وجود ندارد)">عُمارَة سَلُولی</a>. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B4_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86" title="۱۴ رمضان">۱۴‌رمضان</a> </td> <td align="center"> وصول نامه سران و اهالی کوفه به امام(ع) توسط <a href="http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="هانی بن هانی سبیعی (صفحه وجود ندارد)">هانی بن هانی سبیعی</a> و <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C" title="سعید بن عبدالله حنفی">سعید بن عبدالله حنفی</a>. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B5_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86" title="۱۵ رمضان">۱۵ رمضان</a> </td> <td align="center"> خروج <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84" title="مسلم بن عقیل">مسلم</a> از مکه به سوی کوفه. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B5_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84" title="۵ شوال">۵ شوال</a> </td> <td align="center"> ورود مسلم بن عقیل به کوفه. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B1_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87" title="۱۱ ذی‌القعده">۱۱ ذی‌القعده</a> </td> <td align="center"> نامه مسلم‌بن عقیل به امام حسین و دعوت از ایشان برای آمدن به کوفه </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B8_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87" title="۸ ذی‌الحجه">۸ ذیحجه</a> </td> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85" class="mw-redirect" title="حج ناتمام">خروج امام حسین(ع) از مکه</a>. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B8_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87" title="۸ ذی‌الحجه">۸ ذیحجه</a> </td> <td align="center"> قیام مسلم بن عقیل در کوفه. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B9_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87" title="۹ ذی‌الحجه">۹ ذیحجه</a> </td> <td align="center"> شهادت مسلم بن عقیل در کوفه. </td></tr> <tr align="center"> <td colspan="2" style="font-size:110%; text-align:center; padding:4px 0px 9px 0px !important;"><b><a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B6%DB%B1_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C" class="mw-redirect" title="سال ۶۱ قمری">سال ۶۱ قمری</a></b><br> </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۱ محرم">۱ محرم</a> </td> <td align="center"> یاری خواستن امام از <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1_%D8%AC%D8%B9%D9%81%DB%8C" title="عبیدالله بن حر جعفی">عبیدالله بن حر جعفی</a> و <a href="http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="عمرو بن قیس مشرقی (صفحه وجود ندارد)">عمرو بن قیس</a> در <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84" class="mw-redirect" title="قصر بنی مقاتل">قصر بنی مقاتل</a> </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B2_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۲ محرم">۲ محرم</a> </td> <td align="center"> ورود کاروان امام(ع) به کربلا </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B3_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۳ محرم">۳ محرم</a> </td> <td align="center"> ورود <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D8%AF" class="mw-redirect" title="عمر سعد">عمر سعد</a> به <a href="http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7" title="کربلا">کربلا</a> با سپاه چهار هزار نفری. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B6_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۶ محرم">۶ محرم</a> </td> <td align="center"> یاری خواستن <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1" title="حبیب بن مظاهر">حبیب بن مظاهر</a> از <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AF" title="بنی اسد">بنی اسد</a> برای یاری امام حسین(ع) و ناکامی او در این مأموریت </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B7_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۷ محرم">۷ محرم</a> </td> <td align="center"> بستن آب بر روی امام حسین(ع) و یارانش. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B7_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۷ محرم">۷ محرم</a> </td> <td align="center"> پیوستن <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%87" class="mw-redirect" title="مسلم بن عوسجه">مسلم بن عوسجه</a> به امام حسین(ع) و یارانش. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۹ محرم">۹ محرم</a> </td> <td align="center"> ورود <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86" class="mw-redirect" title="شمر بن ذی الجوشن">شمر بن ذی الجوشن</a> به کربلا. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۹ محرم">۹ محرم</a> </td> <td align="center"> <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87#.D8.A7.D9.85.D8.A7.D9.86_.D9.86.D8.A7.D9.85.D9.87_.D8.AF.D8.B1_.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.A8.D8.B9" title="روضه امان‌نامه">امان‌نامه شمر</a> به فرزندان <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%86" class="mw-redirect" title="ام البنین">ام‌البنین</a>. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۹ محرم">۹ محرم</a> </td> <td align="center"> اعلام جنگ لشکر عمر سعد به امام(ع) و مهلت خواستن حضرت از عمر سعد. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B0_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۱۰ محرم">۱۰ محرم</a> </td> <td align="center"> <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7" class="mw-redirect" title="واقعه عاشورا">واقعه عاشورا</a> و شهادت امام حسین(ع)، اهل بیت(ع) و یارانش. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۱۱ محرم">۱۱ محرم</a> </td> <td align="center"> محرم حرکت اسرا به سوی کوفه </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B1_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۱۱ محرم">۱۱ محرم</a> </td> <td align="center"> دفن شهدا توسط <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AF" title="بنی اسد">بنی اسد</a> (از اهل <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D9%87" title="غاضریه">غاضریه</a>) </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B2_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۱۲ محرم">۱۲ محرم</a> </td> <td align="center"> دفن شهدا بنابر نقلی دیگر </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B2_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۱۲ محرم">۱۲ محرم</a> </td> <td align="center"> ورود کاروان <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7" class="mw-redirect" title="اسرای کربلا">اسرای کربلا</a> به کوفه. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1%DB%B9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85" title="۱۹ محرم">۱۹ محرم</a> </td> <td align="center"> حرکت کاروان اسیران از کوفه به <a href="http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85" title="شام">شام</a>. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B1_%D8%B5%D9%81%D8%B1" title="۱ صفر">۱ صفر</a> </td> <td align="center"> ورود اهل بیت(ع) و سر مطهّر امام حسین(ع) به شام. </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B0_%D8%B5%D9%81%D8%B1" title="۲۰ صفر">۲۰ صفر</a> </td> <td align="center"> <a class="mw-selflink selflink">اربعین حسینی</a> </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B0_%D8%B5%D9%81%D8%B1" title="۲۰ صفر">۲۰ صفر</a> </td> <td align="center"> ورود اهل بیت امام(ع) به کربلا </td></tr> <tr> <td align="center"><a href="http://fa.wikishia.net/view/%DB%B2%DB%B0_%D8%B5%D9%81%D8%B1" title="۲۰ صفر">۲۰ صفر</a> </td> <td align="center"> بازگشت اهل بیت امام(ع) از شام به مدینه بنا بر برخی اقوال. </td></tr></tbody></table></div> text/html 2018-09-23T12:41:56+01:00 diarebehesht.mihanblog.com حمید عزیزی (خاک) محکومیت حمله جنایتکارانه تروریست وهابی به مردم اهواز http://diarebehesht.mihanblog.com/post/426 <div align="center"><font size="4" color="#CC33CC"><b><font face="Mihan-Iransans">حمله جنایتکارانه <font color="#000000">تروریست های وهابی ،اسرائیلی</font> به مردم عزیز اهواز و<font color="#FF0000">شهادت</font> رساندن <font color="#3333FF">عده ای ازهم وطنان مظلوم اهواز را محکوم می نمائیم</font> و<font color="#CC6600">خواستار زدن سیلی محکم به</font> <font color="#000000">حاکمان مستبد ونفتخوار عربستان و امارات</font> هستیم.</font></b></font><br></div><div><br></div><div align="center"><img class="irc_mi" src="https://www.sabzpendar.com/wp-content/uploads/2018/09/aks-neveshte-ahvaz-tasliat-sabzpendar-com-1.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫اهواز‬‎" width="428" height="202"></div><div align="center"><font size="4" color="#000099"><b><font face="Mihan-IransansBold">هموطنان عزیز اهوازی وایران اسلامی تسلیت</font></b></font><br></div><div align="center"><img class="irc_mut" style="margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvUpl7A27wCGufpZii5eGrNJc_o0n1QvDdmeOKhcuHblYBF42-" alt="Related image" width="430" height="267"></div>